Dalsze prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Bolesławiec"

Do:
Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman
Urząd Miasta Bolesławiec
ul. Rynek 41-Ratusz
59-700 Bolesławiec
tel. (075) 645-64-00
umboleslawiec@um.boleslawiec.pl

 

Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Bolesławiec" na obecnym poziomie bez Pani Elżbiety Andrusieczko-Tor będzie niemożliwe, dlatego zwracamy się z prośbą o przywrocenie tejże Pani mna stanowsiko instruktora Zespołu.


Od ponad 30 lat Pani Elżbieta znakomicie sprawdzała się zarówno jako instruktor tańca, jak i choreograf. Wychowała
wiele pokoleń, a Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec” znany jest nie tylko ze swoich sukcesów i występów na całym
świecie, ale także z tego, że Pani Andrusieczko – Tor poza nauką tańca uczy nasze pociechy „życia”. Dzieci i młodzież,
które obecnie uczęszczają na zajęcia mamy zbyt wielu możliwości na rozwijanie swojego talentu, który Pani
Ela potrafi docenić, ale tylko ona potrafi nas tak naprawdę zmobilizować do prawdziwej i cięzkiej pracy i mamy nadzieję, że to wszystko nie zostanie zaprzepaszczone.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załagodzenie konfliktu (z tego co się dowiedzieliśmy od osób postronnych) między Panią Elżbietą a Panią Dyrektor BOK-MCC Ewą Lijewską – Małachowską. Wiemy również (z nieoficjalnych źródeł), że konflikt ten nie leży jedynie po stronie Pani Eli, dlatego zwracamy się z prośbą o podjęcie kroków, które zatrzymały by Panią
Andrusieczko – Tor na dotychczasowym stanowisku. Nie wyobrażamy sobie zajęć bez Pani Eli, dlatego też liczymy na
poparcie naszej prośby. Dołączamy także cały czas otwartą listę osób, które podpisały i podpisują się nadal pod
wystosowaną przez nas petycją, mającą na celu cofnięcie wypowiedzenia Pani Eli.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie sprawy.