Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj

Utworzone: 2021-02-19 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia kursowania linii nr 39 do Kaszczorka

Autobus linii 39 przez wiele lat kursował do Kaszczorka. Aktualnie skrócono trasę tej linii i autobusy nie dojeżdzają do Kaszczorka. Po konsultacjach z mieszkańcami Kaszczorka, wnioskujemy o przywrócenie kursowania autobusów do naszego osiedla zarówno rano jak i po południu z częstotliwością z przed ograniczenia. Autobus linii 39 jest potzebny zarówno dla naszych dzieci aby dojechały do przedzkoli i szkół czy szpitala dziecięcego   jak i dla osób dorosłych w celu dojazdu i powrotu z pracy. Autob

Utworzone: 2021-09-13 Statystyki

PETYCJA DO PREZYDENTA LUBLINA O NIEWYRAŻENIE ZGODY NA NAUKĘ ZDALNĄ I SANITARYZM W SZKOŁACH

Lublin, 01.09.2021r.                                                                               Pan Prezydent Krzysztof Żuk              Szanowny Panie Prezydencie, zważywszy na fakt, iż Miasto Lublin jest organem prowadzącym szkoły publiczne znajdujące się na naszym terenie, czyli Miasto, a konkretnie Pan jako jego reprezentant  i jednocześnie przedstawiciel nas - mieszkańców miasta, ma realny wpływ no to co się dzieje w podległych placówkach, dlatego zwracamy się do Pana z poniższym pismem/

Utworzone: 2021-08-25 Statystyki

Bezpieczne dojście do szkoły nr 13 w Żorach

Prosimy, zmianę wejścia do szkoły dla klas 1-3 lub o zamknięcie dla ruchu parkingu znajduącego się na terenie szkoły. Najmłodsze dzieci, aby wejść do szkoły muszą przejść przez parking. W ubiegłym roku dochodziło tam do wielu niebezpiecznych zdarzeń dziecko - pojazd rodzica, dziecko pojazd pracownika szkoły, dlatego prosimy o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie całego obiektu np. udostępniając inne wejście do szkoły. 

Utworzone: 2021-09-01 Statystyki

Lista poparcia dla obywatelskiego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz w Zwierzyńcu

Szanowana Pani Burmistrz, w związku z przygotowanym przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu projektu zagospodarowania terenu oznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako B24-ZP, który spotkał się z protestem większości mieszkańców, a w szczególności związana z realizacją inwestycji planowana wycinka drzew, w załączeniu składam projekt obywatelski zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz wraz z listą poparcia projektu przez mieszkańców i sympatyków Zwierzyńca. P

Utworzone: 2021-06-15 Statystyki

Lek dla chorych na chorobę Niemanna Pick typu C

Szanowny Panie Ministrze Zwracamy się do Pana z petycją o wprowadzenie do refundacji leku Zavesca (miglsutat), jako jedynego skutecznego leku na chorobę Niemanna-Picka typ C (NPC) i jedyną nadzieję dla grupy około 30 osób w Polsce, w tym większości dzieci. Dla uzasadnienia naszego wniosku pragniemy poinformować, że: Literatura światowa w zakresie efektywności klinicznej jednoznacznie opowiada się za zasadnością stosowania leku miglustat w leczeniu choroby NPC. Nie ma alternatywnego dla tego le

Utworzone: 2017-01-27 Statystyki

WNIOSEK DO BUDŻETU CHEŁMKA 2022

Urząd Miejski w Chełmku Sz. P. Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka ul. Krakowska 11 32-660 Chełmek   WNIOSEK DO BUDŻETU 2022   Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w budżecie Gminy Chełmek na rok 2022 kwoty 150 000 zł umożliwiającej wykonanie utwardzenia ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Poziomkową a ul. Tuwima łączącej Osiedle “Zagórcze” (ulice Leśna, Polna, Sadowa) z centrum miasta.  Uzasadnienie: Obecna ścieżka po opadach atmosferycznych jest nieprzejezdna. Brak bezpiecznego połączenia pi

Utworzone: 2021-09-26 Statystyki

STOP KRADZIEŻY KATALIZATORÓW! W sprawie zacieśnienia kontroli nad sprzedażą używanych katalizatorów samochodowych

Pan Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska Każdego roku w Polsce kradzionych są tysiące katalizatorów. W wielu przypadkach, dla poszkodowanych oznacza to konieczność zezłomowania pojazdu. Patologiczne zjawisko - oprócz oczywistych kosztów związanych z wymianą katalizatora (lub złomowaniem pojazdu) - jakie zmuszeni są ponosić właściciele - rodzi też poważny problem natury ekologicznej. Do Polski szerokim strumieniem płynie rzeka używanych aut z zachodu, które - po wymontowaniu katalizator

Utworzone: 2021-06-20 Statystyki

Petycja ws. parku MAJALAND w Gdańsku i problemów komunikacyjnych

GDAŃSK, (data złożenia petycji) Mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Osowa                                                      Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz                            Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich                            Dyrektor gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                             i Autostrad  Anita Oleksiak     Szanowni Państwo, My mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Osowa nie akceptujemy konsekwencji, jakie powstaną w wyniku budowy i funk

Utworzone: 2021-07-27 Statystyki

PETYCJA Członków i Sympatyków Stowarzyszenia WiP Suwałki, zatroskanych o sytuację dzieci i młodzieży Suwałk i okolic do Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Oddział w Suwałkach.

           P E T Y C J A w sprawie podjęcia w ramach swoich kompetencji przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Oddział w Suwałkach, jako jednostki, której podlegają szkoły z rejonu Suwalszczyzny, czynności uniemożliwiających wprowadzenia w szkołach szczepień na Covid-19 oraz podziału systemu nauki ze względu na fakt zaszczepienia się lub nie zaszczepienia na Covid-19.   …LUDZIE  LUDZIOM  ZGOTOWALI  TEN  LOS…                      Zofia Nałkowska – „Medaliony”             Jako rodzice i obywatel

Utworzone: 2021-08-24 Statystyki