Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do Prezydenta Poznania ws. ponownego uruchomienia pływalni Olimpia

Szanowny Pan Prezydent m. Poznania Jacek Jaśkowiak        Zwracamy się z apelem o przywrócenie działania pływalni krytej “Olimpia” przy ulicy Taborowej w Poznaniu.Obiekt ten, dotąd będący we władaniu Policji, przez lata służył nam, mieszkańcom Poznania - w szczególności mieszkańcom grunwaldzkich i junikowskich osiedli. Był i nadal pozostaje jedynym takim obiektem w tej części miasta. Obiekt był dostępny dla szerokiej publiczności - nie tylko dla uczniów grunwaldzkich szkół, ale i dla seniorów, k

Utworzone: 2019-10-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 320 319
Ostatni miesiąc 300 299

Protest przeciwko budowie wytwórni mas bitumicznych i przemysłowej tuczarni świń na terenie Ulanicy i Łubna

My Mieszkańcy Ulanicy, Łubna i Futomy oraz inne osoby, których istotne interesy życiowe mogą zostać naruszone, wyrażamy kategoryczny sprzeciw przeciwko planowanym na terenie Ulanicy i Łubna inwestycjom, negatywnie oddziałującym na środowisko - instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz przemysłowej hodowli świń!   Informacja: Sprzeciw mogą podpisać  wszyscy, którzy nie chcą, by turystyczno-rolnicza okolica, zamieniła się w region przemysłowy czy śmierdzący gnojowicą, w szczególności: - mieszk

Utworzone: 2019-10-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 297 284
Ostatni miesiąc 295 283

Petycja w sprawie poprawy komunikacji Rębiechowa i Banina z Gdańskiem

My, mieszkańcy Rębiechowa i Banina zwracamy się z prośbą o zwiększenie liczby kursujących autobusów pomiędzy Baninem i Rębiechowem a Gdańskiem Centrum i Wrzeszczem. Aktualnie linia autobusowa 126 kursująca z Żukowa do Wrzeszcza przez Banino i Rębiechowo kursuje bardzo rzadko. W ciągu dnia kursy odbywają się mniej więcej co godzinę. Prosimy o zwiększenie częstotliwości tych kursów. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być wydłużenie do Banina linii autobusowych kończących kurs na pętli w Bysewie. S

Utworzone: 2019-09-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1059 1053
Ostatni miesiąc 277 273

Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku informacyjnego przed obowiązkowym szczepieniem dziecka

UWAGA: Petycja zostanie przesłana do Ministra Zdrowia po zebraniu minimum 5 tysięcy podpisów. To Wy decydujecie, czy petycja zostanie złożona.   Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa E-mail: kancelaria@mz.gov.pl Szanowny Panie Ministrze, Obecny stan prawny nakłada na rodziców obowiązek poddawania ich dzieci  "obowiązkowym szczepieniom ochronnym". Odstąpić od "obowiązkowych szczepień ochronnych" można jedynie w przypadku występowania u dziecka przeciwwskazań do poddania go szczepieniom

Utworzone: 2019-09-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2661 2524
Ostatni miesiąc 232 222

Protest przeciwko budowie instalacji do przetwarzania odpadów nad podziemnym zbiornikiem wody pitnej (GZWP 123) w miejscowości Mosty ( Zachodniopomorskie )

Protestujemy przeciwko tysiącom ton niebezpiecznych odpadów mogących trafić do wyrobiska na terenie wsi Mosty (zachodniopomorskie). Nie chcemy aby wystąpiło niebezpieczeństwo skażenia jedynego podziemnego zbiornika wody pitnej zaopatrującego gminę Goleniów, Maszewo i Stargard,będącego również pośrednio zbiornikiem dla miasta Szczecina. Protestujemy przeciwko setkom ciężarówek mających  przejeżdżać  przez naszą wieś i okolice. Nie chcemy hałasu maszyn pracujących przez 20 godzin na dobę. Chcemy

