Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

   Szanowni Państwo, My, niżej podpisani, jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za uruchomienie i prowadzenie Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Chcielibyśmy zaapelować i zwrócić Państwa uwagę na kwestię niezwykle istotną dla trwania i rozwoju tej formy opieki zdrowotnej skierowanej do grupy pacjentów najwrażliwszych, najbardziej bezbronnych i zależnych od decyzji nas, dorosłych, którzy im tę szansę na leczenie dajemy bądź odbieramy. Wad i n

Utworzone: 2021-04-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 210 208
Ostatni miesiąc 205 203

Sprzeciw wobec drogi asfaltowej w Lesie Zagórskim w Sosnowcu

My, niżej podpisani Mieszkańcy i Bywalcy wymienionych terenów nie wyrażamy zgody na wykonanie drogi asfaltowej w Lesie Zagórskim. W związku z wizytą przedstawicieli MZUK na terenie Lasu Zagóskiego oraz przedstawieniem w Prezydium Urzędu Miejskeigo trzech koncepcji "szlaku rowerowego" wyrażamy sprzeciw koncepcji, która przewiduje położenie asfaltu w środku lasu. Lasu, który ulega zagładzie ze względu na masową wycinkę drzew. Tak, ze względu na zniszczenia występujące na tym terenie (spowodowane g

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 239 238
Ostatni miesiąc 192 192

PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH 
o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.

Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m. st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa    PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.   Szanowny Panie, zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie alei drzew na ul. Zabawnej w osiedlu Falenica dzielnicy Wawer pomnikiem przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. „W sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody oraz pr

Utworzone: 2020-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 545 540
Ostatni miesiąc 190 189

Apel do Rektorów polskich uczelni w sprawie księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego

Apel do Rektorów polskich uczelni w sprawie księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego   Jedna z polskich uczelni, finansowana z publicznych pieniędzy, prześladuje postępowaniem dyscyplinarnym ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, teologa i etyka za jego wypowiedzi po poręczeniu za uwięzioną Margot. Jak można przeczytać w komunikacie na stronie uczelni: „Treść wypowiedzi medialnych księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, zatrudnionego na wydziale kościelnym, zostanie przekazana do oceny Uczelnianej K

Utworzone: 2020-10-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 190 179
Ostatni miesiąc 190 179

Petycja w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa                 Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19. Aktualnie droga krajowa nr 28, na odcinku ok. 30 km pomiędzy Sanokiem a Miejscem Piastowym przebiega przez centra kilkunastu miejscowości, w tym czterech miasteczek. Jest to droga wąska, w złym stanie technicznym o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczeg

Utworzone: 2021-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 560 548
Ostatni miesiąc 186 182

NIE! DLA WYCINKI LASU SOLNICKIEGO.

Do Prezydenta Miasta Białegostoku   MÓWIMY NIE! wycince Lasu Solnickiego w Białymstoku mającej umożliwić realizację nieprzemyślanej inwestycji, której „napędem” są zbliżające się wybory samorządowe. Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!     Białystok chwali zielenią. W działaniach promocyjnych i strategiach próbuje kreować się na miasto-stolicę Zielonych Płuc Polski. Tymczasem w Białymstoku od lat trwa rzeź drzew, całych kompleksów leśnych z których tak dumne próbuj

Utworzone: 2018-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4235 4137
Ostatni miesiąc 180 180

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego / utworzenie żłobka

Zwracamy się z uprzejmą prośba o rozpatrzenie możliwości utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w gminie Chmielnik.    Zasadność naszej prośby opieramy na tym, że podczas tegorocznego naboru do przedszkola, zatrważająca duża ilość dzieci nie dostała miejsc w przedszkolach w swojej gminie. Problem ten nasilał się już od kilku lat.Jako najbardziej dogodną lokalizację nowego oddziału wskazujemy punkt przedszkolny przy SP nr 1, argumentując to doskonałymi warunkami lokalowymi, niskim koszte

Utworzone: 2021-04-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 178 178
Ostatni miesiąc 178 178

List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

  Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte naukowców i lekarzy, włączając w  list otwarty do Ministra Zdrowia, którego tekst umieszczony jest poniżej, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego (także dla lekarzy). Prosimy o władze i organy RP, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.  Trzy pytania do Mi

Utworzone: 2021-04-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 27905 23718
Ostatni miesiąc 176 106

TAK dla psiego parku/wybiegu na osiedlu Baranówka w Rzeszowie

Masz dość, że nie masz gdzie spuścić psa? Może jesteś po drugiej stronie i masz dość, że właściciele psów spuszczają je bez nadzoru? Zróbmy w takim razie coś razem! Stworzyliśmy petycję w sprawie psiego parku/wybiegu na osiedlu Baranówka w Rzeszowie, swoim podpisem przyczynisz się do polepszenia stosunków między posiadaczami psów, a pozostałymi mieszkańcami. Zadbajmy razem o bezpieczeństwo, i czystość osiedla Baranówka jak i zadowolenie naszych psów. Taka przestrzeń nie tylko będzie świetnym mij

Utworzone: 2021-04-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 207 207
Ostatni miesiąc 174 174

POWSTRZYMAJMY NIENAWIŚĆ! APEL PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI

Pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich aktów nienawiści, agresji i pogardy, szerzących się w przestrzeni publicznej. Niewyobrażalna skala złych emocji kierowanych do drugiego człowieka, a często wobec całych grup zawodowych, uczy młode pokolenie wrogości i pogłębia istniejące już podziały społeczne. Język nienawiści prowadzi do dramatycznych zdarzeń, które co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną. Nie bądźmy obojętni wobec tego typu działań - oskarżeń, insynuacji i uprzedzeń, kt

Utworzone: 2021-01-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 174 172
Ostatni miesiąc 174 172