Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Protest przeciwko wycince Lasu Turczyńskiego.

Szanowni Państwo   Reprezentujemy grupę mieszkańców Kleosina, Turczyna, Klepacz oraz osiedla Nowe Miasto w Białymstoku. Zwracamy się do Was z prośbą o podpisanie petycji ws. niedopuszczenia do wycinki Lasu Turczyńskiego.   (Na zdjęciu Las Turczyński wraz z jego naturalnymi mieszkańcami.) W latach 2007-2009 prowadziliśmy starania o uratowanie Lasu Turczyńskiego, zlokalizowanego między Białymstokiem (os. Nowe Miasto), Kleosinem, Horodnianami, Turczynem i Klepaczami. Wówczas to mieszkańcy wymienio

Utworzone: 2018-07-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6783 6632
Ostatni miesiąc 576 562

Protest i petycja w sprawie usunięcia banerów senatora Waldemara Bonkowskiego z Bytowa i innych miejscowości

Protest i petycja w sprawie usunięcia banerów senatora Waldemara Bonkowskiego z Bytowa i innych miejscowości   Kilka tygodni temu na budynkach w kilku miejscach Bytowa oraz w innych okolicznych miejscowościach zawisły banery wyborcze Waldemara Bonkowskiego – senatora wybranego z listy PiS. Mowa jest w nich o „bałkanizacji Polski”, „tęczowej homopropagandzie”, „dyktaturze tęczowych dewiantów”, „przedsiębiorstwie Holokaust”. Wszystko to opatrzone symbolem Orła Białego oraz godłem Senatu RP. Zdecyd

Utworzone: 2019-09-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 495 484
Ostatni miesiąc 495 484

Petycja w sprawie pilnego dostępu do III i IV linii leczenia dla pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego.

Pan Premier Mateusz Morawiecki Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski Pan Minister Adam Lipiński Pan Prezes NFZ Andrzej Jacyna Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP   My, chorzy na raka jelita grubego zwracamy się z przejmującym apelem „Spójrzcie nam w oczy – chcemy żyć dłużej!”. Chcemy się leczyć, a nie umierać, chcemy mieć dostęp do III i IV linii leczenia. Każdego dnia z powodu tego nowotworu umierają aż 33 osoby w Polsce! My, pacjenci z rakiem jelita grubego mamy już dość tej sytuacji i postan

Utworzone: 2019-01-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4332 4139
Ostatni miesiąc 467 438

Petycja za stworzeniem nowego parku we Wrześni

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Września My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Września, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu utworzenie parku na terenie działki o numerze geodezyjnym 826 położonej we Wrześni, w szczególności opracowanie dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stworzenie nowego parku pomiędzy ulicą Śmidowicz a ulicą Spokojną we Wrześni, gdzie znajduje się działka o numerze geodezyjnym 826 o powierzchni 1,1015 ha, której właścicielem je

Utworzone: 2019-09-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 464 463
Ostatni miesiąc 457 456

Wznowienie linii autobusowej 205.

Zarząd Transportu Miejskiego m.st Warszawyul. Żelazna 6100-848 Warszawa Petycja w sprawie wznowienia kursowania linii autobusowej 205Szanowny Panie Dyrektorze, My, mieszkańcy Żoliborza, jesteśmy przeciwni zawieszeniu kursowania linii autobusowej 205.Linia 205 zapewniała bezpośrednie połączenie dla wielu mieszkańców chcących dojechać z osiedli w rejonie Żoliborza Południowego oraz Żoliborza Artystycznego na stary Żoliborz lub dalej na Kępę Potocką i Bielany. Mimo niskiej częstotliwości kursowania

Utworzone: 2019-09-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 428 426
Ostatni miesiąc 428 426

Organizacja eventu Pokemon Go 2020 w Parku Śląskim

Mamy na Śląsku jeden z największych parków w Europie. Do tego bardzo aktywną społeczność PokemonGo. Pokażmy Niantic, że nasz park jest genialnym miejscem na organizację oficjalnego eventu w 2020! Duża ilość podpisów pod tą petycją zapewni to, że władze naszej Metropolii zobaczą, jak wielką promocją dla regionu jest organizacja tego wydarzenia właśnie u nas i wesprą nasze starania! 

