Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zakaz produkcji,sprzedaży i używania fajerwerków i petard

Mając na uwadze dobro zwierząt,ptaków a także ludzi wnioskuję o wydanie zakazu produkcji,sprzedaży oraz używania fajerwerków,petard oraz innych środków pirotechnicznych. Twoja głupia zabawa - ich paniczny strach!

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

PETYCJA : NIE dla tunelu w Terespolu wg wariantu nr 3 przyjętego do dalszej realizacji przez inwestorów.

Przeczytaj uważnie tekst petycji. Jeżeli uważasz, że nasze obawy są w pełni uzasadnione i zgadzasz się z nimi podpisz petycję i udostępnij innym, aby mogli się z nią zapoznać i również podpisać.   ___________________________________________________________________   Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870 z późn. zm.) działając w interesie publicznym w imieniu mieszkańców miasta Terespol zwracamy się

Utworzone: 2022-12-10 Statystyki

Nie dla Rozbudowy Kurników w UCHAŃCE

My niżej podpisani Nie zgadzamy się na Rozbudowę Kurników w UCHAŃCE.4 kurniki są już bardzo uciążliwe dla mieszkańców,a kolejne spotęgują negatywne oddziaływanie takiej fermy w tak bliskim sąsiedztwie z mieszkańcami.

Utworzone: 2022-12-09 Statystyki

Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej) w sprawie sprzeciwu wobec budowy masztu telefonii komórkowej.

Sz. Pani Arleta Wojciechowska                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz oraz  Radni Rady Gminy Kaźmierz                     Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej)                 Szanowna Pani Przewodnicząca,               Szanowni Państwo Radni My niżej podpisani, mieszkańcy tzw. Osiedla Pięknego, zwracamy się do Pani z apelem o przedstawienie naszego problemu oraz propozycji Radnym Rady Gminy Kaźmier

Utworzone: 2022-11-29 Statystyki

WDROŻENIE DO PODSTAWOWEJ, SPECJALISTYCZNEJ ORAZ SZPITALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ŚWIADCZEŃ ORAZ OBJĘCIE ICH FINANSOWANIEM PRZEZ NFZ DOTYCZĄCYCH ZABURZEŃ W STAWACH SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

PETYCJA DO MINISTRA ZDROWIA My, niżej podpisani, składamy na ręce Ministra Zdrowia  poniższą petycję dotyczącą wdrożenia do podstawowej, specjalistycznej oraz szpitalnej opieki medycznej świadczeń i objęcie ich finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych. Także wnosimy o rozwinięcie programu studiów medycznych o specjalności dentystycznej o tematykę związaną z zaburzeniami stawów i okluzji oraz wdrażanie badań w tym kierunku (również z lekarza

Utworzone: 2022-11-17 Statystyki

Refundacja leku Zolgensma w Polsce

Szanowny Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia Firma Novartis Producent leku Zolgensma   Przedstawiamy Państwu apel rodziców dzieci, które przyjęły lek Zolgensma Nasze dzieci miały to szczęście, że otrzymały terapię lekiem Zolgensma. Udało to się dzięki pomocy i wsparciu tysięcy osób. Wiemy jak ciężko jest kierować zbiórką i prosić o wpłaty, jednocześnie odwiedzając specjalistów i prowadząc codzienne rehabilitacje. Dlatego dziś wraz z innymi rodzicami dzieci chorych na SMA apelujemy do firmy No

Utworzone: 2021-04-02 Statystyki

Wniosek do Zarządu Polski 2050

Niemstów, 22.12.2022r. Paweł Plata Niemstów, ul. Grabowa 50 59-323 Miłoradzice Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050 ul. Marszałkowska 83/52 00-683 Warszawa ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4 żądam zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polski 2050, celem:Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Zarządu Polski 2050 Szymona Franciszka Hołowni, celem wyjaśnienia braku zgłoszenia członków zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego l

Utworzone: 2022-12-23 Statystyki

Kącik zabaw dla dzieci osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie - podstawowe prawo dziecka i szansa na lepsze relacje z rodzicem

