Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie wprowadzenia połączeń autobusowych Dobrzyca- Piła

Szanowni Państwo. W 2020 r. zostaną wprowadzone połączenia autobusowe na linii Szydłowo-Dolaszewo-Piła. Podczas XVII Rady Gminy Szydłowo Wójt Tobiasz Wiesiołek zapowiedział, że na tych połączeniach się nie skończy. W kolejce czeka m.in. połączenie Dobrzyca-Piła. O tym, które połączenia będą uruchamiane w dalszej kolejności będą decydowały czynniki ekonomiczne, ale także zainteresowanie takim połączeniem przez mieszkańców! Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo niekomfortowa jest sytuacj

Utworzone: 2020-02-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 156 155
Ostatni miesiąc 149 148

Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych.

My niżej podpisani, w trosce o przyszłość polskiego pielęgniarstwa i położnictwa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, zgodnie z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy: "(…) Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe",  POSTULUJEMY: o rozszerzenie listy chorób zawodowych o jednostki wynikające z obciąże

Utworzone: 2019-05-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8580 8494
Ostatni miesiąc 139 136

Sprzeciw w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Lasy i Łąki Hipodromu" na niedostępnym terenie

Do: Rada Miasta Stołecznego Warszawy   Szanowni Radni Miasta Stołecznego Warszawy! My, mieszkańcy Warszawy nie popieramy wniosku Przemysława S. (petycja podpisywana w Interecie) o utworzenie użytku ekologicznego „Lasy i Łąki Hipodromu” o pow. ok 3,5 ha w dzielnicy Warszawa-Wesoła przy ul. Prusa, w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.Projektowany użytek obejmuje zbiorowiska leśne i łąkowe typowe dla dzielnicy. Teren ten znajduje się na działkach prywatnych oraz należących do Ministerstwa

Utworzone: 2020-02-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 144 144
Ostatni miesiąc 138 138

Walczymy o bemowskie autobusy!

  My mieszkańcy dzielnicy Bemowo oraz radni klubu Wybieramy Bemowo działajacego w Radzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie zgadzamy się na planowane zmiany w siatce komunikacyjnej ogłoszone w dniu 3.12.2019! Postulujemy co poniżej:   -Utrzymanie autobusu 112 na obecnej trasie!  Jest to jedyny autobus, który pozwala mieszkańcom z południowej części dzielnicy dotrzeć do jej północnej części. Zamiast tego proponuje się autobus 271, który dojeżdża jedynie do stacji metra. Pomysł uruchomienia auto

Utworzone: 2019-12-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1332 1330
Ostatni miesiąc 137 137

#KaliszBezNienawiści

 „Kalisz bez nienawiści” Deklaracja Mieszkańców Kalisza Kalisz, najstarsze miasto w Polsce, obdarowane na przestrzeni wieków darem wielokulturowości i różnych wyznań, które nieustająco wspominamy jako nasze bogactwo historyczne, chce staraniami mieszkańców budować swoją przyszłość na fundamencie otwartości, szacunku i współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Każdy człowiek, który chce tworzyć przyjazną atmosferę i harmonijną współpracę na rzecz budowy naszej wspólnoty lokalnej, jest wśród na

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 193 185
Ostatni miesiąc 136 131

Petycja o podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE OBROWO

Szanowny Panie Wójcie, Szanowne Panie i Panowie Radni gminy Obrowo, My mieszkańcy gminy Obrowo składając podpis pod niniejszą petycją zwracamy się z apelem o wyodrębnienia uchwałą Rady Gminy funduszu sołeckiego na rok 2021. Korzystając z przywilejów demokracji lokalnej chcemy współdecydować o rozwoju określonych dziedzin życia lub infrastruktury w naszych sołectwach. FUNDUSZ SOŁECKI jest okolicznością kreującą mieszkańcom poszczególnych sołectw nowe możliwości, pozwala budować lokalną  społeczn

Utworzone: 2020-02-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 195 194
Ostatni miesiąc 133 132

Wieluń stać na lepsze lodowisko!

Sztuczne lodowisko w Wieluniu wymaga doinwestowania, by mogło działać niezależnie od warunków pogodowych. Apelujemy do kierownictwa WOSiR i władz miasta o podjęcie bez zbędnej zwłoki działań w tej sprawie. Wieluń stać na lepsze lodowisko!     Sezon zimowy 2019/2020 jest kolejnym z rzędu, w którym jesteśmy świadkami poważnych problemów z funkcjonowaniem sztucznego lodowiska na osiedlu kard. S. Wyszyńskiego. Obiekt uruchomiono dopiero 13 stycznia, by po zaledwie dwóch tygodniach go zamknąć. Wielu

Utworzone: 2020-02-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 131 130
Ostatni miesiąc 130 129

Petycja o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Petycja o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   wnosimy o przystąpienie do sporządzenia i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Stepnica   a w szczególności: - objęcie planem obszaru co najmniej 30 ha obejmującym następujące działki: 268/4, 268/3, 269, 272, 271, obręb ewidencyjny Miłowo - sporządzenie i uchwalenie planu zgodnie z zapisami studium poprzez uwzględnienie jako przedmiotu p

Utworzone: 2020-01-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 342 326
Ostatni miesiąc 130 125

PETYCJA LEKARZY DENTYSTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ DO PREZESA NIL

PETYCJA LEKARZY DENTYSTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ DO PREZESA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ   My, niżej podpisani: lekarze dentyści, personel średni gabinetów dentystycznych oraz pacjenci, wzywamy Prezesa NIL do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zmianę warunków i zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych. Poniższe postulaty mają na celu przede wszystkim poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie pacjentom rzetelnej i sprawi

Utworzone: 2020-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 618 614
Ostatni miesiąc 124 123

Odwołanie decyzji Rządu ws. 2 MLD złotych dla TVP

Szanowni Państwo  Zwracam się z inicjatywą mająca na celu cofnięcie  decyzji rządu w sprawie głosowania z dnia 13 lutego. Sejm w czwartek opowiedział się za przelewem 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia, podczas gdy opozycja chciała te 2 mld zł przeznaczyć na dofinansowanie onkologii. Ciekawym faktem jest również to, że WOŚP przez 28 lat działalności zebrał 1.2mld zlotych, gdzie dziś duża większą sumę przeznacza się na propagandowe media, tak na prawdę wspierające krzywdzące dla Naro

Utworzone: 2020-02-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 147 144
Ostatni miesiąc 116 114Facebook