Najnowsze petycje

Robimy to dla wszystkich - Stanowisko sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

  ŻĄDAMY: 1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna 2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa 3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika 4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjny

Utworzone: 2019-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1911 1813

Przeciw wycince drzew w Lesie Kabackim

Lasy Miejskie WarszawaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wyrażamy sprzeciw wobec masowej wycinki drzew w rezerwacie Las Kabacki. Wycinka odbywa się od kilku miesięcy pod hasłem „przebudowy drzewostanu” i w jej ramach masowo usuwane są wiekowe sosny, a także brzozy i dęby (nie tylko czerwone, także szypułkowe). Las Kabacki prawdopodobnie miał kiedyś charakter grądu i chyba do jego przywrócenia dążą Lasy Miejskie, jednak w naszej opinii stosowane metody są zbyt brutalne (las w wie

Utworzone: 2019-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 98 96

Petycja o opublikowanie wyniku anulowanego głosowania Sejmu z dnia 22 listopada b.r.

                                                                                                                              Warszawa, 1 grudnia 2019 roku                                                                                                                                                                      Szanowna Pani                                                                                                                                                            Elżbieta W

Utworzone: 2019-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 110 104

Petycja ws. obywatelskiego poparcia idei łuku triumfalnego w Warszawie

Szanowni państwo, Już w przyszłym rokuprzyjdzie nam obchodzić setną rocznicę Wiktorii Warszawskiej z 1920 roku, kulminacyjnego momentu wojny polsko-bolszewickiej, który przesądził o losach zarówno odrodzonej Polski, jak i całej Europy. Jest to również niepowtarzalny moment, by w sposób godny i uroczysty upamiętnić to niebagatelne wydarzenie poprzez budowę niebagatelnego pomnika, odpowiednio oddającego wielkość wyczynu naszych dziadków na przedpolach Warszawy. Pomnik ów, przyjmując formę łuku tri

Utworzone: 2019-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 25

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i grupa mieszkańców Nasze Podwórko przedkładają petycję do Prezydenta Warszawy w sprawie ochrony Jeziorka Czerniakowskiego

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i grupa mieszkańców Nasze Podwórko przedkładają petycję do Prezydenta Warszawy w sprawie ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. Jako mieszkańcy Warszawy protestujemy przeciw decyzji o dopuszczeniu na działce 5/3 (nr obrębu 1-05-12) budowy dwunastopiętrowego budynku wraz z garażem podziemnym i zjazdem.  Tego typu zabudowa w odległości ok. 130 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej Jeziorka Czerniakowskiego i ok. 55 m od granicy terenu Rezerwatu będzie wpływać na równow

Utworzone: 2019-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 259 255

Źródełka wody pitnej

Szanowny Pan  Rafał Trzaskowski  Prezydent miasta stołecznego Warszawy   Szanowny Panie Prezydencie,  Apelujemy o umieszczenie większej ilości źródełek wody pitnej w Warszawie. Jest to szczególnie ważne w okresie wiosenno-letnim, kiedy upały doskwierają najbardziej. Co więcej, w związku z kryzysem klimatycznym oraz tematem ochrony środowiska proponujemy rozwiązanie wiążące się z ograniczeniem zużycia plastiku w postaci plastikowych butelek. Zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i turyści mogliby skor

Utworzone: 2019-11-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 23 22

NIE dla wykorzystywania zwierząt w cyrkach

Szanowny  Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów     Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.   Zwierzęta cyrkowe od młodości poddawane są brutalnym metodom tresury celem wzbudzenia w nich posłuszeństwa. Żyją w oderwaniu od swojego naturalnego środowiska, przetrzymywane są w ciasnych pomieszczeniach i nie mogą liczyć na dobre traktowanie. Na arenie muszą wykonywać sztuczki, które nie są dla nich n

Utworzone: 2019-11-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 69 68

Lepiej oświetlone przejścia dla pieszych w Warszawie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Sz. P. Rafał Trzaskowski   Szanowny Panie Prezydencie, Jako reprezentant mieszkańców Warszawy i kierowców, zwracam się do Pana z petycją o ulepszenie oświetlenia przejść dla pieszych w Warszawie. Wielokrotnie byłem świadkiem, bądź też dochodziły do mnie informacje o wypadkach, w których poszkodowani byli piesi, nie widoczni podczas wchodzenia na pasy, lub kiedy (na szczęście) do wypadku zabrakło sekund lub metrów. Część winy leży zarówno po stronie pieszych,

Utworzone: 2019-11-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 14 14

Petycja ws. zawetowania zmian w ustawie o podatku akcyzowym (podniesieniu akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe)

Warszawa, 30.11.2019r.   Kancelaria Prezydenta RP Biuro Dialogu i Korespondencji ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa   Szanowny Panie Prezydencie,   zwracam się do Pana z obywatelską prośbą o zawetowanie zmian w "Ustawie z dn. 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zmian.), które zostały uchwalone przez Sejm RP 21 listopada 2019r. Zmiany przewidują podniesienie akcyzy na alkohol, wyroby tytoniowe oraz wyroby nowatorskie.   Podwyżka podatku akcyzowego jest jedną z wi

Utworzone: 2019-11-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 26 25

Petycja w sprawie zniesienia obowiązkowych matur z matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej  Minister Edukacji NarodowejDariusz Piontkowski Szanowny Panie Ministrze Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, maturzysta z roku 2018 zwracam się z apelem o zniesienie obowiązku przystępowania do egzaminów maturalnych z przedmiotu matematyka. Uczniowie w technikach, czy liceach ogólnokształcących mają jak wiadomo 3 obowiązkowe przedmioty maturalne, mianowicie język polski, język obcy (do wyboru, lecz w zdecydowanej większości jest to angielski) oraz matematykę.

Utworzone: 2019-11-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7 6

TAK dla ulic im. Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego w Warszawie

  Szanowny Pan wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, Szanowna Rada m.st. Warszawy, Szanowne Warszawianki i Szanowni Warszawiacy,Petycję tę kierujemy do Państwa. W dniu 2 września 2016 roku tzw. "ustawa dekomunizacyjna"  (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) weszła w życie usuwając z przestrzeni miejskiej Warszawy m.in. nazwy ulic działaczy systemu komunistycznego. Na fali tej ustawy nastąpiły dwie, bardzo ważne dla nas, zmiany:1. Ulicę Wincentego Rzymowskiego zamieniono na ulicę Przemysława Gintrowsk

Utworzone: 2019-11-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 103 103Facebook