Utworzone: 2019-08-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3409 3383
Ostatni miesiąc 374 372

Do Zarządów Głównych ZKwP o uszanowanie woli członków i podanie się do dymisji

ZG ZKwP Przewodnicząca Iwona Magdziarska-OlesińskaZG ZKwP Przewodnicząca Anna Rogowska Jako szeregowy członek ZKwP wzywam obydwa Zarządy Główne do podania się do dymisji. Wnioskuję o zmianę uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w październiku i nadania jej nowego brzmienia w punkcie dotyczącym przedmiotu obrad. Wnioskuję, aby JEDYNYM przedmiotem obrad było przyjęcie dymisji obydwu Zarządów i wybranie nowego Zarządu Głównego w pełnym składzie.Nie chcemy Związku z dwoma Zarządami Głów

Utworzone: 2019-09-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 374 372
Ostatni miesiąc 373 371

Protest przeciwko wycince drzew na osiedlu Krakowska-Południe

Szanowny Pan, dr h.c. Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa,   Rada Miasta Rzeszowa,   Rada Osiedla Krakowska-Południe     My, niżej podpisani mieszkańcy Rzeszowa, nie zgadzamy się na wycinkę 25 drzew i około 15 krzewów pomiędzy ulicami Zbyszewskiego i Lewakowskiego, wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 28. Zwracamy się z prośbą o niewyrażanie zgody na usunięcie drzew. Protestujemy przeciwko wycince drzew pod planowaną budowę ścieżki rowerowej. Nie jesteśmy przeciwni samej inwestycji, uważamy jed

Utworzone: 2019-09-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 461 454
Ostatni miesiąc 370 365

Petycja o obowiązkowe informowanie przed szczepieniem o braku danych dotyczących ryzyka zabiegu szczepienia

Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa E-mail: kancelaria@mz.gov.pl Szanowny Panie Ministrze, Obecny stan prawny nakłada na rodziców obowiązek poddawania ich dzieci  "obowiązkowym szczepieniom ochronnym". Odstąpić od "obowiązkowych szczepień ochronnych" można jedynie w przypadku występowania u dziecka przeciwwskazań do poddania go szczepieniom. W celu egzekwowania obowiązku poddawania dzieci "obowiązkowym szczepieniom ochronnym" Państwo Polskie stosuje przymus pośredni w postaci kar gr

Utworzone: 2019-09-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 351 323
Ostatni miesiąc 345 318

Powrót eksmitowanej poetki do swojego rodzinnego mieszkania

Poeci, ludzie kultury i przyjaciele zwracają się z prośbą do władz miasta Rudy Śląskiej o przywrócenie możliwości powrotu Mirosławy Pajewskiej do mieszkania, z którego została eksmitowana w dniu 02-09-2019 r. Poetka jest bardzo związana z miejscem swojego dotychczasowego zamieszkania. To tam tworzyła oraz inspirowała się. Ponadto informujemy, że została uruchomiona zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów zadłużenia. Z dobrym skutkiem środki są gromadzone i zostaną przekazane bezpośrednio na konto

Utworzone: 2019-09-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 343 327
Ostatni miesiąc 340 324

Petycja w sprawie pilnej aktualizacji instrukcji PBN dotyczącej sposobu dodawania wydawnictw do „Wykazu wydawnictw naukowych” oraz przedłużenia terminu przyjmowania wniosków

      Szanowny Panie Premierze! Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie KEN! Dziękujemy Panu Premierowi za gotowość dokonania uzupełnień na opublikowanej przez MNiSW liście wydawnictw polskich i zagranicznych. Jako środowisko naukowe reprezentujące m.in. naukowców z dyscyplin filologicznych uważamy, że jest to bardzo potrzebne przedsięwzięcie z uwagi na ciążący na nas obowiązek umiędzynarodowienia polskich zdobyczy naukowych i realizowaną strategię publikowania prac obcojęzycznych w renomowanyc

Utworzone: 2019-09-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 303 292
Ostatni miesiąc 300 290
Facebook