Budowa przejścia dla pieszych wraz z tablicą monitorującą prędkość w Pęgowie przy ul. Głównej

My niżej podpisani mieszkańcy Pęgowa zwracamy się z prośbą o pomoc w poprawie bezpieczeństwa w naszej wsi i w związku z tym składamy petycję w sprawie wyznaczenia oraz realizacji przejścia dla pieszych, a także umieszczenie tablicy monitoringu prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 342 – pomiędzy posesją przy ul. Głównej 161 , a Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza, która mieści się przy ul. Głównej 101. Niniejsza petycja zostaje złożona w interesie publicznym.

Należy zauważyć, iż ta część naszej wsi zaczyna się bardzo intensywnie rozbudowywać, a najbliższe oznakowane przejście dla pieszych znajduje się na wysokości ww szkoły podstawowej, co sprawia, że mieszkańcy mają około 700m do najbliższego, bezpiecznego przejścia dla pieszych (rys.1). Brak wyznaczonego i oznakowanego przejścia dla pieszych oraz intensywna rozbudowa tych terenów stwarza w tym miejscu poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców - m.in. licznych rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Na tym odcinku drogi panuje wzmożony ruch, a samochody osobowe oraz ciężarowe bardzo często jadą z nadmierną prędkością. Kontrole policyjne na tym odcinku drogi są skuteczne tylko przy ciągłym ich prowadzeniu. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której problem zostaje rozwiązany dopiero, gdy zdarzy się wypadek.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz.U. z 2014 r. j.t. poz. 260 ze zm.) do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie dróg i zapewnienie warunków ich bezpiecznego użytkowania. W związku z powyższym wnosimy o analizę sprawy i pozytywne rozpoznanie wniosku poprzez uwzględnienie i wybudowanie ww. przejścia dla pieszych oraz umieszczenia tablicy monitoringu prędkości.

rys_1.jpg

Rys. 1 Odcinek drogi pomiędzy posesją nr 161 przy ul Głownej, a przejściem dla pieszych

przejscie_1.jpegprzejscie_2.jpeg

Rys.2 Odcinek drogi wojewódzkiej nr 342, którego dotyczy niniejsza petycja


Dariusz Łuszkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dariusz Łuszkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...