Szanowna Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Szanowny Panie Dyrektorze Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie, My, rodziny osób osadzonych i tymczasowo aresztowanych w Areszcie Śledczym w Lublinie, zwracamy się z prośbą o zorganizowanie kącika zabaw dla dzieci w sali widzeń. Miejsce z zabawkami dla dzieci w różnym wieku ma ogromne znaczenie dla przebiegu widzeń rodziców z dziećmi. Nierzadko zdarza się, że oczekujemy na przyprowadzenie osadzonych 30-45 minut, a następnie mamy 1h widz

Utworzone: 2022-12-01 Statystyki

NIE DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA MOKOTOWIE

My, mieszkańcy Mokotowa, przedsiębiorcy świadczący usługi na Mokotowie i ich klienci sprzeciwiamy się wprowadzeniu SPPN na Mokotowie, ponieważ: 1. Likwidacji ulegnie znaczna część dotychczasowych miejsc postojowych na ulicach objętych strefą (poprzez nowe wytyczenia tych miejsc, wskutek czego, aktualnie legalne miejsca postojowe po wprowadzeniu strefy takimi już nie będą); 2. Zostanie zmieniony dotychczasowy sposób parkowania (skośne bądź prostopadłe) na równoległe, co drastycznie zmniejszy iloś

Utworzone: 2022-11-07 Statystyki

WSPÓLNIE NIE DOPUŚĆMY DO NISZCZENIA HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO DZIELNICY KRZYKI!

PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA - PANA JACKA SUTRYKA   Jako mieszkańcy i użytkownicy terenu leżącego u zbiegu ul. Letniej i Krzyckiej chcielibyśmy zwrócić się o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz dwóch budynków usługowych z garażem podziemnym połączonych łącznikiem, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu u zbie

Utworzone: 2022-08-26 Statystyki

NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO

Zwracam się do Państwa w imieniu fundacji STOMAlife reprezentującej środowisko stomików, z prośba o wsparcie nas w kwestii opublikowanego przez MZ w dniu 8 lipca 2022 rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.   Na chwilę obecną obowiązują limity wartościowe, które  nie były rewaloryzowane od 2003 roku! Od dawna informujemy MZ że obecna formuła jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować, a rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, p

Utworzone: 2022-07-12 Statystyki

O naszą wolność. Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO.

Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie,    Celem ruchu Wolne Wybory i współpracujących z nami organizacji jest dążenie do Prawdy w życiu publicznym, Dobro obywateli oraz Wolność (osobista) + Wolność (Polski). W imię tych podstawowych wartości zwracamy się do Posłów i Senatorów RP z apelem o obronę suwerenności Polski w kontekście planowanych przez WHO zmian, które mają doprowadzić do wdrażania globalnego przymusu sanitarnego i pozbawiania nas naszych praw i wolności obywatelskich    W grudniu 2

Utworzone: 2022-03-16 Statystyki

Rozszerzenie refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy na wszystkie systemy monitoringu dla grupy osób dorosłych chorujących na cukrzycę

Warszawa, dn. 06.07.2022r.Szanowny PanAdam NiedzielskiMinister Zdrowiaul. Miodowa 15, 00-952 WarszawaDotyczy: Petycja w sprawie rozszerzenia refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy o grupę osób dorosłych chorujących na cukrzycę (powyżej 18 roku życia dla systemu Flash i powyżej 26 roku życia dla CGM RT) oraz objęcia refundacją wszystkich dostępnych na polskim rynku systemów monitorowania glikemii Szanowny Panie Ministrze, W imieniu pacjentów chorujących na cukrzycę pragniemy podziękow

Utworzone: 2022-07-07 Statystyki

Przeciwko pomocy uchodźcom z Ukrainy kosztem polskich obywateli

My polscy obywatele, sprzeciwiamy się finansowaniu pomocy dla Ukrainy, dla uchodźców z naszych podatków. Mieszkania, na które od lat czekały polskie rodziny, będące w trudnej sytuacji zostały rozdane uchodźcom. Pomoc finansowa w postaci 300 plus, 500 plus, emerytury, pierwszeństwo w zakładach opieki medycznej, oraz znaczne korzyści dla pracodwaców zatrudniających uchodźców, czynią z nas obywateli drugiej kategorii. Rozdawnictwo rządu polskiego doprowadziło ten kraj do ruiny, mimo to rząd kontynu

