Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie organizacji otwartego konkursu na stanowisko prezesa Spółki INNEKO w Gorzowie Wlkp.

My niżej podpisani - pracownicy, współpracownicy, kontrahenci Spółki oraz mieszkańcy korzystający z usług Spółki - zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego o organizację otwartego, transparentnego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Inneko. Kierując się misją Spółki poprzez: - poszanowanie przepisów prawa, środowiska, CZŁOWIEKA, partnerów biznesowych, - działanie w oparciu o zasady etyki biznesu oraz w duchu odpowiedzialnego rozwoju, - przybl

Utworzone: 2019-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 36 36
Ostatni miesiąc 35 35

Przerwy w dostawach prądu w Gminie Leszno

„Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno”                 ul. Okrężna 16A 05-084 Grądy email: stowarzyszenieleszno@onet.eu                                                                                                  Leszno, 23.09.2019                                          PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków                                                       ul. Waryńskiego 4/6,05-800 Pruszków     Do wiadomości:  Wójt Gminy Leszno, Pan Grzegorz Banaszkiewicz,               

Utworzone: 2019-09-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 170 169
Ostatni miesiąc 34 34

Żądamy wartości granicznych! Petycja i projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii definiujący pojęcie "nieznacznej ilości"

Zwracamy się do Sejmu RP w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uchwalenie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie doprecyzowania niejasnego pojęcia „nieznacznej ilości”, o którym mowa w art. 62a tejże ustawy. Dwa projekty ustawy wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszej petycji. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie art. 62a miała na celu wprowadzenie narzędzia do sprawnego oddzielania spraw dotyczących znacznych ilości,

Utworzone: 2019-06-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3546 3444
Ostatni miesiąc 34 33

Petycja o wprowadzenie jednej opłaty wędkarskiej na całą Polskę

Petycja skierowana do Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Ul. Twarda 4200-831 Warszawa Ja niżej podpisany popieram petycję o wprowadzenie jednej opłaty za wędkowanie na wszystkich wodach  PZW.  Wnoszę do Zarządu PZW o wprowadzenie: JEDNEJ OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI I TYM SAMYM ZNIESIENIE DOPŁAT ZA WĘDKOWANIE W INNYCH OKRĘGACH P.Z.W. NIŻ OKRĘG  DO ,KTÓREGO SIĘ PRZYNALEŻY. ZMIANA TA MA SIĘ PRZYCZYNIĆ DO POPRAWY SYTUACJI TURYSTYKI WĘDKARSKIEJ W POLSCE ORAZ MA ZAPOBIEC ODCHODZE

Utworzone: 2014-09-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7130 7063
Ostatni miesiąc 33 33

Apelujemy o 100% dostępności telewizji w ciągu 10 lat!

  Od wielu lat my – osoby Głuche, słabosłyszące i niewidome – prosimy o dostępną telewizję. Chcemy korzystać z praw człowieka: dostępu do informacji i wiedzy. Nasze potrzeby nie są brane pod uwagę. Obecna Ustawa o radiofonii i telewizji wymaga od nadawców zaledwie 10% dostępnych programów: z napisami, językiem migowym i audiodeskrypcją. W polskiej telewizji średnia programów nadawanych w ten sposób wynosi 18,5% (KRRIT 2017). Są to jednak głównie seriale i powtórki programów. Dla porównania – w E

Utworzone: 2018-02-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 77315 67892
Ostatni miesiąc 30 30

Szybki i bezpośredni dojazd do Piaseczna od strony południowej dla mieszkańców Jastrzębia, Żabieńca, Chylic, Siedlisk.

                                                     Szanowny Pan Robert Widz II Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Piaseczno Szanowny Panie Burmistrzu                     W związku z planowaną od 1 października zmianą trasy autobusu linii L24 apelujemy o wdrożenie innego rozwiązania komunikacji z Piasecznem dla mieszkańców miejscowości Siedliska oraz Jastrzębie: przeprowadzenie równolegle modyfikacji trasy L25.                  Jesteśmy bardzo rozgoryczeni planowaną zmianą trasy autobusu linii

Utworzone: 2019-09-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 97 97
Ostatni miesiąc 29 29

Petycja w sprawie pilnych działań naprawczych w zakresie dostępu do publicznego transportu zbiorowego.

Pan Premier Mateusz Morawiecki Pan Minister Transportu Andrzej Adamczyk Pan Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu  Apel do rządzących Zwracamy się o pilne działania naprawcze w zakresie dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Połączenia autobusowe są anulowanie lub ograniczane, a ich jakość jest często na bardzo niskim poziomie. Aby wyjechać ze Słupska lub dotrzeć tu z okolicznych miejscowości, właściwie każdy powinien mieć własn

Utworzone: 2019-08-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6098 6098
Ostatni miesiąc 27 27

Problemy Okuninki i Jeziora Białego

Apelujemy o realizację skuteczne zaadresowanie oraz podjęcie starań mających na celu rowiązanie postulatów Stowarzyszenia "Nasza Okuninka" zawartych w liście otwartym do Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa z dnia 14.10.2019r. Treść listu: Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Okuninka” w imieniu niżej podpisanych mieszkańców Okuninki, miasta i gminy Włodawa, lokalnych przedsiębiorców oraz turystów, pragnie zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego oraz członków Rady Gminy Włodawa na problemy O

Utworzone: 2019-10-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 26 26
Ostatni miesiąc 25 25

STOP budowy drogi ul. Powstańców oraz ul.Nowej Powstańców

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej petycji.   Budowa drogi miała odciążyć ruch pojazdów przez Piasta Kołodzieja oraz Mistrzejowicką  a w rezultacie to tylko właśnie miasto będzie starać się budować drogę dla dewelopera niszcząc tereny zielone i ogródki działkowe w około . Bardzo prosimy o wsparcie naszej petycji nie tylko ze względów na to żeby zachować nasze działki wraz z  terenami zielonymi w koło których jest coraz mniej, nie dajmy władzy Krakowa przejąć naszych dróg i zabrania

Utworzone: 2019-10-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 25
Ostatni miesiąc 25 22

Ratujmy SOR

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej w Opolu to jedna z dwóch placówek w stolicy województwa, świadczących pomoc w przypadkach, gdy niezbędna jest stabilizacja funkcji życiowych pacjentów. Korzystają z niej przede wszystkim mieszkańcy Opola i powiatu opolskiego. Rocznie przyjmuje prawie 25 tysięcy pacjentów. W SOR- ze przy ul. Katowickiej świadczona jest również pomoc w sytuacjach, gdy trafiają tam także pacjenci potrzebujący pilnej interwencji medycznej.

Utworzone: 2019-09-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 69 68
Ostatni miesiąc 25 25

Petycja w obronie Lasku Czyżyńskiego przed wycinką i przeznaczeniem pod zabudowę usługową

Szanowny Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa   Radni Miasta Krakowa   Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, Lasek Czyżyński (Zajęczy Las) w rejonie ulic Cichociemnych AK i Zajęczej oraz pobliskie łąki - to jedne z ostatnich enklaw dzikiej zieleni w tej gęsto zabudowanej części Krakowa. Mowa o terenach położonych pomiędzy ujściowym odcinkiem Białuchy, Al. Pokoju, Centrum Handlowym M1, ulicą Nowohucką a Wisłą. Są to tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazow

Utworzone: 2019-07-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2103 2071
Ostatni miesiąc 24 24Facebook