Najnowsze petycje

Nie chcemy mieszkać obok przemysłowej fermy drobiu!

 Petycja w sprawie planowanej budowy przemysłowej fermy drobiu we wsi Werkowo i Bracholin (województwo poznańskie, gmina Wągrowiec) Zwracamy się do Was z gorącym apelem i wielką prośbą o poparcie naszego postulatu, aby nie budować przemysłowej fermy drobiu we wsi Werkowo i Bracholin. Ferma intensywnego chowu drobiu dla celów komercyjnych miałaby stanąć w bliskiej odległości od naszych domów jednorodzinnych i naszych gospodarstw rolnych. Bliskie sąsiedztwo fermy to spadek jakości i warunków życia

Utworzone: 2019-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 331 329

RATUJMY KINO PRZYTULNE

Zwracamy się z prośbą o poparcie społecznej petycji w sprawie uchylenia decyzji Dyrekcji Łódzkiego Domu Kultury o likwidacji Kina Przytulnego. Jest to jedno z niewielu kin w mieście, jedno z dwóch najstarszych (funkcjonuje od początku lat 90. XX wieku; drugie to Szpulka ŁDK, które istnieje od 1961 roku) i jedyne kino z tak unikalnym, niekomercyjnym repertuarem, przyjazną atmosferą, bez popcornu i reklam. Petycja będzie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który sprawuje pieczę nad Łódz

Utworzone: 2019-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 541 518

NIE DLA TRAMWAJU NA BRANICKIEGO

My niżej podpisani opowiadamy się przeciwko tramwajowi na ulicy Branickiego, który oznacza:- ciągły hałas z przejeżdżających pod oknami tramwajów które piszczą na zakrętach. Średni hałas przejeżdzającego tramwaju to wg. pomiarów w Warszawie ponad 70dB (głośnia muzyka w pomieszczeniach, trąbienie to 80dB)- skasowanie linii autobusowych na Branickiego- utrudnienia dla mieszkańców: zamknięcie ulic na czasu budowy tramwaju Trwamwaj na Branickiego nie ma większego sensu ze względu na to że wiąże się

Utworzone: 2019-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 145 145

Budowa obwodnicy Kartuz

Kartuzy, 24.10.2019 r.   Pan Mateusz Morawiecki – Premier RP Pan/i Wojewoda Pomorski Pan/i Minister Infrastuktury Posłowie elekci na Sejm RP okręgu nr 26: Marcin Horała, Piotr Muller, Aleksander Mrówczyński, Magdalena Sroka, Janusz Śniadek, Anna Barbara Nowacka, Kazimierz Plocke, Zbigniew Konwiński, Henryka Krzywonos-Strycharska, Tadeusz Aziewicz, Joanna Senyszyn, Andrzej Rutka, Marek Biernacki, Artur Dziambor Pan Stanisław Lamczyk – Senator elekt RP       PETYCJA Na wniosek radnych Rady M

Utworzone: 2019-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 465 459

Apel do Marszałka Województwa Małopolskiego o nieodwoływanie Agnieszki Kawy ze stanowiska dyrektora Centrum Sztuki Mościce i o utrzymanie dotychczasowego profilu działalności instytucji

Marszałek Województwa Małopolskiego odwołuje z funkcji dyrektora Centrum Sztuki Mościce, panią Agnieszkę Kawę. Budzi to nasze najwyższe zdumienie. Dlaczego Marszałek tak nagle i niespodziewanie wyraża votum nieufności wobec obecnej dyrektor oraz de facto samej instytucji?   Niemal 12 lat temu Agnieszka Kawa objęła instytucję w stanie kompletnej ruiny technicznej i merytorycznej. W tym czasie zbudowała zespół, profil programowy instytucji i przeprowadziła kompleksową modernizacja obiektu (w dwó

Utworzone: 2019-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1387 1351

Ustanowienie Bohuna zwierzchnikiem narodu polskiego

Bohun jest wielkim czlowiekiem, powinien dowodzić nadbałtycką krainą. Tylko jego żelazna ręka moze uratowad ten kraj 

Utworzone: 2019-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7 3

Zbudowanie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zbożowej w Wieliczce

Z uwagi na coraz liczniej powstającą zabudowę mieszkalną przy naszej ulicy oraz ogromny problem z odprowadzaniem wód gruntowych i opadowych, a także z uwagi na petycje wnioskujące o wyremontowane i wybudowanie drogi, zbieramy podpisy wnoszące o wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ulicy Zbożowej w Wieliczce. Problem na naszej ulicy jest globalny i dotyczy mieszkańców każdego domu. Wielu z nas poniosło już szkody wywołane nieprawidłowym sposobem odprowadzania wód opadowych oraz narażeni jeste

Utworzone: 2019-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 13 13

Poszerzenie ulicy Zbożowej w Wieliczce

Proszę o poparcie petycji w sprawie poszerzenia ulicy Zbożowej w Wieliczce. Pismo zostanie złożone  do Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce oraz do Pana Burmistrza, po dołączeniu listy poparcia.    W imieniu mieszkańców ulicy Zbożowej zwracam się z prośbą o niezwłoczne uwzględnienie w planach inwestycyjnych Gminy na rok 2020 oraz wykonanie: poszerzenia jezdni, montażu oświetlenia, instalacji progów zwalniających oraz budowy chodnika w ciągu ulicy Zbożowej stanowiącej drogę gminną. Przy ulicy Zbożo

Utworzone: 2019-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 207 207

Utworzenie furtki (od ul. K.K. Baczyńskiego) na Cmentarz Rzymsko-Katolicki św. Józefa i Wawrzyńca, ul. ks. Piotra Skargi 28 w Zgierzu

W imieniu mieszkańców Zgierza, a w szczególności mieszkańców osiedla 650 – lecia, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Księdza Kanonika o utworzenie dodatkowego wejścia (furtki) od strony ul. K. K. Baczyńskiego na Cmentarz Rzymsko-Katolicki św. Józefa i Wawrzyńca, zlokalizowanego przy ul. ks. Piotra Skargi 28 w Zgierzu. Dodatkowe wejście ma za zadanie ułatwić dostęp mieszkańcom miasta do nekropoli, szczególnie osobom starszym oraz osobom z trudnościami w poruszaniu się. Niniejsza petycja jest apele

Utworzone: 2019-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 78 77

Upamiętnienie Ignacego Daszyńskiego w przestrzeni miasta Rzeszowa (np. ulica)

Rada Miasta Rzeszowa   PETYCJA   w sprawie godnego upamiętnienia Ignacego Ewarysta Daszyńskiego  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 460 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości gminy.      Mając na uwadze powyższe, my niżej podpisani mieszkań

Utworzone: 2019-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 41 40

Bezpłatne szczepienia przeciwko meningokokom w Kalendarzu Szczepień Ochronnych Kalendarzu

Jako przedstawiciele Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Szczepimy, bo myślimy" w imieniu rodziców, którzy dbają o zdrowie i życie swoich dzieci zwracamy się do Ministra Zdrowia w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, o wpisanie szczepienia przeciwko meningokokom do kalendarza szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Potwierdzonych zachorowań w Polsce jest około 300 do 500 rocznie. Połowa z nich wywołana jest szczepem, któremu można zapobiegać. Można więc powiedzieć: to t

Utworzone: 2019-10-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3306 3282
Facebook