Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Ostatni miesiąc Cały okres Tytuł petycjiUtworzone
32 32 Budżet Partycypacyjny - wyłączenie projektów remontowych (tzw. twardych) w placówkach oświatowych
Petycja w sprawie wyłączenia z Budżetu Partycypacyjnego projektów remontowych, tzw. twardych projektów w placówkach oświatowych. Z doświadczenia wiemy, że nikt nie może rywalizować z siłami zmobilizowanymi przez szkołę, która składa projekt infrastrukturalny na 2/3 kwoty w danym obszarze, tym samym zabierając szansę wielu mniejszym projektom. Dodatkowo praktyka ubiegłych lat obrazuje nam, że ogóln...
2019-04-04
29 21 148 NIE dla podniesienia VAT na napoje roślinne!
Szanowny Panie Ministrze, My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji rządu dotyczącej projektu nowej matrycy stawek VAT na rok 2019, w której planowana jest podwyżka stawki VAT na napoje roślinne z 5% do 23%.  Wnioskujemy o pozostanie przy dotychczasowych stawkach podatkowych. W najnowszej matrycy stawek VAT proponuje się wzrost stawki podatku na napoje roślinne z 5 na 23%. Planow...
2018-12-07
28 34 PETYCJA W SPRAWIE ZAPRZESTANIA DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZEZ PROWADZENIE NIEPRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH w KARTUZACH
My, niżej podpisani mieszkańcy Kartuz, mając na uwadze dobro wspólne wszystkich mieszkańców, a w szczególności młodych pokoleń, zgodnie z art. 63 Konstytucji RP art. 2 ust. 2 pkt 1 w zw. z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach, zwracamy się z uprzejmą, ale stanowczą prośbą o zaniechanie destrukcyjnych działań, wynikających z nieprawidłowej pielęgnacji zieleni oraz o zapewnienie zrów...
2019-04-09
27 115 Apelujemy o rondo na skrzyżowaniu Kolonijnej z Bydgoską w Niemczu i o uspokojenie ruchu na Bydgoskiej
  Apel o podniesienie bezpieczeństwa na ul. Bydgoskiej w Niemczu   Apelujemy o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z Kolonijną w Niemczu. Obecna organizacja ruchu we wspomnianym miejscu jest przyczyną powstawania wielu niebezpiecznych sytuacji. Obserwując stały wzrost natężenia ruchu na drodze powiatowej 1504C, w skład której wchodzi ulica Bydgoska, domagamy się także uporządkowania i uspo...
2019-02-05
27 10 069 Do: Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ; Komendanta Głównego Straży Granicznej . Apelujemy o pobyt humanitarny dla rodziny z Ukrainy mieszkającej w Legnicy od 2015 roku.
          AKTUALIZACJA: Rodzina Kopyshchyk otrzymała zgodę na pobyt humanitarny w Polsce. Wszystkim zaangażowanym w   sprawę z całego serca dziękujemy           Pan RAFAŁ ROGALA                                                           Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców                                                           ul. Taborowa 33                                                      ...
2019-01-30
27 18 476 Petycja ws. świeckości Rzeczypospolitej Polskiej
Do: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8   My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy przestrzegania Konstytucji RP przyjętej w ogólnonarodowym referendum w 1997 roku. Z całą mocą przypominamy, że Konstytucja gwarantuje równe prawa zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym. Art. 25 mówi „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawa...
2014-08-01
27 2 595 Ochrona Górek Czechowskich w Lublinie
  Niezwykle malowniczy obszar północnego Lublina nie obfituje w ogólnodostępne tereny zielone czy parki. Teren „Górek Czechowskich” jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie kilku, razem liczących przeszło 80000 mieszkańców osiedli. Z jego uroków korzystają także mieszkańcy innych części miasta. Jako mieszkańcy Czechowa od lat interesujemy się losami tego, dla nas jedynego, a w skali miasta jednego...
2016-02-16
24 24 APEL O POROZUMIENIE #RODZICEMUREMZANAUCZYCIELAMI !
Szanowny Panie Premierze!      My, jako rodzice znający specyfikę pracy nauczyciela oraz bieżącą sytuację, w której znalazła się polska oświata, apelujemy do Rządu o niezwłoczne podjęcie konstruktywnych rozmów, które doprowadzą do uzyskania porozumienia, satysfakcjonującego wszystkie strony sporu, zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli oraz stronę rządową.    Przeciąganie sytuacji w nieskończoność...
2019-04-12
23 1 314 Eutanazja pieska Robi w dniu 28 lutego 2019.
   Domagamy się wyjaśnienia powodu dokonania eutanazji pieska Robiego oraz zablokowania adopcji przez schronisko „Leśny Zakątek” w dniu 28 lutego 2019. Piesek pochodził ze schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Znalazła się osoba zainteresowana adopcją. Schronisko zablokowało adopcję i przeprowadziło eutanazje. Jaki był powód przeprowadzenia eutanazji ???!!! Dlaczego...
2019-03-10
23 41 TAK dla modernizacji dworca w Lubartowie
Ja, mieszkaniec Powiatu Lubartowskiego, składam podpis pod petycją, skierowaną do Prezesa Polskich Kolei Państwowych S. A. , w której wnioskuję o wpisanie projektu modernizacji Dworca Kolejowego w Lubartowie, przy ul. Przemysłowej 3, do wieloletniego Programu Inwestycji Dworcowych oraz otwarcie po remoncie dla podróżnych monitorowanej całodobowo poczekalni. Wznowienie ruchu kolejowego na trasie Lu...
2019-04-23
Facebook