Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE zgadzam się na zdalne nauczanie!

  Sz.P. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki  ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa   Sz.P. Adam Niedzielski Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa   PETYCJA   Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195 ze zm.) działając w interesie własnym oraz interesie publicznym składam niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych, a dostępnych Ministrowi działań zmier

Utworzone: 2020-10-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 321 320
Ostatni miesiąc 277 276

Budynki przy Rydygiera 11-19 w obwodzie szkoły przy Anny German

Warszawa,  26 marca 2021 roku   Sz. PaniRenata KozłowskaZastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy   Szanowna Pani Burmistrz, W związku z budową nowej szkoły podstawowej przy ul. Anny German oraz pracami, jakie aktualnie toczą się w Urzędzie Dzielnicy w sprawie ustalenia nowych obwodów szkolnych - jako rodzice dzieci w wieku szkolnym, zamieszkali po nieparzystej stronie ul. Rydygiera apelujemy do Pani o objęcie obwodem nowej szkoły adresów Rydygiera od 11 do 19 oraz Przasnyska 2. Wie

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 292 292
Ostatni miesiąc 265 265

Sprzeciw wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie pod Zaporą w Dobczycach

  Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Rada Miejska w Dobczycach PETYCJA Sprzeciw wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek gminnych usytuowanych pod Zaporą w Dobczycach My, mieszkańcy Dobczyc, protestujemy przeciwko planowanej budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 12,2 MW na terenie pod Zaporą, stanowiącym własność Gminy Dobczyce, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 872/2. Teren ten, tzw. Charstek, został

Utworzone: 2021-03-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 271 265
Ostatni miesiąc 265 259

Powstanie żłobka miejskiego na osiedlu Radogoszcz w Łodzi

Radogoszcz jest jednym z największych łódzkich osiedli, wg danych statystycznych zamieszkiwany jest przez 31 033 mieszkańców. Niestety Radogoszczanie nigdy nie doczekali się na swoim osiedlu żłobka! Osiedle wciąż się rozwija. Na terenach sprzedawanych przez miasto powstają wciąż nowe inwestycje, które powodują napływ mieszkańców, w szczególności młodych osób, którzy już są, lub w niedalekiej przyszłości zostaną rodzicami. I na tym rola miasta się kończy. Niestety miasto Łódź zarówno starym jak i

Utworzone: 2021-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 304 304
Ostatni miesiąc 264 264

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Traktu Brzeskiego i 1 Pułku Praskiego

Skrzyżowanie Traktu Brzeskiego i ulicy 1 Praskiego Pułku to jedno z najważniejszych skrzyżowań w Wesołej, a już na pewno na osiedlu Stara Miłosna. Niestety, jest to również jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań, na którym dochodzi do wielu kolizji. Mając na uwadze bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej nr 173 oraz przedszkola 434, we wrześniu 2019 apelowałam do Władz Dzielnicy o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Moja interpelacja została przekazana do ZDM, niestety, nie doczekała się odp

Utworzone: 2020-10-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 263 263
Ostatni miesiąc 263 263

Wnioskujemy o przeprowadzenie wyborów do Rad Okręgów wiosną 2021 roku - z wykorzystaniem alternatywnych, bezpiecznych metod a nie koniecznością spotkania 150 osób w jednym pomieszczeniu

Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego Na podstawie ustawy prawo o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem Sars Cov 2 oraz brakiem perspektyw na jej ustąpienie w najbliższych miesiącach, a także ze względu na fakt, że kadencja rad okręgów w Toruniu (2016-2020) już raz została wydłużona (do kwietnia 2021 roku), wnioskujemy o zastosowanie alternatywnego rozwiązania od zebrania w kwietniu 2021 roku w jednym m

Utworzone: 2021-02-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 260 258
Ostatni miesiąc 258 256

STOP - Dla projektu budowy fermy drobiu w Czeremsze Wsi, gm. Czeremcha

Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk Petycja _ STOP dla projektu budowy fermy drobiu w Czeremsze Wsi, gm, Czeremcha Szanowni Państwo, w dniu 12.01.2021r do Urzędu Gminy w Czeremsze na wniosek inwestora, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha. Inwestor pla

Utworzone: 2021-02-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1033 992
Ostatni miesiąc 254 242

List Otwarty do Dyrekcji XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Warszawa, 6 listopada 2020 roku  Pani Anna Szczepańska-Filipp  Dyrektorka XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  ul. Platynowa 1 00-808 Warszawa   LIST OTWARTY Szanowna Pani Dyrektor!    Jako absolwentki i absolwenci XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Stefana Żeromskiego w Warszawie wyrażamy głębokie zaniepokojenie doniesieniami medialnymi, w tym w szczególności artykułem Małgorzaty Zubik Błyskawice Strajku Kobiet zakazane w

Utworzone: 2020-11-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 254 240
Ostatni miesiąc 254 240

Przedłużenie linii MPK pod kolej, czyli pod Kraków Złocień SKA.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Prezedenta Miasta Krakowa, ZTP Kraków oraz do ZDMK Kraków o przedłużenie linii autobusowych MPK numer 125 i 183 pod kolej, czyli pod nowy przystanek Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej "Kraków Złocień" . Przy ulicy Złocieniowej w Starym Bieżanowie powstaje nowy przystanek osobowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej "Kraków Złocień". Moim zdaniem należy przedłużyć trasę autobusów linii 183 i 125 do przystanku kolejowego, aby zapewnić wymianę pasażerów MPK+SKA. Dzięki temu mi

Utworzone: 2021-01-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 240 240
Ostatni miesiąc 229 229

Powiększmy Park Wschodni we Wrocławiu!

::: [Petycja do władz Wrocławia - czytaj poniżej] ::: Park Wschodni staje się coraz bardziej popularny, głównie ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców i osiedli w pobliżu, prowadzone działania rewaloryzacyjne oraz wyraźny deficyt terenów zielonych we Wrocławiu przeznaczonych pod rekreację i obcowanie z naturą. Obecna presja deweloperska (zabudowa i prywatyzacja wolnych terenów w pobliżu Parku), budowana obwodnica śródmiejska Wrocławia przecinająca pobliski Las Rakowiecki (hałas, spaliny, zab

Utworzone: 2020-12-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1118 1112
Ostatni miesiąc 229 228