Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w obronie Lasku Czyżyńskiego przed wycinką i przeznaczeniem pod zabudowę usługową

Szanowny Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa   Radni Miasta Krakowa   Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, Lasek Czyżyński (Zajęczy Las) w rejonie ulic Cichociemnych AK i Zajęczej oraz pobliskie łąki - to jedne z ostatnich enklaw dzikiej zieleni w tej gęsto zabudowanej części Krakowa. Mowa o terenach położonych pomiędzy ujściowym odcinkiem Białuchy, Al. Pokoju, Centrum Handlowym M1, ulicą Nowohucką a Wisłą. Są to tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazow

Utworzone: 2019-07-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2094 2062
Ostatni miesiąc 31 31

Ratujmy SOR

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej w Opolu to jedna z dwóch placówek w stolicy województwa, świadczących pomoc w przypadkach, gdy niezbędna jest stabilizacja funkcji życiowych pacjentów. Korzystają z niej przede wszystkim mieszkańcy Opola i powiatu opolskiego. Rocznie przyjmuje prawie 25 tysięcy pacjentów. W SOR- ze przy ul. Katowickiej świadczona jest również pomoc w sytuacjach, gdy trafiają tam także pacjenci potrzebujący pilnej interwencji medycznej.

Utworzone: 2019-09-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 68 67
Ostatni miesiąc 31 31

Przywrócenie kulturowego wypasu owiec w dolinie Ciechani

Petycja Do Dyrekcji i Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego W trosce o zachowanie krajobrazu, bioróżnorodności i naturalnego charakteru zbiorowisk łąkowych prosimy o zastąpienie mechanicznego koszenia łąk na terenie dawnej wsi Ciechania kulturowym wypasem owiec rodzimych ras. Wypas zwierząt przez setki lat ukształtował krajobraz Polski, a dzięki tej formie gospodarowania powstały łąki i pastwiska. Obecnie pasterstwo pomaga w utrzymaniu krajobrazów chronionych i bioróżnorodności, a także umo

Utworzone: 2019-07-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 143 135
Ostatni miesiąc 30 28

STOP smogowi w Szczecinie!

Zwracam się do władz miasta Szczecina o podjecie zdecydowanych działań zmierzających do wprowadzenia w Szczecinie uchwały antysmogowej na wzór tej, która została wprowadzona w Krakowie (link do informacji o uchwale: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/).

Utworzone: 2019-09-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30 29
Ostatni miesiąc 29 28

Petycja w sprawie Narodowej Strategii Zdrowia Mózgu

Łukasz Szumowski Minister Zdrowia Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15  00-952, Warszawa   Szanowny Panie Ministrze, jesteśmy na skraju tsunami kryzysu w zakresie opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu. Dane epidemiologiczne oraz analizy kosztowe są jednoznaczne. Jak wynika z badań Europejskiej Rady Mózgu, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w swoim życiu doświadcza choroby mózgu. Już dziś w Polsce populację osób z chorobami mózgu można szacować nawet na 15 mln osób przy uwzględnien

Utworzone: 2019-08-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 246 241
Ostatni miesiąc 29 29

Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych.

My niżej podpisani, w trosce o przyszłość polskiego pielęgniarstwa i położnictwa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, zgodnie z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy: "(…) Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe",  POSTULUJEMY: o rozszerzenie listy chorób zawodowych o jednostki wynikające z obciąże

Utworzone: 2019-05-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7909 7825
Ostatni miesiąc 29 29

Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Krotoszyńskiej w Biadkach - przy "Starej Szkole"

My, niżej podpisani zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w Biadkach na ul. Krotoszyńskiej 112 na wysokości „Starej szkoły” przy przejściu dla pieszych przez DK nr 36. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po wypadku, który zdarzył się 17 września 2019r podczas którego auto osobowe na pasach potrąciło dziecko. Opisywane przejście jest to jedyne przejście na odcinku ponad 2 km terenu z

Utworzone: 2019-09-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 36 36
Ostatni miesiąc 29 29

Chcemy poprawy stanu powietrza już od najbliższego sezonu grzewczego

My, niżej podpisani, żądamy natychmiastowego podjęcia działań, które przełożą się na odczuwalną poprawę jakości powietrza już od najbliższego sezonu grzewczego. Działania dotychczas podejmowane przynoszą bowiem efekty zbyt wolno lub wcale. Każdy rok zwłoki kosztuje zdrowie i życie dziesiątek tysięcy Polaków chorujących i przedwcześnie umierających z powodu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza i niedogrzania domów a nikt nie przedstawia realnego programu poprawy sytuacji w szybszym tempie. My

Utworzone: 2019-04-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 239 236
Ostatni miesiąc 27 27

Refundacja żywności niskobiałkowej

Adresat: Minister Zdrowia Do wiadomości: Minister Finansów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w naszym kraju refundacji specjalistycznej żywności niskobiałkowej dla osób chorych na fenyloketonurię i choroby pokrewne oraz wpisanie jej na listę środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego o których mowa w art.3 ust. 3 pkt.43 ustawy z dnia 25.08.2006 roku.  Fenyloketonuria (PKU) jest najczęstszą wrodzoną wada w metabolizmie aminokwasó

Utworzone: 2018-09-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5831 5463
Ostatni miesiąc 27 26

Apel do prezesa PZPN Zbigniewa Bońka o odwołanie selekcjonera Jerzego Brzęczka

Warszawa, 8 czerwca 2019   Sz. Pan Zbigniew Boniek Prezes Polskiego Związki Piłki Nożnej   Szanowny Panie prezesie   Z niepokojem obserwujemy brak postępu w grze reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Jerzego Brzęczka. Brak stylu, chaos organizacyjny oraz uwypuklone braki techniczne i taktyczne u poszczególnych graczy powodują spotęgowanie naszego niezadowolenia z postawy kadry, która notabene reprezentuje każdego obywatela. W związku z tym zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie kroków w

Utworzone: 2019-06-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 494 469
Ostatni miesiąc 26 25

Petycja o ratowanie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie i jego otuliny przed wdrożeniem MPZP, który zakłada zabudowę mieszkaniową.

PETYCJA O NIEWDRAŻANIE I ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZERNIAKOWA POŁUDNIOWEGO, ZAKŁADAJĄCEGO ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ W OTULINIE REZERWATU PRZYRODY JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE.   Sz. P. Zdzisław Sipiera (Wojewoda Mazowiecki) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa   Sz.P. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5  00-142 Warszawa   Sz.P Bogdan Olesiński (Burmistrz dzielnicy Mokotów) Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. W

Utworzone: 2018-06-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6420 6290
Ostatni miesiąc 26 26
Facebook