Żądamy dymisji Przemysława Czarnka! #CzarnExit

Jako młodzieżowy ruch społeczny uważamy, że mianowanie dr hab. Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji jest decyzją skandaliczną i urągającą powadze tego urzędu. 

Przemysław Czarnek dał się poznać jako osoba o poglądach ksenofobicznych i homofobicznych. W kierunku osób o innej narodowości, czy orientacji seksualnej stosuje nomenklaturę pełną agresji i obelg, używa argumentacji niezgodnej z obecną wiedzą naukową i faktami, a w skrajnych przypadkach posuwa się do praktyk dehumanizujących nieprzychylne swoim poglądom osoby. Ponadto, w wypowiedziach medialnych, Pan Przemysław Czarnek wielokrotnie występował przeciwko zapisom Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jak też podstawowym prawom człowieka. 

Dotychczasowa działalność naukowa i poselska Przemysława Czarnka także poddaje w wątpliwość jego kompetencje w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Żadna ze złożonych przez Pana Posła interpelacji nie dotyczyła szkolnictwa. Próżno też szukać jakiejkolwiek jego aktywności w tym temacie. Pan Czarnek nigdy nie był członkiem sejmowej Komisji Edukacji.

Warto także spojrzeć na dorobek naukowy Przemysława Czarnka. Jako doktor habilitowany jest autorem zaledwie jednej książki, która była cytowana tylko trzy razy. Nie figuruje on też z międzynarodowej bazie SCOUPS, zbierającej cytowania w części międzynarodowych czasopism naukowych.

Na podstawie przytoczonych powyżej faktów uważamy, iż Pan dr hab. Przemysław Czarnek jest osobą, która nigdy nie powinna mieć wpływu na kierunek, w którym zmierza polska edukacja. Człowiek o tak skandalicznych poglądach i braku jakichkolwiek kompetencji w dziedzinie, którą zajmuje się Ministerswo Edukacji i Nauki, nie może godnie sprawować tegoż urzędu. 

W związku z tym, mając na uwadze dobro siebie samych oraz naszych młodszych kolegów, domagamy się natychmiastowej dymisji Pana Czarnka.

#CzarnExit 


Ruch Ośmiu Gwiazd    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ruch Ośmiu Gwiazd do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook