Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wniosek o dofinansowanie regularnych przejazdów autobusowych MPK SA z miejscowości Frywałd i Zalas do Krakowa w dni robocze niedzielę i święta.

                                                                                      Fywałd dn.07.01.2023                                                       Do Burmistrza Gminy                                                   Krzeszowice                Wniosek o dofinansowanie regularnych przejazdów MPK SA z miejscowości Frywałd i Zalas do Krakowa w dni robocze oraz niedziele święta.                Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie przez gminę Krzeszowice regularnych przejazdów autob

Utworzone: 2023-01-15 Statystyki

Nowy dworzec PKS w Mrągowie

Szanowny Panie Burmistrzu, My mieszkańcy Mrągowa zwracamy się z wnioskiem o postawienie kontenera użytkowego na ul. Dworcowej służącego mieszkańcom i osobom przejezdnym za dworzec autobusowy. Koszt takiej inwestycji to około 125  tys PLN. Wierzymy, że budżet miasta jest w stanie pokryć ten wydatek. Pracowników do obsługi punktu informacyjnego oraz sprzedaży biletów można pozyskać za pośrednictwem Centrum Integracji Społecznej na preferencyjnych warunkach. Widzimy realne zapotrzebowanie na otwarc

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Petycja w sprawie zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian pomidorów

Sz.P. Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa     Szanowny Panie Ministrze,     apelujemy do Pana jako do Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję w celu zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian nasion pomidorów.   Obecnie polskie przepisy – tak jak je interpretują urzędy – uniemożliwiają legalną uprawę i sprzedaż nasion pomidorów odmian tradycyjnych (niekomercyjnych) przez dro

Utworzone: 2023-01-27 Statystyki

Petycja w sprawie zmian polityki przestrzennej i kierunków rozwoju Miasta Szczyrk

 Szczyrk, 28.11.2022 r. Mieszkańcy Miasta Szczyrk, Miłośnicy Szczyrku, Turyści                              Burmistrz Miasta Szczyrk            Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach z dn. 11.07.2014 r. zwracamy się do Burmistrza Miasta Szczyrk z petycją o dalsze konsultacje społeczne oraz wprowadzenie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk, przyjętego w grudniu 2020 roku oraz projektu jego zmian z 2022 roku (dalej Studium), które zapewnią należy

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

Ratujmy artKawiarnię w Trzebnicy

ArtKawiania od wielu lat jest ważnym miejscem spotkań Trzebniczan. Tu nie tylko można napić się kawy i zjeść pyszne ciasto. To przestrzeń do spokojnej rozmowy, tu ma miejsce  szereg kulturalnych i edukacyjnych inicjatyw.  Zamknięcie tego miejsca byłoby ogromną stratą dla mieszkańców Trzebnicy i okolic. Posimy wesprzyjcie naszą petycję do władz Gminy o utrzymanie artKawiarni.  

Utworzone: 2023-01-29 Statystyki

Petycja przeciwko zlikwidowaniu prawnej ochrony zwierząt w Polsce.

[AKTUALIZACJA] 12.12.2022 - kolejna deklaracja ministra rolnictwa o zamiarze odebrania organizacjom prawa do ratowania zwierząt. WZNAWIAMY ZBIERANIE PODPISÓW https://www.petycjeonline.com/a/248834#form[AKTUALIZACJA] 27.01.2020 - hodowcy zwierząt futerkowych i Tadeusz Rydzyk nie odpuszczają! Nadal zbieramy podpisy! https://www.petycjeonline.com/a/248834[AKTUALIZACJA] 14.04.2020 - wiceminister rolnictwa ujawnia plany zakazania wstępu organizacjom prozwierzęcym na teren gospodarstw! Wznawiamy zbier

Utworzone: 2020-01-15 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia sygnalizacji na przejściu dla pieszych na ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.

Chwaszczyno, 16.01.2023r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Burmistrz Gminy Żukowo   W wyniku wprowadzenia z dniem 12.01.2023 r. czasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Oliwskiej/ Kaszubskiej Drogi w Chwaszczynie, w związku z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, została wyłączona na okres 2,5 roku istniejąca dotychczas sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu oraz na przejściu dla pieszych. Przed montażem tej sygnalizacji doch

Utworzone: 2023-01-16 Statystyki

TAK dla odławiania DZIKÓW w Krakowie.

Apelujemy do władz miasta Krakowa oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o powrót do sprawdzonej metody odławiania dzików na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dziki coraz częściej można spotkać na ulicach, w parkach czy pomiędzy budynkami osiedli. Znaczna część mieszkańców nie ukrywa przerażenia z powodu grasujących zwierząt. Obecnie miasto Kraków posiada specjalne klatki - odłownie.Urządzenia pozwalają odłowić zwierzęta w sposób humanitarny i bezpieczny. Pułapka jest sterowana elekt

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

Zmiany dot. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

My, Studenci i Studentki Uniwersytetu Warszawskiego,   zwracamy się do władz Uniwersytetu i dyrekcji Biblioteki  Uniwersytetu Warszawskiego o pilną interwencję w zakresie funkcjonowania Biblioteki! Poniżej zgłaszamy 10 konkretnych postulatów, które uczynią BUW lepszym miejscem dla nas wszystkich. Postulaty zostały poddane konstelacjom społecznym, w trakcie których swoje zdanie wyraziło 148 studentów.    POSTULAT #1  Żądamy remontu wszystkich toalet na terenie BUWu. To niedopuszczalne, aby osob

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Petycja za jak najszybsze uruchomienie autobusów Krynica-Bardejov / Petícia za čo najskorší štart autobusov Bardejov-Krynica

Vážený Pán Milan Majerský Predseda Prešovského samosprávneho kraja Slovenská verzia dole   Szanowny Panie Przewodniczący, My niżej podpisani obywatele Republiki Słowackiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie zaplanowanych już kilka lat temu samorządowych autobusów Krynica-Bardejov oraz uruchomienie pozostałych autobusów transgranicznych z województwem Małopolskim i Podkarpackim (w tym Poprad-Zakopane). W czerwcu w Województwie Małopolskim od

Utworzone: 2023-01-24 Statystyki

Petycja o rezygnację z budowy parkingu typu „parkuj i jedź” przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów, przejęcie terenu i odtworzenie na nim parku

Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia, zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań związanych z ochroną dawnego parku przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów. Teren należący do PKP naszym zdaniem powinien stać się własnością miasta i służyć mieszkańcom Brochowa i wszystkim wrocławianom. Zgodnie ze swoim historycznym założeniem powinien być to nadal zadrzewiony teren zielony służący odpoczynkowi i poprawie jakości powietrza.  Nie zgadzamy się na budowę w tym miejscu  parkingu dla samochodów, kt

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

Filia Poczty Polskiej w Strzybnicy

W obliczu infomacji o przeniesieniu miejscowej placówki Poczty Polskiej do sąsiedniej dzielnicy wyrażamy niepokój o przyszłość oddziału na Strzybnicy, a co się z tym wiąże, o pozbawienie Mieszkańców pełnego i niczym nieograniczonego dostępu do Placówki Pocztowej. W ponad sześciotysięcznej społeczności funkcjonowanie Urzędu Poczty Polskiej nie może zostać zaburzone.Z tutejszej placówki korzysta ponad sześć tysięcy mieszkańców, w tym ludzi chorych, samotnych, emerytów i rencistów. Poczta Polska po

Utworzone: 2023-01-12 Statystyki

Kolej nie może być luksusem! Panie Premierze - czas na tani miesięczny bilet na kolej

My, niżej podpisani Obywatele, apelujemy o natychmiastową interwencję Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie cen biletów kolejowych. Domagamy się wprowadzenia jednego taniego biletu miesięcznego na kolej.Transport publiczny nie może być luksusem dla wybranych!Zapewnienie obywatelom dostępnego transportu publicznego to obowiązek władz publicznych i prawdziwa miara rozwoju kraju. W czasach kryzysu gospodarczego dbanie o najsłabszych nabiera szczególnego znaczenia.Potrzebujemy ujednoliconeg

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Apel o odwołanie ustnych egzaminów maturalnych w 2023 r.

