Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Ostatni miesiąc Cały okres Tytuł petycjiUtworzone
83 83 List otwarty do Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP w sprawie przywrócenia odwołanych członków Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej "Quales" (Zamknij)
Kształcenie Kadry instruktorskiej na poziomie chorągwianym jest jednym z ważniejszych zadań wynikających ze Statutu ZHP (por. §34 p. 3.3) oraz Instrukcji „Kształcenie Kadry w ZHP” (p. 6 tejże). Harcmistrz Jacek Surma napisał, że „od jakości i efektywności kształcenia w ZHP w znacznej mierze zależy to, ilu będzie przybywało instruktorów, ilu z nich będzie podejmować funkcję drużynowych, jaka będzie...
2019-02-06
82 379 PETYCJA STOP! ZAKAZOWI CESJI WIERZYTELNOŚCI!
Petycja dotyczy: Prac sejmu nad senackim projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Adresat petycji: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Przedmiot petycji: Odstąpienie od prac sejmu związanych z: wprowadzeniem ustawowego zakazu zawierania cesji roszczeń ubezpieczeniowych oraz likwidacją tzw. bezgotówkowych rozliczeń z poszko...
2018-12-03
80 85 Petycja w sprawie częstszego wywozu śmieci w gminie Brusy
Burmistrz Brus Pan Witold Ossowski   Zarząd Gospodarki Komunalnej w Brusach Kierownik Pan Paweł Wolter   Zwracamy się z prośbą do Burmistrza Brus, Pana Witolda Ossowskiego oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach o częstszy wywóz odpadów, szczególnie wywóz plastiku oraz odpadów zmieszanych. Wywóz plastiku co dwa miesiące w sezonie zimowym nie ma nic wspólnego z mniejszą ilością generowania tyc...
2019-02-21
80 86 Pozew przeciw Andrei Mitchell
Czy popieracie Państwo propozycje, by pozwać dziennikarka amerykańskiej telewizji MSNBC Andrę Mitchell za słowa wypowiedziane podczas jej relacji w dniu 13 lutego 2019 roku, które brzmiały: "Żydzi [...] przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi."? Wypowiedź taka nie ma nic wspólnego z prawdą i historycznymi faktami. Polacy, a w szczególności członkowie Armii Krajowej...
2019-02-18
77 80 W sprawie realnego ograniczenia wjazdu na teren dziedzińca wnętrza kolonii między budynkami przy ul. Przasnyskiej 12, 12A i 14, bezpieczeństwa dzieci, a także ochrony kasztanowca białego (Zamknij)
Do: Administracja Osiedla WSM Zatrasie  ul. Dolnośląska 3 01-736 Warszawa   Rada Osiedla WSM Zatrasie  ul. Dolnośląska 3 01-736 Warszawa   Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa   Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa   PETYCJA         Stowarzyszenie Zatrasie wraz z poniżej podpisanymi mieszkańcami zwracamy się o podjęcie wszelkich działań poleg...
2019-02-20
74 210 Ochrona korytarza ekologicznego między Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) a Lasem Bemowskim
                                  Do: Wójt Gminy Stare Babice Zwracamy się z żądaniem zaprzestania ingerowania w korytarz ekologiczny między Lasem Bemowskim a Kampinoskim Parkiem Narodowym, ponieważ „Wzrastająca antropopresja (niszczące oddziaływanie człowieka na środowisko - przyp. mój) prowadzi do pogorszenia drożności korytarzy.” Władze Gminy Stare Babice chcą odrolniać i zagospodarowywać dzia...
2019-01-30
69 70 APEL LUDZI KULTURY DO PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA W SPRAWIE POWOŁANIA NA STANOWISKO MANAGERA DS. KULTURY PANA ŁUKASZA SCHEFFSA
Prosimy o wsparcie naszego sprzeciwu wobec powołania na stanowisko Managersa ds. kultury pana Łukasza Sheffsa. Wierzymy, że warto rozwijać poziom wydarzeń kulturalnych w Gnieźnie i podajemy pod wątpliwość kwestię wyboru Pana Prezydenta Tomasza Budasza. Oferta kulturalna w małych miastach, gminach jest budowana latami przez wiele osób i w związku z tym domagamy się dyskusji na temat dokonanego wy...
2019-02-13
67 1 816 STOP dla nienawiści w stosunku do myśliwych
Pan Mateusz Morawiecki Premier Rzeczypospolitej Polskiej,   Pan Henryk Kowalczyk Minister Środowiska,    Pan Jak Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,   Pan Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji     W ostatnim czasie oczy Polaków zwrócone były w kierunku Gdańska i zbrodni, która wywołała refleksję na temat skali nienawiści, coraz bardziej obecnej w co...
2019-01-21
66 234 Zatrzymać objazdową homofobię!
Od kilu dni jeździ po ulicach Gdańska mobilny homofobo-wóz, oklejony plakatami wielkości bilbordu rozgłaszając stylem szczekaczek z czasu okupacji o potwornościach wynikających z homoseksualizmu, podając w procentach wyrwane z badawczych kontekstów, nie zweryfikowane naukowo dane. Abstrahując od prawdziwości tychże danych – pytam co ma na celu ta akcja? Bo wygląda to na podjudzanie i tak niezbyt w...
2019-02-16
62 1 828 TAK dla odwołania kurator oświaty Barbary Nowak
Sz.P. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25,  00-918 Warszawa   Szanowna Pani Minister, My, niżej podpisani,  wnosimy o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty zgodnie z art. 50.1 ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Uzasadnienie Kurator oświaty jako urzędnik, który w imieniu wojewody sprawuje nadzór na placówka...
2018-03-06
Facebook