PodpisyTytuł petycjiUtworzone
408 Petycja w sprawie ekshumacji w Jedwabnem
Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro   Panie Ministrze, narracja społeczno-polityczna ostatnich tygodni wskazuje na duże prawdopodobieństwo wznowienia prac ekshumacyjnych w miejscu zbrodni wojennej w Jedwabnem. Kilka dni temu z apelem o to wystąpił prof. Jan Żaryn, a jego przesłanie zostało przychylnie przyjęte przez znaczną część opinii publicznej. Nie mamy najmniejs...
2019-02-21
307 Utworzenie parku kieszonkowego rejon ul. Felińskiego - Meiera
Do: Prezydent Miasta Krakowa Za pośrednictwem: Rada IV Dzielnicy Prądnik Biały w Krakowie Do wiadomości: Stowarzyszenie Lokatorów Górka Narodowa Wschód Gazeta Krakowska   Preambuła Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z d...
2019-02-21
678 Poparcie listu do Rektora UAM w sprawie prof. Podemskiego
Łódź, 21.02.19    Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. Andrzej LesickiUniwersytet im. Adama MickiewiczaCollegium Minus, ul. Wieniawskiego 161-712 Poznań   Jego Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze, Piszemy do Pana z nadzieją i zaufaniem. Przeczytaliśmy w mediach, że znany w Polsce i ceniony socjolog i badacz dyskursu publicznego prof. Krzysztof Podemski jest oskarżony w postępowaniu dy...
2019-02-21
550 Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr. 12 na trasie Leszno - Lasocice - Długie Stare
Ministerstwo Infrastruktury Sz.P. Andrzej Adamczyk do wiadomości Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu   PETYCJA Szanowny Panie Ministrze, My wszyscy podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma – zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 12 pomiędzy miejscowościami Leszno – Lasocice – Długie...
2019-02-21
85 Petycja w sprawie częstszego wywozu śmieci w gminie Brusy
Burmistrz Brus Pan Witold Ossowski   Zarząd Gospodarki Komunalnej w Brusach Kierownik Pan Paweł Wolter   Zwracamy się z prośbą do Burmistrza Brus, Pana Witolda Ossowskiego oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach o częstszy wywóz odpadów, szczególnie wywóz plastiku oraz odpadów zmieszanych. Wywóz plastiku co dwa miesiące w sezonie zimowym nie ma nic wspólnego z mniejszą ilością generowania tyc...
2019-02-21
239 MIESZKAŃCY KIELC! DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE potrzebują nowego budynku na ośrodek. Prosimy o Wasze podpisy!
                                                                            Kielce, 21.02.2019r.   Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta         Szanowny Panie Prezydencie My, rodzice i opiekunowie wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego (OREW) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach mieszczącego się przy ul. Chęcińskiej 2...
2019-02-21
1 341 Refundacja Terapii Konopnej
#RefundacjaTerapiiKonopnej       Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3       Szanowny Panie Ministrze  My niżej podpisani prosimy o refundację dla polskich chorych terapii konopnej.      Prosimy o umożliwienie pacjentom onkologicznie chorym bezpłatnego dostępu do tej formy terapii. Obecnie uznawane wskazania do medycznego stoso...
2019-02-21
80 W sprawie realnego ograniczenia wjazdu na teren dziedzińca wnętrza kolonii między budynkami przy ul. Przasnyskiej 12, 12A i 14, bezpieczeństwa dzieci, a także ochrony kasztanowca białego (Zamknij)
Do: Administracja Osiedla WSM Zatrasie  ul. Dolnośląska 3 01-736 Warszawa   Rada Osiedla WSM Zatrasie  ul. Dolnośląska 3 01-736 Warszawa   Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa   Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa   PETYCJA         Stowarzyszenie Zatrasie wraz z poniżej podpisanymi mieszkańcami zwracamy się o podjęcie wszelkich działań poleg...
2019-02-20
20 Apel o natychmiastową rozbudowę autostrady A4 na Dolnym Śląsku
Konieczne jest poszerzenie Autostrady A4! Apelujemy do wszystkich, od których rozbudowa A4 zależy - nie czekajcie na paraliż Dolnego Śląska. Zróbcie coś! Zróbcie coś teraz! Autostrada A4 to centralna oś komunikacyjna Dolnego Śląska. Została wyremontowana bardzo dawno temu i od lat wymaga ona kolejnej rozbudowy i dostosowania do standardów autostrady. Autostrada A4 nie spełnia wymogów współczesnośc...
2019-02-20
2 773 Protest przeciwko zmianie dzierżawcy Prochownia Żoliborz oraz warunków dzierżawy
Do:  Marek Piwowarski Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a  00-528 Warszawa   Justyna Glusman Dyrektor-Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni M.St Warszawy   Maria Popielawska Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz M.St. Warszawy   PETYCJA   My niżej podpisani zwracamy się z żądaniem przedłużenia bez konkursu umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier...
2019-02-20
Facebook