Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Żądamy natychmiastowego Powrotu wszystkich uczniów do Szkół

Sz. P. Mateusz Morawiecki PREZES RADY MINISTRÓW Sz. P. Adam Niedzielski  MINISTER ZDROWIA   Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!   My, jako Obywatele Rzeczypospolitej Polski, nieformalna organizacja "Wolni Uczniowie" reprezentujący środowiska uczniów oraz uczniowie domagamy się NATYCHMIASTOWEGO powrotu do szkół wszystkich uczniów i wszystkich klas na całym terenie Rzeczypospolitej Polski. Rozumiemy, iż Waszym zdaniem takie rozwiązanie jak zamknięcie Szkół może spowodować zachamow

Utworzone: 2021-01-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 810 794
2021 810 794

Sprzeciw wobec niszczenia terenów zielonych pod budowę kontenerowych domów socjalnych

Jako mieszkaniec Mysłowic, wyrażam sprzeciw wobec budowy kontenerowych domów socjalnych w dzielnicy Larysz-Hajdowizna. Władze miasta, wbrew woli mieszkańców podjęły błędną decyzję, bez konsultacji z zainteresowanymi stronami - co stanowi pogwałcenie nie tylko dobrych obyczajów, ale również prawa do konsultacji społecznych jako narzędzia partycypacji publicznej. W przeciwieństwie do władz miasta, które argumentując pomysł budowy opierają się na sprzecznych argumentach - zbulwersowani mieszkańcy M

Utworzone: 2021-04-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 798 796
2021 798 796

SOLEC KUJAWSKI PRZECIWKO SKŁADOWANIU ODPADÓW

My niżej podpisani mieszkańcy Solca Kujawskiego składamy PROTEST przeciwko nowemu planowi zagospodarowania przestrzennego na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim wyłożonego dnia 5 lutego 2021r. W treści w/w planu znajduje się m.in.: • Składowanie i magazynowanie odpadów i recyklingu • Budowa magazynów o wysokości 45m • Budowa obiektów punktowych wolnostojących 50m wysokości • Narzucenie podziału procentowego zabudowy mieszkaniowej 51% podstawowej do 49% uzupełniającej • Zamknięcie

Utworzone: 2021-03-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 796 790
2021 796 790

Przeciw wycince drzew w Lesie Kabackim

Lasy Miejskie WarszawaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wyrażamy sprzeciw wobec masowej wycinki drzew w rezerwacie Las Kabacki. Wycinka odbywa się od kilku miesięcy pod hasłem „przebudowy drzewostanu” i w jej ramach masowo usuwane są wiekowe sosny, a także brzozy i dęby (nie tylko czerwone, także szypułkowe). Las Kabacki prawdopodobnie miał kiedyś charakter grądu i chyba do jego przywrócenia dążą Lasy Miejskie, jednak w naszej opinii stosowane metody są zbyt brutalne (las w wie

Utworzone: 2019-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1214 1184
2021 793 775

Petycja w sprawie przekazania Domu Maryi Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, Dnia 5 lutego 2021 roku przypadały 11 urodziny naszej Wspólnoty. Jak zapewne wiecie powstała ona z małej grupy modlitewnej, która spotykała się w Pustelni na Adoracjach Najświętszego Sakramentu. W związku z tym chcieliśmy złożyć Wam serdeczne podziękowania za to, że przez wiele lat wspieraliście naszą Wspólnotę sercem, modlitwą, a także swoją obecnością na Spotkaniach ewangelizacyjnych. Cieszymy się, że w ciągu tych lat wiel

Utworzone: 2021-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 792 726
2021 792 726

Petycja o obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Dolnej Odry

Osoba do kontaktu Reprezentująca grupę osób wnoszących petycję Radny Powiatu Stargardzkiego Adam Kalinowski Adres do korespondencji Adam_kalinowski1976@wp.pl        ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY                                                                                                  ul. Narciarska 57       74-500 Chojna Zgromadzenie Związku                                                                                           Włodarze i Radni 1)      gmina Banie; 2)      gmina Bielice; 3)

Utworzone: 2021-02-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 784 783
2021 784 783

W sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego

                                                                                                                                                                                    Pan                                                                                             dr Adam Niedzielski                                                                                             Minister Zdrowia                                                                                             ul.

Utworzone: 2020-10-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7322 7193
2021 777 767

W obronie zieleni w okolicy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie

Szanowni PaństwoRadni Miasta Krakowa Szanowni Państwo Radni, Wkrótce będziecie Państwo zajmować się projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska”. Projekt przedstawiony Radzie Miasta zakłada przeznaczenie przytłaczającej większości niezabudowanych jeszcze terenów zielonych pod zabudowę wielorodzinną. Tam, gdzie obecnie wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński rosną drzewa i łąki, mają stanąć bloki, garaże podziemne, parkingi i ulice. Dotychczasowe prace nad projekte

Utworzone: 2021-01-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 770 767
2021 770 767

Ochrońmy drzewa w Grójcu

Żądamy dostosowania projektu przebudowy ul. Poświętne do istniejącej zieleni. Żądamy powołania zespołu specjalistów, rady przyrodników, której wiedza i doświadczenie umożliwią opiniowanie wszelkich projektów związane z wycinką jakiegokolwiek drzewa z przestrzeni miasta czy gminy. Specjalistów różnorodnych: przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, dendrologów, arborystów, architektów krajobrazu, botaników i ornitologów. Żądamy, aby władze miasta dokładały należ

Utworzone: 2021-04-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 767 763
2021 767 763

Żądanie przywrócenia skasowanego połączenia autobusowego do Międzygórza

My niżej podpisani Miłośnicy Międzygórza, mieszkańcy regionu oraz ludzie gór zwracamy się z petycją do P.K.S. Kłodzko o przywrócenie jakichkolwiek połączeń autobusowych do miejscowości Międzygórze w powiecie kłodzkim. Po przez autorytarną decyzję o skasowaniu WSZYSTKICH połączeń autobusowych na niniejszym kierunku (tłumaczoną początkowo sytuacją pandemiczną) ta jedyna w swoim rodzaju turystyczna miejscowość zwana perłą Sudetów de facto została całkowicie odcięta od świata i stan ten utrzymuje si

Utworzone: 2021-02-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 765 748
2021 765 748