Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Aby terapie komórkowe były dostępne dla pacjentów w Polsce

Pan Dr Artur Drobniak Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych ul. Sobieskiego 110 Warszawa 00-764   Pan Bartłomiej Łukasz Chemilowiec Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa     Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa   Dotyczy: zespół ds. komórek macierzystych i terapii komórkowych   Powyższa petycja jest wyrazem troski i zaniepokojenia aktualną sytuacją dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, w obliczu pra

Utworzone: 2022-04-07 Statystyki

Pilne! Międzynarodowa akcja: zmiana adresu Ambasady Rosji na "Plac Bohaterów Ukrainy"

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i wywołaną przez Rosję wojną apelujemy do władz Warszawy o przyłączenie się do międzynarodowej akcji zmiany nazwy ulicy, przy której znajduje się Ambasada Federacji Rosyjskiej na "Plac Bohaterów Ukrainy".Dla uproszczenia i ograniczenia wiążących się z taką zmianą niedogodności proponujemy, by władze Warszawy uchwaliły utworzenie Placu Bohaterów Ukrainy na skrzyżowaniu ulicy Belwederskiej z ulicą Parkową. Chodzi o minimalny teren - tak, by nowy plac objął tylk

Utworzone: 2022-03-04 Statystyki

PETYCJA DO ADMINISTRACJI FACEBOOKA O ODBLOKOWANIE OŚRODKA MONITOROWANIA ZACHOWAŃ RASISTOWSKICH I KSENOFOBICZNYCH

Szanowni Państwo w wyniku ataku na naszą stronę działającą na portalu FB została ograniczona jej dystrybucja.  To ogranicza nasze możliwości dotarcia z ważnymi społecznie informacjami.  Prosimy o poparcie naszego apelu do administracji Facebooka o odblokowanie naszej strony.   

Utworzone: 2022-02-28 Statystyki

Zakaz zabijania pstrąga potokowego i lipienia rzeka Kwisa

Do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze. My członkowie PZW, Zarząd koła nr 1 Żagań a tym samym członkowieStowarzyszenia Przyjaciół Rzeki Kwisy oraz społeczność wędkarzy z całej Polski zwracamy się z gorącą prośbą o podjęcie uchwały wsprawie całorocznego zakazu zabierania złowionych ryb łososiowatych z gatunków pstrąga potokowego i lipienia na łowisku nr 8 (odcinek rzeki Kwisa – Bóbr od Elektrowni WodnejŁozy do ujścia do rzeki Bóbr)Prośbę swą motywujemy chęcią ograniczen

Utworzone: 2022-01-05 Statystyki

Stop wycince drzew w Bielinie

  Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin   Szanowny Panie Marszałku, W oparciu o Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 870) kierujemy do Pana Marszałka petycję w interesie publicznym, dotyczącą wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, konkretnie ochrony przed wycinką alei lipowej w Bielinie i innych drzew ją tworzący

Utworzone: 2022-01-12 Statystyki

STOP WYPRZEDAŻY TERENÓW ZIELONYCH W KOZIENICACH

My mieszkańcy Ziemi Kozienickiej sprzeciwiamy się sprzedaży działek przy ulicy Warszawskiej, położonych między ulicami Legionów i Sportową o ogólnej powierzchni 4240m2.  Teren ten jako jeden z niewielu już obszarów zielonych na terenie naszego miasta powinien być zagospodarowany dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych i służyć wszystkim mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kozienice.  Sprzedaż tego obszaru osobie prywatnej spowoduje, że nowy właścicel zagospodaruje ten teren dla celów biznesowych (

Utworzone: 2022-02-20 Statystyki

List otwarty w sprawie zasad zatrudniania doświadczonych naukowców (powyżej 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora) w grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

  Rada Narodowego Centrum Nauki ul. Twardowskiego 16 30-312 Kraków   Szanowni Państwo,      Pragniemy podziękować za uwzględnienie naszej prośby o wprowadzenie możliwości zatrudniania doświadczonych naukowców (7 lat po doktoracie) w konkursach OPUS i MAESTRO, którą zawarliśmy w naszym liście otwartym z 8 września 2020 roku. Cieszymy się, że w tych konkursach pojawiło się stanowisko Starszego Badacza (ang. Senior Researcher). Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wprowadzone wymog

Utworzone: 2022-01-20 Statystyki

NIE dla ZALANIA ASFALTEM brukowanej ulicy LUBELSKIEJ w JANOWCU n/Wisłą!

Drodzy mieszkańcy Janowca i okolic, drodzy sympatycy tego urokliwego miasteczka! Samorządowe władze gminy Janowiec planują zalać asfaltem brukowaną nawierzchnię ulicy Lubelskiej, którą położono w 1959 r i która jest częścią chronionego historycznego układu urbanistycznego rynku i ulic d. miasta. Już wkrótce — zgodnie z koncepcją forsowaną przez janowieckich włodarzy — urokliwe kamienie/bruk może zastąpić asfalt. W swojej opinii wydanej na początku tego roku Lubelski Konserwator Zabytków nakazał

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Petycja w sprawie braku połączeń Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na odcinku Skawina-Oświęcim

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski   My, mieszkańcy województwa małopolskiego, domagamy się wydłużenia wszystkich kursów linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA2 na pełną, zapowiadaną w zeszłym roku trasę Kraków-Skawina-Oświęcim. Kursowanie pociągów aglomeracyjnych do Oświęcimia jest niezbędne dla funkcjonowania transportu zbiorowego na tym terenie. Sprzeciwiamy się wykluczeniu komunikacyjnemu, które dotyka mieszkających wzdłuż linii kolejowej nr 94 na odcinku Skawina-Oświęcim,

Utworzone: 2022-03-03 Statystyki

Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku     My – rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku, a także absolwenci i sympatycy placówki, wyrażamy sprzeciw wobec planów połączenia naszego Przedszkola w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.   Mając na uwadze dobro naszych dzieci, nie możemy się pogodzić z decyzją, któr

Utworzone: 2022-01-11 Statystyki