Budowa Skatepark'u w Kuźni raciborskiej

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na deskorolce, rolkach irowerach BMX.
Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów i pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach.
Niestety do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. Placów tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym, aktywnym ludziom uprawiania swojego ulubionego sportu.

W związku z brakiem istniejących obiektów jako osoby uprawiające w/w. sporty napisaliśmy tę petycję o budowę skateparku w Kuźni Raciborskiej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie Skatepark'u w naszym mieście.

Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Dotąd, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni. W dodatku uprawiając swój sport w miejscach do tego nieprzeznaczonych narażają zarówno siebie jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeżdżąc w pobliżu ulic, ryzykują potrącenie przez przeżedżające samochody. Skatepark byłby idealnym miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich umiejętności.
Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym, miejscu i nie niszczyłaby elementów użytecznosci publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom.

Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta Kuźni Raciborskiej.
Młodzież mogłaby sktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach między blokami. Mając miejsce do uprawiania sportyu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol, papierosy czy inne używki. Na terenie skateparku można by organizować zawpdy, w których braliby udział znani skaterzy, rolkarz i BMX-owcy. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając kibiców i zawodników. Dodajmy, że skatepark byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem życia, kreatywności młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów; miejscem, gdzie powstają i prezentowane są produkcje filmowe.
Młodzież podzielająca podobne zaintersowania może się tam spotykać, wymieniać uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.

Przestronny skatepark w naszym mieście to szansa na promocję dla miasta.
Miejsca tego typu w Polsce gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwyklych obywateli. Przykładem tego moga być chociażby skateparki w Warszawie - Jutrzenka oraz park w Blue City, czy we Wrocławiu Zajezdnia 31. Czas aby Kuźnia Raciborska również posiadała własny skatepark.
W naszym mieście jest kilka miejsc, które można przeznaczyć pod skatepark np.:
1. Plac obok ZSO
2. Pole obok ulicy Słonecznej.
3. Plac/Pole przy ulicy Jana Krasickiego.

Jesteśmy głęboko przekonani iż Urząd Miasta Kuźnia Raciborska, oraz Burmistrz Miasta
Pan Paweł Macha, przychylą się do naszej inicjatywy.
mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie w sprawie omówienia tej jakże ważnej dla nas inwestycji, jaką jest skatepark.