Budowa placu zabaw na ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu - Zdroju

My, jako mieszkańcy ul. Bożej Góry Prawej oraz okolicznych ulic, zwracamy się z prośbą o uruchomienie bezpiecznego oraz nowoczesnego placu zabaw przy ul. Boża Góra Prawa. Pragniemy przypomnieć, iż prawo każdego dziecka do Zabawy gwarantuje Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r.:

Art. 31 Prawa dziecka

Prawo do wypoczynku i czasu wolnego

 

  1. Państwa – Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym”

  2. Państwa – Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego”

Brak zagospodarowania czasu wolnego wpływa negatywnie na rozwój psychofizyczny dzieci, a nawet może rodzić w przyszłości zjawiska patologiczne. Wybudowanie placu pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci i ich ogólny nastrój. Nie wszystkich rodziców stać na posyłanie dzieci do żłobków i przedszkoli lub dowozić dzieci na inne place zabaw oddalone od osiedla. Na ul. Bożej Górze Prawej zamieszkuje coraz więcej młodych ludzi, posiadających lub planujących dzieci. Niestety w pobliżu miejsca zamieszkania brak jest miejsc, pozwalających na zabawę, naukę i gimnastykę na świeżym powietrzu.

Naszym celem jako rodziców oraz osób, którym leży na sercu dobro najmłodszych, jest uzyskanie wsparcia lokalnych władz dla inicjatywy zmierzającej do zapewnienia warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu społecznego i materialnego rodziców.

W odczuciu moim i pozostałych mieszkańców jesteśmy pominięci w tego typu inwestycjach. Chcielibyśmy zauważyć, że budowa placu zabaw sprawi również, że nasze osiedle stanie się bardziej atrakcyjne dla przyszłych mieszkańców.

Wierzymy, że Pani Prezydent jak i Radni zgodzą się z nami – swoimi wyborcami, iż taka inwestycja w tej części Jastrzębia – Zdroju jest potrzeba i uczynią wszystko aby ten cel osiągnąć

Bardzo prosimy w imieniu własnym i naszych dzieci o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. Pamiętajmy również o tym, że dzieci szybko rosną i nie możemy czekać kila lat.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Joanna do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )