Cyrk bez zwierząt w Cieszynie!

Cyrk bez zwierząt w Cieszynie!

Szanowny Pan
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna

Zwracamy się do władz Miasta Cieszyna z apelem o wydanie - śladem kolejnych polskich miast - zarządzenia zakazującego organizowania na terenie Cieszyna cyrkowych pokazów tresury dzikich zwierząt oraz nieudostępnianie miejskich gruntów cyrkom wykorzystującym zwierzęta, zwłaszcza te, uznawane za egzotyczne, nieudomowione.

Sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich naturą, uważamy za etycznie naganne i pozbawione walorów edukacyjnych.

Apelujemy ponadto o wprowadzenie całkowitego zakazu dystrybucji plakatów, ulotek, darmowych biletów oraz wszelkich innych form promocji i reklamy cyrków w szkołach, przedszkolach, placówkach kulturalnych i innych instytucjach publicznych. Cyrk z udziałem zwierząt pozbawiony jest walorów edukacyjnych; wręcz przeciwnie, uczy on dzieci i młodzież przedmiotowego stosunku do zwierząt, uczy niewłaściwych postaw, ma destrukcyjny wpływ na rozwój wrażliwości, empatii i tzw. “uczuć wyższych”. Pod pozorem edukacji pokazuje się widzom zwierzęta zniewolone, zachowujące się wbrew własnej naturze, skrzywdzone psychicznie i fizycznie.

Naszą prośbę opieramy o zapisy polskiego prawa dotyczących zwierząt wykorzystywanych dla rozrywki, m.in. zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 4.
Zwierzęta w cyrkach przebywają w obcym dla nich środowisku, oderwane są od stada i pozbawione możliwości nawiązywania właściwych dla nich relacji z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Przez całe życie przetrzymywane są w stalowych klatkach lub na niewielkich wybiegach, które opuszczają tylko na czas występów. Co więcej, są nieustannie przewożone z miejsca na miejsce, co staje się dla nich źródłem dodatkowego stresu. Standardową techniką szkolenia zwierząt jest stosowanie bodźców bólowych, zastraszanie i przemoc fizyczna. Ponieważ tresura odbywa się poza zasięgiem wzroku publiczności, prawda o jej przebiegu pozostaje w większości nieznana widzom.

Kwestię warunków utrzymywania w niewoli zwierząt dzikich i nieudomowionych reguluje w Polsce prawo szczegółowe w postaci Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. wsprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym Dz.U. 2005 nr 5 poz. 32

Artykuł 70 ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) określa warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt egzotycznych takich jak na przykład lwy, pantery, słonie, wielbłądy, zebry, foki, kotiki, niedźwiedzie, czyli zwierzęta których pokazy cyrkowe stanowią do tej pory jedną z podstawowych atrakcji tych przedsiębiorstw. Żaden cyrk, w którego posiadaniu znajdują się wymienione gatunki zwierząt nie spełnia nawet minimalnych warunków ich utrzymania w niewoli.

Pragniemy aby Cieszyn stał się kolejnym w Polsce po Wrocławiu, Bielsku Białej, Kołobrzegu, Czersku, Gorzowie Wielkopolskim, Śremie, Łodzi, Szprotawie, Legnicy, Dębicy, Katowicach, Tychach, Mysłowicach i Słupsku, miastem wolnym od cyrków wykorzystujących zwierzęta i promującym humanitarne formy rozrywki.

W Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji, Chorwacji, Izraelu, Peru, Singapurze, Holandii oraz na Węgrzech i Kostaryce obowiązuje zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. W Grecji, Boliwii, Chinach i Brazylii natomiast zakaz obejmuje wszystkie zwierzęta. W Danii, Australii, USA, Szwajcarii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Indiach wprowadzono częściowe ograniczenia. Wiele miast na świecie wprowadziło takie zakazy, mimo iż prawo krajowe zezwala na użycie zwierząt w cyrku.

W trosce o dobro zwierząt, a także o odpowiednie wychowanie dzieci, które będą w przyszłości decydować o rozwoju naszego społeczeństwa, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.