Utworzone: 2019-10-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 226 215
Ostatni miesiąc 223 215

ocalić wąwóz "Czarny" w Kazimierzu Dolnym

"Czarny," jeden z urokliwych wąwozów lessowych w Kazimierzu Dolnym, jest zagrożony utwardzeniem betonowymi płytami – ma stać się samochodowym ciągiem komunikacyjnym. W naszej ocenie nie ma wystarczających powodów, by tak drastycznie ingerować w ten konkretny wąwóz: nie jest niezbędny jako droga dojazdowa. Sprawę staramy się wyjaśnić na stronie www.kazimierzdolujacy.plZwracamy się do władz miasta, by odstąpił od wykładania wąwozu "Czarnego" betonowymi płytami. Jednocześnie prosimy, by przyszłe de

Utworzone: 2019-09-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 9033 8684
Ostatni miesiąc 210 205

Poszerzenie ulicy Zbożowej w Wieliczce

Proszę o poparcie petycji w sprawie poszerzenia ulicy Zbożowej w Wieliczce. Pismo zostanie złożone  do Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce oraz do Pana Burmistrza, po dołączeniu listy poparcia.    W imieniu mieszkańców ulicy Zbożowej zwracam się z prośbą o niezwłoczne uwzględnienie w planach inwestycyjnych Gminy na rok 2020 oraz wykonanie: poszerzenia jezdni, montażu oświetlenia, instalacji progów zwalniających oraz budowy chodnika w ciągu ulicy Zbożowej stanowiącej drogę gminną. Przy ulicy Zbożo

Utworzone: 2019-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 207 207
Ostatni miesiąc 201 201

TAK - DLA KONTROLI, NIE – DLA NADUŻYĆ ZUS! Petycja w sprawie zmian w prawie mających na celu zapewnienie kobietom prowadzącym działalność gospodarczą pewności sytuacji prawnej wobec działań ZUS

W ostatnim czasie obserwujemy nasilone kontrole kobiet prowadzących działalność gospodarczą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozumiemy i popieramy ustawowy obowiązek kontrolowania osób pobierających świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych (weryfikacji tytułu ubezpieczenia oraz prawa do świadczeń). Doskonale wiemy, że ZUS odpowiada za prawidłowość wydatkowania środków płatników składek i niegospodarnością byłby brak dbałości o wykluczenie nadużyć. Analiza tych szeroko zakrojonych czynn

Utworzone: 2019-07-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1551 1526
Ostatni miesiąc 196 193

Petycja w sprawie ochrony i zwiększenia ilości drzewostanu w gminie Buk

Szanowni Mieszkańcy gminy Buk i przyjaciele przyrody, w związku z wielką ilością sygnałów od mieszkańców w ostatnim czasie i sugestiami, aby stworzyć petycję w sprawie ochrony i zwiększenia ilości drzewostanu w naszej gminie, jako radny MiG Buk czuję się zobowiązany, aby ją zainicjować. Wspólnie z mieszkańcem naszej gminy Łukaszem Firlejem zawarliśmy w niej najważniejsze kwestie związane z jej przedmiotem. Myślę, że jej forma i zawarte w niej propozycje są właściwe i spowodują, że wspólnie dopro

Utworzone: 2019-10-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 187 186
Ostatni miesiąc 186 186

Refundacja pomocy medycznych dla wszystkich diabetyków typu 1 bez podziałów wiekowych

Pan Prezes Rady Ministrów Mateusz MorawieckiPan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski Posłowie i Senatorowie RP Od wielu lat obserwujemy podziały, jakie robione są w środowisku osób chorych na cukrzycę typu 1. Według danych Ministerstwa, dzieci i młodzi dorośli do 26-go roku życia mają pełny dostęp do terapii osobistymi pompami insulinowymi i systemów monitorowania glikemii CGM-RT. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna. Na osobiste pompy insulinowe często oczekuje się miesiącami, nawet latami, a s

Utworzone: 2019-08-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 18705 18136
Ostatni miesiąc 185 180

"NIE" dla ustawy o penalizacji edukacji seksualnej

Katowice, 25.10.2019   Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   "Petycja" Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Psychoterapeutów Integratywnych Ul. Poniatowskiego 25/6 Katowice 40-055 e-mail:dzdrada@uzaleznienia-sosnowiec.pl Reprezentowany przez: Damian Zdrada - wiceprezes SPI   oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej Ul. E. Sczanieckiej 2A/1 Poznań 60-216   oraz Fundacja 2B Ul. Marszałkowska 140 lok.65 Warszawa 00-061   oraz  Polskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia, E

Utworzone: 2019-10-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 385 372
Ostatni miesiąc 185 180
Facebook