Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

"Stop TIRom! Puszcza Augustowska woła o pomoc"

CHROŃMY PUSZCZĘ AUGUSTOWSKĄ - NIE DLA TIRów! Do: Prezydent RP Prezes Rady Ministrów Minister Infrastruktury Minister Klimatu Marszałek Województwa Podlaskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Białystok Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Starostwo Powiatowe w Sejnach Gmina Sejny Mieszkańcy Ziemi Sejneńskiej i Puszczy Augustowskiej wraz z

Utworzone: 2020-02-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1002 970
24 godzin 6 6

Petycja w sprawie statystów

 26.02.2020r. Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   Szanowna Pani Marszałek, Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zwracamy się do Pani Marszałek z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz zmianę przepisów w celu zapewnienia osobom wykonującym pracę statystów stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. UZASADNIENIE: W imieniu t

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 733 728
24 godzin 6 5

Wznowienie działalności targowisk miejskich

W związku z obowiązującym od 14 marca na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, handel na targowiskach miejskich zostaje czasowo wstrzymany do odwołania. Wprowadzone przez rząd obostrzenia mają na celu powstrzymanie gwałtownego przyrostu zakażeń koronawirusem. (?) Zgodnie z wytycznymi, ograniczono m.in. handel w galeriach miejskich i wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób. Do rzeczy Na targowiskach miejskich przebywają ludzie , którzy chcą kupić zdrową żywność

Utworzone: 2020-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5 5
24 godzin 5 5

POMOC FINANSOWA DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KIELCE

  Kielce, dnia 22 marca 2020r.   Wiceprezydent Miasta Kielce Pan Marcin Różycki   Szanowny Panie Prezydencie,     My, niżej podpisani przedstawiciele organów prowadzących działalność oświatową polegającą na prowadzeniu niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kielce realizujących zadania wynikające z zapisów Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mając na uwadze szeroko pojęty interes publiczny związany z okolicznościami powstałymi w następstwie decyzji Rządu RP w dniu

Utworzone: 2020-03-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 17 17
24 godzin 5 5

Wyłońmy laureatów!

Szanowny Panie Ministrze,   Jako uczniowie zakwalifikowani do etapów centralnych olimpiad przedmiotowych zwracamy się z prośbą o pozostawienie Komitetom Głównym olimpiad przedmiotowych swobody w wyborze sposobu wyłonienia laureatów tegorocznych edycji. Z głębokim przejęciem obserwujemy sytuację, w jakiej znalazł się świat, a także nasz kraj i mamy świadomość, że organizacja etapów centralnych olimpiad przedmiotowych w najbliższym czasie nie będzie możliwa. Dziękujemy, że w tym czasie pełnym napi

Utworzone: 2020-03-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1828 1818
24 godzin 5 5

Petycja w sprawie pracy w zakładach produkcyjnych na terenie całej Polski w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Petycja w imieniu pracowników zakładów produkcyjnych.  W imieniu pracowników wszystkich zakładów produkcyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zwracam się z prośbą do Ministra zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego oraz całego Ministerstwa Zdrowia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem(COVID-19) o możliwość przerwy w pracy na okres conajmniej 2 tygodni z zachowaniem chociaż części wynagrodzenia w zakładach, w których nie jest możliwa praca zdalna oraz nie jest możliw

Utworzone: 2020-03-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 311 309
24 godzin 5 5

Petycja do Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ws. ulicy osiedlowej przy Konstruktorskiej 10A,10B,10C,10D

My niżej podpisani mieszkańcy osiedli Nowy Mokotów I, Nowy Mokotów Il, Nowy Mokotów lll, Nowy Mokotów IV, zamieszkali przy ul. Konstruktorskiej 10A, 10B, 10C, 10D (11KDD), wyrażamy swoje głębokie niezadowolenie faktem nieustającego „rozjeżdżania” naszego osiedla przez pracowników pobliskiego zagłębia biurowego. Aktualnie, codziennie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, ul. Racjonalizacji (5KDZ) oraz ul. Konstruktorską (2KDL) przemieszczają się tysiące aut. Z chwilą otwarcia naszego os

Utworzone: 2019-09-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 204 204
24 godzin 5 5

Petycja przeciwko ubojowi i wywozowi polskich koni na rzeź!  

Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Premier Rządu RP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8       „Lach bez konia jak ciało bez duszy”       Szanowny Panie Premierze, Państwo Posłanki i Posłowie Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie projektu ustawy obywatelskiej o ochronie humanitarnej domowych koni, osłów i mułów.     Wolą narodu polskiego żądamy,

Utworzone: 2017-01-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 51581 46099
24 godzin 5 4

Do Starosty powiatu świebodzińskiego, Burmistrza miasta i gminy Świebodzin oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w sprawie udostępnienia informacji ważnej społecznie

Świebodzin 22.03.2020   Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemilogiczna w Świebodzinie Pani mgr Arleta Miśkiewicz Starosta Powiatu Świebodzinskiego Pan Zbigniew Szumski Burmistrz Miasta i Gminy Świebodzin Pan Tomasz Sielicki     My, mieszkańcy Świebodzina, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielanie na bieżąco aktualnych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście i powiecie.  Jest to istotne, aby społeczeństwo było świadome jak wygląda obecna sytuacja. Nie chcemy udostępniania

Utworzone: 2020-03-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 774 771
24 godzin 4 4

PETYCJA „STOP” DLA SPALARNI ODPADÓW W KOTLINIE ŻYWIECKIEJ

PETYCJA „STOP” DLA SPALARNI ODPADÓW W KOTLINIE ŻYWIECKIEJ     My niżej podpisani mieszkańcy Powiatu Żywieckiego, mając na uwadze najwyższe dobro jakim jest nasze zdrowie i życie oraz przysługujące nam konstytucyjne prawo do jego ochrony, żądamy: 1. Odstąpienia przez Beskid Żywiec Sp. z o.o. od planów budowy SPALARNI ODPADÓW nazwanych dla zmylenia ciepłowniami na biomasę i paliwo alternatywne RDF na terenie powiatu żywieckiego i wycofanie wniosków z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kato

Utworzone: 2020-03-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 517 513
24 godzin 4 4Facebook