Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Odwołać obecną prezes szpitala w Pucku

Żądamy usunięcia pani prezes z naszego szpitala w Pucku, ponieważ   nie jest to człowiek zdolny do kierowania  i zarządzania grupą ludzi i szpitalem. Nie ma na względzie dobro szpitala ,tylko przedkłada to na własne interesy związane z finansowymi zyskami. Żądamy przywrócenia oddziałow : porodówki, noworodkowego,ginekologii dziecięcego.. Żądamy ,żeby ktoś wysłuchał głosu kobiet zamieszkujących ten powiat. Jest to dla nas również trudny czas, czas zbliżającego się porodu i niech o naszym losie de

Utworzone: 2021-06-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 201 200
Ostatni miesiąc 199 198

STOP !! Drastycznym banereom antyaborcyjnym przestrzeni publicznej

Toruń, 26.05.2021   Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Rado Miasta,   My, niżej podpisani mieszkanki_ńcy Torunia, postanowiły_liśmy zwrócić się do Pana Prezydenta oraz Rady Miasta z petycją o interwencję dotyczącą zaprzestania rozpowszechniania przez Fundację Pro-Prawo do Życia drastycznych zdjęć i nagrań na terenie miasta, zarówno w formie stacjonarnej (stoisko często widoczne na terenie kompleksu staromiejskiego) jak i w formie mobilnej (aktywny od kilku miesięcy pojazd osobowy z nagłośnieni

Utworzone: 2021-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 489 477
Ostatni miesiąc 199 195

STOP sprzedaży! - Budujmy odkryty basen w Jarocinie. Apel do Burmistrza

APEL DO BURMISTRZA JAROCINAO WSTRZYMANIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI PRZY ULICY MARATOŃSKIEJ ORAZ O BUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH.W połowie maja tylko w siedzibie spółki Jarocin Sport i na jej stronie internetowej ukazało się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki wielkości 6168 metrów kwadratowych przy ulicy Maratońskiej między boiskiem ze sztuczną nawierzchnią a ogrodami działkowymi. Kilka lat temu na tym terenie było asfaltowe boisko do koszykówki i korty tenisowe. Prezes Jarocin Sport sp. z o.o. wystaw

Utworzone: 2021-06-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 211 209
Ostatni miesiąc 198 196

Petycja w obronie "Piekarskiej Urazówki"

My, niżej podpisani sygnatariusze tej petycji zwracamy się do Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego z prośbą o zwiększenie nadzoru właścicielskiego nad Naszym Szpitalem – S.P. Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich zwanym w całej Polsce popularnie „Piekarską Urazówką”. Zwracamy się o wnikliwy i wszechstronny nadzór właścicielski w zakresie planowanych inwestycji, w tym m.in.: oddziału chirurgii jednego dnia ze szczególnym uwzględnieniem bilansu nakładó

Utworzone: 2021-06-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 198 196
Ostatni miesiąc 196 194

NIE eksterminacji! TAK edukacji! Zatrzymajmy rzeź dzików!

NIE eksterminacji! TAK edukacji! NIE zabijaj! NIE strzelaj! Odławiaj! Odstraszaj!   W związku z decyzją Starosty Powiatu Wodzisławskiego o odstrzale redukcyjnym dzików apelujemy o zmianę decyzji podyktowanej przede wszystkim naciskiem niewielkiej grupy mieszkańców, którym wspomniane zwierzęta zniszczyły trawnik i uszkodziły ogrodzenie.  W uzasadnieniu do decyzji o odstrzale redukcyjnym czytamy, że w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczn

Utworzone: 2021-06-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 199 197
Ostatni miesiąc 196 194

PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH 
o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.

Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m. st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa    PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.   Szanowny Panie, zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie alei drzew na ul. Zabawnej w osiedlu Falenica dzielnicy Wawer pomnikiem przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. „W sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody oraz pr

Utworzone: 2020-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 545 540
Ostatni miesiąc 190 189

ŻŁOBEK na Gąsinie ul. Elektryczna

Szanowni Państwo Radni i Panie Prezydencie! Wiemy, że wraz z postępującym rozwojem naszego miasta Pruszków, pojawia się szansa na to, aby powstał ŻŁOBEK na Gąsinie!!! Na ul. Elektrycznej planowana jest w miejscu komunalnego baraka inwestycja mieszkaniowa "Lepsze lokum". Na parterze trzykondygnacyjnego budynku może zostać umieszczony żłobek (3 oddziały?). Wiemy, że większość radnych nie jest przekonana do tej inicjatywy. Szanowni Państwo, nie odbierajcie najmniejszym mieszkańcom i ich rodzicom sz

Utworzone: 2021-06-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 206 206
Ostatni miesiąc 189 189

Ksiądz Przemek Antonuik

#Muremzaprzemkiem Chodzi o człowieka, nauczyciela, księdza i przyjaciela. Osobę, która dla wielu z nas jest życiowym autorytetem, powiernikiem sekretów i kimś naprawdę niezwykle ważnym. Mianowicie chodzi o KSIĘDZA PRZEMYSŁAWA ANTONIUKA, który już od kilku lat zachwyca nas swoimi pomysłami, otwartością i przede wszystkim chęcią do działania. Ksiądz Przemek przez decyzję swoich przełożonych prawdopodobnie ODEJDZIE od nas i zostanie przeniesiony do innej parafii. Dla nas jako jego u

Utworzone: 2021-06-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 181 180
Ostatni miesiąc 181 180

POWSTRZYMAJMY NIENAWIŚĆ! APEL PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI

Pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich aktów nienawiści, agresji i pogardy, szerzących się w przestrzeni publicznej. Niewyobrażalna skala złych emocji kierowanych do drugiego człowieka, a często wobec całych grup zawodowych, uczy młode pokolenie wrogości i pogłębia istniejące już podziały społeczne. Język nienawiści prowadzi do dramatycznych zdarzeń, które co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną. Nie bądźmy obojętni wobec tego typu działań - oskarżeń, insynuacji i uprzedzeń, kt

Utworzone: 2021-01-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 174 172
Ostatni miesiąc 174 172

Petycja o utworzenie filii Poczty Polskiej w obrębie osiedla Wilno w Warszawie

Warszawa, 31.03.2021 Mieszkańcy Osiedla Wilno     Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa       Szanowni Państwo! Z dniem 01.03.2021 została zlikwidowana agencja pocztowa przy ul. Zamkowej 3. Tym samym obsługę naszego osiedla, zamieszkałego przez około 10 tysięcy mieszkańców, oraz innych okolicznych ulic przejął UP Warszawa 4 przy ulicy Targowej 73. W 2015 roku Poczta Polska wygrała konkurs na operatora narodowego na lata 2016–2025. Od operatora narodowego wymaga

Utworzone: 2021-03-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 281 280
Ostatni miesiąc 171 170