  Szanowny Panie Ministrze,   Jako uczniowie, którzy w przyszłym roku mają podejść do egzaminu dojrzałości w nowej formule 2023, jesteśmy przerażeni i czujemy się potraktowani bardzo niesprawiedliwie w porównaniu do poprzednich roczników. Nasi starsi koledzy i koleżanki zdawali znacznie łatwiejsze egzaminy maturalne, a mieli możliwość przygotować się do nich w dużej mierze lepiej niż my.     Gdy byliśmy w szóstej klasie, zostaliśmy zaskoczeni reformą edukacji, którą wprowadzono bar

Utworzone: 2022-08-20 Statystyki

Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

PETYCJA   Szanowny Panie Ministrze,   na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym w imieniu osób wykonujących zawód architekta (obecnie w Polsce mamy 13 671 architektów posiadających uprawnienia i wpisanych na listę członków Izby Architektów), przedkładamy petycję. Przedmiotem petycji jest żądanie:   wykreślenia Art. 1 ust. 7) pkt a) z projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady M

Utworzone: 2022-10-27 Statystyki

Petycja o tańsze bilety w pociągu Warszawa-Szczecin "Chrobry"

Szanowny Pan Marek ChraniukPrezes Zarządu PKP Intercity S.A.Szanowny Pan Andrzej AdamczykMinister InfrastrukturySzanowni Państwo, Jako mieszkańcy Szczecina i okolic, od ponad 4 lat jesteśmy praktycznie odcięci od racjonalnego połączenia kolejowego z stolicą Polski. Zgodnie z rozkładem jazdy PKP, czas podróży pociągiem pomiędzy Warszawą a Szczecinem wynosi nawet do 8 godzin. Od 4 lat pasażerowie czekają na zakończenie remontu sieci kolejowej, po którym czas podróży miał ulec skróceniu poniżej 5 g

Utworzone: 2023-01-13 Statystyki

Popieramy plan budowy Nowego Miasta!

Szanowni Radni Miasta Krakowa, my, mieszkańcy miasta, apelujemy o przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto. Od wielu lat obserwujemy dynamiczny rozwój Krakowa w jego południowo-wschodniej części, zwłaszcza w rejonie Płaszowa. Jeszcze w 2010 roku cały teren leżący pomiędzy ul. Nowohucką a dzisiejszą wschodnią obwodnicą Krakowa jawił się jako przestrzeń nieprzyjazna do zamieszkania; bez usług i komunikacji publicznej. Od tego momentu wiele się zmieniło. Powstały linia tramwajowa

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

CAŁKOWITY ZAKAZ PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI, SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z FAJERWERKÓW I PETARD HUKOWYCH W POLSCE

Huk oraz zanieszyczenie środowiska naturalnego czynią potężne spustoszenie w obszarze ekologii, stanowiąc szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego i powietrza, które są już wyjątkowo obciążone zanieszczyszczeniami oraz smogiem czyniącymi je niezwykle szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Hałas jest równocześnie nader niebezpieczny dla zwierząt będących kluczowym elementem ekosystemu.  Rownocześnie hałas powodowany przez petardy hukowe i fajerwerki stanowi potężne zagrożeni

Utworzone: 2021-12-31 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

Budowa centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Przasnyskiej 6B

PETYCJA do: Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta m.st. WarszawySzanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z prośbą, by Urząd Miasta st. Warszawy wykupił działkę przy ul. Przasnyskiej 6B, którą jej obecny właściciel planuje sprzedać, i aby w tym miejscu, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), wybudować nowoczesne, dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe z basenem, saunami, siłownią i placem zabaw/parkiem linowym dla starszych dzieci. Byłoby to nie tylko dos

Utworzone: 2022-12-11 Statystyki