Petycja dotycząca budowy kompleksu sportowego w Trzebini

271887_477x250.jpg

KS Victoria Trzebinia                                                      Trzebinia 10.04.2021

skr. pocztowa 31

32-540 Trzebinia

 

Szanowny Pan,

Jarosław Okoczuk Burmistrz Miasta Trzebini

oraz

Rada Miasta w Trzebini

 

Petycja

 

Klub Sportowy Victoria Trzebinia mając na uwadzę głos osób kochających sport, bieganie oraz dobro i zdrowie publiczne pragnie wyrazić ogromną chęć rozwoju trzebinskiego sportu, jednocześnie oferując swój daleko idący wkład i pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Mieszkańcy Trzebini to ludzie dynamiczni, lubiący spędzać aktywnie czas. W naszym mieście prężnie działają rozmaite kluby sportowe – najwięcej młodych i starszych mieszkańców uprawia piłkę nożną, ale dużą popularność zdobyło też bieganie. Mieszkańcy trenują w ramach klubów i szkółek piłkarskich, czy też lekkoatletycznych, ale wielu z nich uprawia te sporty rekreacyjnie, nie będąc nigdzie zrzeszonymi.  

Jednym z najważniejszych czynników dla krzewienia sportu, o ile nie najważniejszym, jest udostępnienie przyszłym, obecnym i byłym sportowcom oraz amatorom odpowiedniej infrastruktury sportowej, na której będą w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach uczyć, trenować oraz rywalizować i odnosić sukcesy. Naszym nadrzędnym celem jest umożliwienie sportowcom oraz kibicom uczestnictwa w imprezach sportowych przede wszystkim w bezpiecznych i komfortowych warunkach, godnych XXI wieku.

W Trzebini jest jednak tylko jedno większe boisko z bieżnią – obiekt Szkoły Podstawowej nr 5 (boiska do gry, a bieżnia okólna o długość 150 metrów z dwoma torami). Są też niewielkie boiska przyszkolne z bieżniami 60 m oraz Orliki. Liczne trzebińskie klubu piłkarskie posiadają boiska trawiaste ale wszystkie bez bieżni.

Trzebinia potrzebuje pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z bieżnią 400-metrową. Istniejąca infrastruktura nie zaspokaja potrzeb związanych z rozwojem piłki nożnej i lekkiej atletyki, biegania amatorskiego czy innych sportów w naszym mieście. Obecne obiekty nie pozwalają na rozgrywanie poważniejszych zawodów sportowych.

Nowy obiekt sportowy, o jakim mamy realne wyobrażenie będzie służył przede wszystkim mieszkańcom, co przełoży się nie tylko na ich integrację, ale przede wszystkim wypracuje, jakże ważną dla zdrowia społeczeństwa modę na sport. W naszym rozumowaniu na obiekcie będą rozgrywane nie tylko zawody lekkoatletyczne ale i piłkarskie a także inne imprezy sportowe i kulturalne. W przypadku decyzji o budowie nowego kompleksu sportowego, należy poważnie rozważyć budowę infrastruktury do lekkiej atletyki. Myślimy tutaj przede wszystkim o pełnowymiarowej bieżni 400 m, a także o kole do rzutu dyskiem czy pchnięcia kulą, skocznią w dal i trójskoku czy sprzętem do skoku w wzwyż. Inwestycje we wcześniej wymieniony sprzęt w skali budowy są niewielkim procentem kosztów inwestycji, jednakże całkowicie zmienią charakter obiektu, ze stadionu stricte piłkarskiego na kompleks sportowy, na którym każda osoba chcąca trenować znajdzie coś dla siebie. Oczywistym jest, że na obiekcie powinno znaleźć się pełne zaplecze sanitarne.

W naszej ocenie budowa kompleksu ogólno sportowego, pozwoli przyciągnąć mieszkańców, którzy czują się wykluczeni, a oni sami lub ich dzieci mają wspaniałe sportowe talenty, których niestety nie mogą dostatecznie rozwijać w naszym mieście, co powoduje albo ich zaprzepaszczenie lub trenowanie w innym mieście. Pozwoli na uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe i przyczyni się do popularyzacji aktywnego stylu życia. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci i młodzieży. Wychowanie poprzez sport jest skuteczną metodą walki z patologiami. Dla niejednego dziecka jest to początek życiowej pasji i szansa na lepsze życie. 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż jesteśmy grupą osób wychowanych w Trzebini, co uważamy za nasz najlepszy życiowy start. Chcielibyśmy aby Pan Burmistrz i cała Rada Miasta Trzebini wsparła nas w tych działaniach i wspólnie przenieśmy tak współpracę społeczną, jak i trzebiński sport na wyższy poziom. Poziom, z którego dumni będziemy wszyscy, ale przede wszystkim będziemy dumni z Trzebini i jego mieszkańców. Jednakże podstawowym działaniem do kontynuowania tych wydawałoby się szerokich, ale jakże realnych planów, jest zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Miasta i przeprowadzenie budowy kompleksu sportowego, o co niniejszym pismem wnosimy.

Mamy w Trzebini m.in. 1 pływalnie publiczną, 3 hale sportowe, kilkanaście boisk szkolnych, sale gimnastyczne przy wszystkich szkołach. Jednak to za mało. Wybudowanie nowego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z wysokiej jakości pełnowymiarową 400 m bieżnią, zapleczem (budynek z szatniami) i niewielkimi trybunami jest realną potrzebą. Dlatego zwracamy się do Pana Burmistrza Miasta Trzebini i Rady Miejskiej w Trzebini o zabezpieczenie niezbędnych środków w budżecie Gminy Miasta Trzebini na lata 2022-2025 na w/w przedsięwsięcie oraz realizację inwestycji we współpracy ze środowiskiem sportowym z Trzebini. 

Przedsięwzięcie to połączy pasje mieszkańców nie tylko w ramach sportów zespołowych ale także sportów indywidualnych, które pomogą stworzyć w naszym mieście atmosferę współpracy w ramach idywidualizmu wszystkich członków społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Klubu, Trenerzy, Zawodnicy i Rodzice oraz osoby kochające sport i bieganie. (www.lekkoatletykatrzebinia.pl)


KS Victoria Trzebinia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam KS Victoria Trzebinia do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...