BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY LEONA PETRAŻYCKIEGO (NA ODCINKU SKAWINA – NAŁKOWSKIEJ)

Kraków, marzec 2021                  

 

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Wiceprezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig

Wiceprzewodniczący Głównej Komisji RMK oraz                                                            członek Komisji Budżetowej Rafał Komarewicz

Przewodniczący Komisji Infrastruktury RMK Sławomir Siekacz

 

PETYCJA

w sprawie budowy chodnika przy ulicy Leona Petrażyckiego

(na odcinku Skawina - Nałkowskiej)

 

My, niżej podpisani mieszkańcy osiedli przy ulicy Leona Petrażyckiego, zwracamy się z prośbą o przyśpieszenie realizacji projektu budowy chodnika na ww. ulicy na odcinku od granicy miasta Skawina do skrzyżowania z ul. Nałkowską.

Mapa_osiedli.jpg

 

 

Obecna sytuacja

Długość odcinka ul. Leona Petrażyckiego między granicą miasta Skawina a skrzyżowaniem z ul. Nałkowską wynosi około 850 m. Aktualnie dwa największe osiedla zlokalizowane na tym odcinku to „Dom nad Łąkami” oraz „Osiedle Sąsiadów”. Osiedla te zamieszkuje około 60 rodzin, w większości młodych rodzin z małymi dziećmi, które są pozbawione bezpiecznej ścieżki dla pieszych do najbliższych przystanków MPK, sklepu, stacji kolejowej SKA czy szkoły. W okolicy powstały, bądź są właśnie w trakcie budowy, kolejne duże inwestycje mieszkaniowe szacowane na kolejne 60 rodzin (patrz: załączona mapa osiedli).

Ulica Petrażyckiego na ww. odcinku nie posiada pobocza. Dodatkowo, pojazdy poruszające się po tej trasie bardzo często nie zachowują dozwolonej prędkości, o czym może świadczyć fakt, iż na drodze prowadzącej od Skawiny do ul. Zakopianka znajduje się już aż 7 progów zwalniających. Natężenie ruchu na ul. Leona Petrażyckiego jest duże i stale wzrasta.

Sytuacja ta stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia wielu mieszkańców, zwłaszcza dzieci. Nie chcielibyśmy, aby nasza inicjatywa stała się priorytetem po nieszczęśliwym wypadku, który może zdarzyć się w każdej chwili. Jesteśmy głęboko przekonani, że w ramach planowania przestrzeni miejskiej, nie tylko ilość mieszkań, ale także bezpieczne dojście do nich powinno być równie ważne.

Postulaty i korzyści 

Mamy świadomość, iż projekt przebudowy ulicy Leona Petrażyckiego jest regularnie wnioskowany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa do budżetu Rady Miasta Krakowa (w trakcie zbierania podpisów pod petycją została podjęta decyzja o wykonaniu projetu chodnika na odcinku od ul. Solówki do granic miasta Krakowa w latach 2021-2022).  Niestety, jak dotąd realizacja jest z roku na rok przesuwana. Ze względu na dużą i stale rosnącą liczbę mieszkańców okolicy uważamy, że projekt ten staje się coraz bardziej naglący i apelujemy, aby środki na jego realizację zostały uwzględnione niezwłocznie po finalizacji etapu projektowania (potencjalnie w roku budżetowym 2022). Ponadto bardzo byśmy chcieli, aby ZDMK oraz RMK dołożyły wszelkich starań, aby sam projekt został przygotowany i zaakceptowany możliwie szybko.

Zapewni to nie tylko niezbędne bezpieczeństwo pieszych, ale również przyczyni się do zmniejszenia ruchu kołowego w naszej okolicy, który w chwili obecnej jest wymuszony nawet na niewielkie odległości. Budowa chodnika będzie miała również bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby użytkowników środków komunikacji miejskiej (MPK, kolej SKA). Wierzymy, że jest to spójne z wizją Krakowa jako miasta, które szczególnie dba o poprawę jakości powietrza oraz jakości życia jego mieszkańców.

 

Żywimy wielką nadzieję, że uznają Państwo nasze argumenty za słuszne i wystarczające, aby zrealizować niezwłocznie wnioskowaną przez nas inwestycję.

 

Z poważaniem,


Magdalena Stępień (osoba reprezentująca mieszkańców)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Stępień (osoba reprezentująca mieszkańców) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...