Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ZAKAZ GLIFOSATU W POLSCE

Żądamy natychmiastowego zakazu używania rakotwórczego glifosatu oraz wszelkich środków zawierających glifosat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Glifosat pod różnymi nazwami handlowymi m.inn. “Roundup” ( używany przez rolników czy prywatne osoby na działkach), Cosmix ( używany przez Polskie Koleje) jest używany jako środek do zwalczania chwastów. Obok chwastów środek ten zabija również cały mikrobiom gleby, przenika do wody, do plonów, roślin, owoców, warzyw, zwierząt oraz ludzi i zabija czło

Utworzone: 2022-05-30 Statystyki

Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna w Bytomiu

Do szanownych władz miasta Bytomia, radnych rady miejskiej i władz województwa Śląskiego Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna My, niżej podpisani mieszkanki i mieszkańcy Bytomia oraz wszyscy miłośnicy i miłośniczki postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska a także wszyscy, którym nie jest obojętny los wieży wyciągowej Szybu Krystyna w Bytomiu Szombierkach apelujemy:   O podjęcie natychmiastowych działań w bieżącym 2023 roku oraz zabezpieczenie środków na wykup Szybu Krystyna w budżecie miasta na na

Utworzone: 2022-09-11 Statystyki

Nie dla budowy przemysłowych ferm drobiu w Gminie Kodeń bez konsultacji!

My, niżej podpisani, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec planów realizacji projektu budowy przemysłowych ferm drobiu na terenie Gminy Kodeń i okolic, a także żądamy włączenia nas, jako obywateli i mieszkańców oraz użytkowników terenów graniczących z ww. inwestycjami, w proces decyzyjny władz gminnych umożliwiający uzyskanie wiedzy na temat szczegółów planowanych inwestycji.

Utworzone: 2022-12-06 Statystyki

Lista osób popierających dalszy rozwój strzelnicy w Dziadkowicach k/ Szadku

Celem naszego Stowarzyszenia jest - promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwienie dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji lub militariów. Poszerzanie wiedzy, edukowanie, promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ochrona wolności i swobód obywatelskich, zwłaszcza legalnego posiadania broni palnej poprzez praworządn

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Zmiana korzystania z karty multisport w Salsa Libre

Cześć, Zrobiłem petycje, aby wywalczyć równie zasady korzystania z karty multisport w szkołach tańca. Nas jako kursantów boli, że możemy odbić kartę multisport tylko raz w ciągu dnia w Salsa Libre. U konkurencji - np. w Abrze jest zupełnie inaczej, mianowicie: „MultiSport Plus - nieograniczona możliwość korzystania z kart danego dnia, 10 zł dopłaty do każdej godziny, obowiązek uiszczenia opłaty przed każdą godziną zajęć.” Petycja ma na celu skłonienie władz BENEFIT SYSTEMS do zmiany umowy z Sals

Utworzone: 2022-12-18 Statystyki

w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany Studium i MPZP obszaru Targówka Fabrycznego – cz. II

Wnoszący: w imieniu mieszkańców i ich interesie publicznym Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - reprezentowanej przez Przewodniczącą klubu Katarzynę Górską-Manczenko     Szanowny Pan  Rafał Trzaskowski   Prezydent m.st. Warszawy   PETYCJA    w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Utworzone: 2021-06-24 Statystyki

Lista poparcia nadania imienia Jana Matury, Kompleksowi Sportowemu Orlik w Tanowie.

  Z uwagi na bardzo bogaty dorobek kulturalny Jana Matury, ale w szczególności z uwagi na jego wkład w krzewienie kultury fizycznej w Tanowie, zarówno jako nauczyciela wychowania fizycznego, jak i społecznika, członkowie Rady Sołeckiej wraz z Sołtysem postanowili o rozpoczęciu procedury w sprawie nadania imienia Jana matury, Kompleksowi Sportowemu Orlik w Tanowie.       W związku z tym zwracamy się z prośbą o poparcie naszej uchwały, w celu uhonorowania dokonań i działalności Pana Jana.

Utworzone: 2023-01-12 Statystyki

Progi spowalaniające na ulicy Powstańców przy placu zabaw w parku

Szanowni Państwo, Pani Burmistrz, Radni m. Ząbki Niniejszą petycją zwracamy się z prośbą do władz miasta o instalację architektury uspokajającej ruch przy przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Powstańców pomiędzy nowobudowwanymi osiedlami a parkiem w którym znajduje się plac zabaw. Elementami takiej architektury mogą być: znak drogowy A-17 "Uwaga dzieci!" znak drogowy A-11a "Uwaga próg zwalniający" wraz z instalacją progów w obydwu kierunkach ruchu drogowego Ulica Powstańców na odcinku od ronda

Utworzone: 2023-01-07 Statystyki

ODTWORZENIE ROZEBRANEJ KŁADKI PIESZEJ ŁĄCZĄCEJ DZIELNICE OCHOTA I WŁOCHY NA WYSOKOŚCI UL. SĄCHOCKIEJ I PARKU M.KOTAŃSKIEGO

W 2017 r. zotała zamknięta kładka piesza łącząca Ochotę z Włochami (na wysokości ul. Sąchockiej i Parku M.Kotańskiego), która przez dekady była uczęszczanym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców obydwu dzielnic. Ostatnio została rozebrana, ale nie ma pewności, że zostamnie odtworzona, Zwracamy się z petycją do władz dzielnic Ochota i Włochy oraz do PKP o wybudowanie nowej kładki w tym miejscu. W tej chwili na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej nad torami kolei radomskiej (odcinek

Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie

                                                                                              Otorowo dnia 21.01.2023r.   Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek Starosta Szamotulski Beata Hanyżak  Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz   Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie                        Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach(Dz.U. z 2014r., poz. 1195), działając w interesie publicznym

Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

Stop podwyżkom cen biletów w PKP .

Szanowna Dyrekcja PKP .Witam nie zgadzamy się z podwyżką cen biletów w pociągach PKP jeśli chcesz zatrzymać ceny na poziomie jakie są obecnie prosimy o podpisanie petycji może dzięki podpisom zatrzymamy podwyżkę cen biletów .

Utworzone: 2023-01-06 Statystyki

Zwiększamy dostępność do toalet

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii   Marzec, miesiąc kobiet, to świetny moment aby pochylić się nad tematem rzadko poruszanym, a ważnym bo wpływającym na jakość życia milionów dziewczynek i kobiet w Polsce. Tym tematem jest ograniczona dostępność kobiet do toalet w miejscach publicznych. Dostępność do toalet wciąż jest tematem tabu, czego konsekwencją są przepisy, które nie odpowiadają na współczesne potrzeby. Uważamy, że należy je zmi

Utworzone: 2021-03-07 Statystyki

Petycja w sprawie zmiany godzin pracy jednostek samorządu terytorialnego w Białobrzegach nad Pilicą

Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Burmistrzu,    zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wraz z jednostkami podległymi. Jako mieszkańcy Białobrzegów i okolicznych miejscowości, uważamy, iż obecne godziny przyjęć Obywateli nie odpowiadają oczekiwaniom aktywnych zawodowo, pracujących osób. Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy pracują w godzinach 7:30 - 15:30. Dla wielu osób takie

Utworzone: 2023-01-27 Statystyki

STOP BUDOWIE FERMY DROBIU W KULESZEWO

My, niżej podpisani, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec decyzji Wójta gminy Kobylnica nr GPŚ . 670.13.2022.PP w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia  pn „Budowa gospodarstwa o kierunku chów kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 295,297,299 w m.Kuleszewo gm.Kobylnica „ Żądamy wstrzymania planów realizacji projektu budowy przemysłowych ferm drobiu na terenie Kuleszewo  i okolic, a także żądamy włączenia nas, jako

Utworzone: 2023-01-23 Statystyki

Sprzeciw wobec Rozporządzenia o spec. z psychoterapii dorosłych

                                                                                          Warszawa 28.11.2022                                                   Do Ministra Zdrowia,                                             Pana Adama Niedzielskiego          Autorzy niniejszej petycji opowiadają się za odrzuceniem w całości procedowanego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (z dnia 2.11.2022 r.) oraz

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

Petycja w sprawie odstąpienia władz Polskiej Akademii Nauk od decyzji o likwidacji Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich"

Pismo skierowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. My, niżej podpisani wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do zakończenia działalności PAN Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich". Szkółki Kórnickie istnieją od 1820 roku i należą do najstarszych zakładów w Polsce. Założone przez ówczesnych właścicieli Kórnika – Działyńskich. W 1924 roku ostatni właściciel, Władysław Zamoyski, przekazał dobra kórnickie narodowi polskiemu. Od tego czasu Szkółki dzięki

Utworzone: 2022-10-18 Statystyki

Popieram rodziców dzieci z niepełnosprawnością którzy chcą mieć prawo do pracy zarobkowej będąc jednocześnie na świadczeniu pielęgnacyjnym jako opiekun osoby niepełnosprawnej.

  Temat petycji: POPIERAM RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ , KTÓRZY CHCĄ MIEĆ PRAWO DO PRACY ZAROBKOWEJ JAKO FORMY DOROBIENIA BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE NA ŚWIADCZENIU PIELEGNACYJNYM Petycję kieruję do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. PETYCJĘ MOGĄ POPIERAC WSZYSCY, KTÓRYM NIE JEST OBCY LOS OPIEKUNÓW DZIECI I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Jak wiemy, obecnie będąc opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i dostając od Państwa świadczenie pielęgnacyjne (obecnie w 2022r. jest to kwota 2

Utworzone: 2020-06-24 Statystyki

Ratujmy rezerwat Łęgi Oborskie i Łąki

Nasza natura jest dla pokoleń. Petycja do władz gminy Konstancin-Jeziorna o zaprzestanie degradacji Rezerwatu Przyrody Łęgi Oborskie i utworzenie na Łąkach Oborskich Parku Przyrodniczego. Czy my mieszkańcy chcemy być dalej dumni ze swojego wyjątkowego w skali Regionu środowiska naturalnego? Czy dalej będziemy mogli pokazywać naszym dzieciom cudowny bagienny las, pływające wśród rzęsy zaskrońce, unikatową rosiczkę i potęgę kwitnących wiosną rzadkich kwiatów? Czy łąka, z jej różnorodnością roślin,

Utworzone: 2018-11-25 Statystyki

Brońmy prawa do własnego samochodu

Walczmy o prawo do naszego samochodu Świat był w swojej historii świadkiem wielu totalitaryzmów i systemów, które twierdziły, że to one są predestynowane do brania odpowiedzialności za społeczeństwo i jednostkę chcąc metodą dekretów, nakazów a wielokrotnie metodami siłowymi otaczać człowieka swoją „opieką”. Tak funkcjonował nazizm, komunizm, tak funkcjonują komunistyczne Chiny. Niestety zaczyna tak funkcjonować świat zachodu oparty o tzw. demokrację liberalną, gdzie coraz częściej widzimy ogran

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Poprawa sytuacji psów żyjących w Polsce

                                                                     Warszawa, dn. 04 stycznia 2023 r.                                                                                 Pan Henryk Kowalczyk                                                                Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                                              P E T Y C J A                           dotyczy poprawy sytuacji psów żyjących w Polsce

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki