Budowa ulicy Mościckiego i połączenie jej z ulicą 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

 

Prezydent Miasta Białegostoku

Tadeusz Truskolaski

ul. Słonimska 1 15-950 Białystok

 

Z-ca Prezydenta Pan Przemysław Tuchliński

ul. Słonimska 1 15-950 Białystok

 

  Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku

ul. Składowa 11 15-399 Białystok

 

Radni miejscy

 

 

Szanowni Państwo  

  W imieniu mieszkańców osiedla Bagnówka , Wygoda oraz mieszkańców Białegostoku, których podpisy przedstawiamy w załączeniu, składamy poniższe pismo zbiorowe. Prosimy by w ramach inwestycji z budżetu miasta Białystok na 2021 rok „Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka” zostało uwzględnione wykonanie ulicy Mościckiego (symbol w planie KD-D37 i KD-D38) na jej całym odcinku do planowanej drogi zbiorczej (symbol w planie KD-Z(G)1 ) lub połączenie ulicy Mościckiego do ulicy 42 Pułku Piechoty przez drogę KD-L17.  Alternatywą dla obu wariantów jest wykonanie przedłużenia ulicy Bogusławskiego(symbol w planie 7KD-L) do ulicy Mościckiego ( symbol w planie  8KD-L).  Ulica Mościckiego, na całęj swojej długości powinna mieć status drogi gminnej, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli z niej korzystać, i dojeżdzać nią do drogi KD-Z(G)1.

 

warianty_drogi.png

Uzasadnienie    

        Na wstępie chcielibyśmy nadmienić iż w przyszłym roku minie 10 lat od uchwalenia MPZP dla osiedla Bagnówka. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do urzędu z prośbą o poprawę stanu dróg osiedlowych, które prowadzą do wielu domów lecz ich apele były odrzucane. W roku ubiegłym Radni Miasta Białegostoku  interweniowali w sprawie ulic na tzw. Eko-Osiedlu. Chcąc nawiązać do informacji medialnych, które głosili lokalni politycy chcielibyśmy pokazać swoje poparcie dla bardziej rozsądnego wariantu poprawy układu komunikacyjnego.

       To my mieszkańcy znamy bolączki trapiące nasze osiedle. Uważamy, iż wykonanie ulicy Mościckiego jest bardziej pilne niż ulicy Wołkowa, na którą powinien przyjść czas za kilka-kilkanaście lat. W chwili obecnej ulica Mościckiego stanowi główną drogę dojazdową do gęsto zabudowanej ulicy Puchalskiego gdzie zlokalizowanych jest już ponad 250 szeregówek, a kolejne są ciągle budowane. Dodatkowo warto wspomnieć o „egipskich ciemnościach” jakie panują na ulicy którą codziennie wiele dzieci podąża do Szkoły Podstawowej nr 51 przy ulicy Kluka. Brak oświetlenia stanowi zagrożenie dla życia oraz nie zapewnia bezpieczeństwa dla mienia mieszkańców. Wykonanie ulicy Mościckiego zapewni najkrótszy dojazd dla mieszkańców bloków z okolic ulicy 42 Pułku Piechoty do nowo wybudowanego żłobka, każdy mieszkaniec wybierze zawsze najkrótszy możliwy dojazd. Argumentem za wykonaniem ulicy Mościckiego jest również duża liczba domów zlokalizowanych przy tejże tj. 87, dla porównania podajemy iż w chwili obecnej przy ulicy Wołkowa jest 11 domów. Infrastruktura techniczna również jest bogatsza przy ulicy Mościckiego. Ilość gruntów jakie miasto będzie musiało wykupić pod wariant ulicy Mościckiego oraz przebicie do 42 Pułku piechoty jest mniejsza niż w innych wariantach.  Ulica Wołkowa w chwili obecnej jest w swojej większej części tylko i wyłącznie ulicą na mapie, w przeciwieństwie do wariantu popieranego przez mieszkańców. Warto również wspomnieć o dużej ilości drzew jakie należy wyciąć pod „proponowany” wariant ulicy Wołkowa. W wariancie ulicy Mościckiego liczba drzew jest znacznie mniejsza. Według nas należy zadbać o obszary zielone na osiedlu które są siedliskiem wielu dzikich zwierząt oraz miejscem odpoczynku mieszkańców.

       W ocenie mieszkańców koszt wykonania ulicy Mościckiego będzie znacznie niższy niż ulicy Wołkowa, chociażby ze względu nawet na to iż ulica Mościckiego jest już utwardzona na odcinku około 200 metrów oraz posiada bogatą infrastrukturę techniczną. My mieszkańcy rozumiemy potrzebę poprawy układu komunikacyjnego na osiedlu, przy czym chcielibyśmy być czynnym uczestnikiem tego procesu. Wariant alternatywny wykonania dojazdu tj. przez przedłużenie ulicy Bogusławskiego będzie wymagał wykupienia najmniejszej ilości gruntów pod inwestycje, oraz powinien być najtańszy. W tym wariancie wąska ulica kluka była by odciążona od ruchu. 

        Prosimy o rozważenie proponowanych przez nas wariantów na etapie przygotowywania koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego.  Mieszkańcy liczą na wysłuchanie ich głosu.  Wszystkie zaproponowane przez nas warianty są drogami które miasto Białystok uchwaliło w MPZP części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego) uchwała nr. XVII/149/11 z 24 października 2011 oraz  w MPZP części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno- wschodnie tereny rozwojowe)  uchwałą nr. XXII/209/12 z dnia 16 stycznia 2012. Należy koniecznie wykonać chociaż jeden wariant przez nas przedstawiony, ponieważ ta  część osiedla za starą wsią Bagnówka intensywnie się rozbudowuje, bez inwestycji na tym obszarze, problem będzie narastał z każdym nowym domem/szeregówką/willa miejską.  W związku z epidemią podpisy pod pismem były zbierane za pomocą portalu https://www.petycjeonline.com/. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie głosu mieszkańców.      

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy osiedla Bagnówka  i Wygoda