Utworzone: 2022-03-09 Statystyki

Zwrócenie uwagi na amunicję zatopioną w Bałtyku

Zdając sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia stwarzanego przez zatopioną amunicję na Bałtyku, oraz brakiem gotowości do działania w przypadku katastrofalnego rozszczelnienia pojemników, pragniemy zwrócić uwagę polityków na ten problem. Biorąc pod uwagę rosnące zaangażowanie UE, ale jednocześnie brak konkretnych działań, prosimy o: Zaangażowanie Polski w międzynarodową działalność dotyczącą amunicji, taką jak np. program JPI Oceans Munitions in the Sea Działanie wspólnie z innymi państwami na f

Utworzone: 2021-10-09 Statystyki

Apel Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19

Prezydent Andrzej Duda Premier Mateusz Morawiecki Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek Izby lekarskie Dyrektorzy szkół Biskupi Księża Rodzice   Rekomendowanie szczepień przeciwko COVID-19 dzieciom i młodzieży jest nieuzasadnione z medycznego, populacyjnego (odporności zbiorowiskowej) i etycznego punktu widzenia. W tej grupie wiekowej ryzyka zgonu, hospitalizacji, ciężkiego przebiegu i powikłań związanych z COVID-19 są znikome i nie uzasadniaj

Utworzone: 2021-08-21 Statystyki

Lekarze bez cenzury

Lekarze bez cenzury! Czy zgadzasz się z cenzurowaniem lekarzy? Czy zaufasz lekarzom, którzy nie będą mogli wyrazić swojej opinii? Czy będziesz chciał się leczyć u nich, jeśli nie będą mogli mówić tego co dyktuje im sumienie, wiedza i doświadczenie? Czy wiesz, że izby lekarskie od lat cenzurują lekarzy, a w tej chwili ograniczają wolność słowa tym, którzy w publicznych apelach i listach otwartych ośmielili się wyrazić odmienne zdanie odnośnie polityki zdrowotnej, którą forsuje rząd, jak również w

Utworzone: 2021-02-08 Statystyki

odwolanie matur ustnych

Myślę, że przez obecny czas pandemii, maturzyści już teraz stresują się egzaminem do matur, który nastąpi w roku 2021 . Nie wiemy co nowy rok przyniesie, bo wszystko zmienia się dramatycznym tempie, ta niepewność wiąże się też z dodatkowym stresem, który wierzę, że jesteśmy w stanie zmniejszyć przez odwołanie matury ustnych też w tym roku szkolnym.     Tak, dokładnie. Niestety program CKE nie zostanie zmieniony; jedynie w przypadku kolejnej fali epidemii i podobnych zagrożeń moglibyśmy spodziewa

Utworzone: 2020-09-15 Statystyki

Petycja o niezwłoczną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP VII Kadencji          Szanowny Panie Marszałku!        Wnosimy o natychmiastowe wznowienie prac nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, złożonym do Sejmu RP przez grupę Posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 6 listopada 2017 roku. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Ustawodawczej w marcu b.r., a mimo to nie jest procedowany. Co więcej, w dniu 18 lipca 2018 roku Minister Rolnictwa Jan Ardanowski zapowiedział wycofanie ustawy z Sejmu.      

Utworzone: 2018-07-22 Statystyki

„Medal za Zasługi dla Policji” dla gen Jarosława Szymczyka

W związku z brakiem możliwości zdymisjonowania komendanta głównego Jarosława Szymczyka właściwym było by uznanie zasług i długoletniej służby. Właściwym było by przyznanie Panu generałowi medalu. Wielokrotnie pan Szymczyk wykazywał posłuszeństwo  i działał zdecydowanie. Najlepszym przykładem niech będzie : Obrona Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego  Dynamiczne tłumienie demonstracji w obronie demokracji i praworządności. Zdecydowane i pełne odwagi rozpakowanie prezentu tj granatnik.  

Utworzone: 2022-12-19 Statystyki