PETYCJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA TERMINÓW I WSTRZYMANIA DORĘCZEŃ

SPRZECIWIAM_SIĘ3.jpgPetycja w sprawie zawieszenia terminów

My prawnicy oraz sądowi petenci,

chcielibyśmy wyrazić swój niepokój związany z aktualną sytuacją wymiaru sprawiedliwości.

Praca Sądów została w znaczny sposób ograniczona, nie działają biura podawcze, czytelnie akt i biura obsługi interesantów. Zdjęto również z wokand wszystkie posiedzenia sądowe, z wyjątkiem tych pilnych.

Jednocześnie Poczta Polska w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich ograniczoną ilość, po zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków, skróciła czas pracy i wprowadziła inne ograniczenia w obsłudze klientów.

W tej sytuacji z niepokojem patrzymy na rozwój wydarzeń i obawiamy się zagrożeń, które z tego wynikają. Przesyłki sądowe wciąż są nadawane, a to oznacza, że listonosze i pracownicy z narażeniem swojego zdrowia muszą te przesyłki doręczać, a profesjonalni pełnomocnicy, strony i świadkowie odbierać oraz wykonywać nakładane na nich zobowiązania, co wiąże się z kolejną wizytą na poczcie oraz czasami koniecznością spotkań z innymi osobami w celu zebrania niezbędnej dokumentacji.

Mając na uwadze powyższe, uzasadniony jest postulat o zaprzestanie doręczania jakichkolwiek przesyłek sądowych oraz jednocześnie o zawieszenie biegu wszelkich terminów na czas trwania stanu epidemicznego, w tym zawieszenia terminów awizacji już wysłanej korespondencji.

W tej sprawie dwukrotnie zwracało się już do Ministra Sprawiedliwości Stowarzyszenie Adwokacie „Defensor Iuris” pismami z dnia 12 marca 2020 roku i z dnia 14 marca 2019 roku.

Nasza argumentacja znalazła poparcie w Stanowisku Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Omnia w dniu 16 marca 2020 roku.

Podobne apele wystosował również Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 marca 2020 roku oraz Naczelna Rada Adwokacka w dniu 14 marca 2020 roku.

Natomiast Pan Przemysław Rosati - członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Pan Witold Kabański - prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Pan Michał Szpakowski i Pan dr Michał Bieniak - członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przygotowali projekt przepisów, które uregulowałyby większość zasadniczych problemów.

Zarząd SSP „Iustitia” w dniu 16 marca 2020 roku zaś zaapelował o niezwłoczne zaprzestanie czynności przez sądy w całym kraju (poza wyjątkowymi przypadkami nie cierpiącymi zwłoki) wskutek siły wyższej w postaci epidemii koronawirusa

W tymże apelu wskazano, że brak rozwiązań ustawowych co do biegu postępowań sądowych w okresie zagrożenia epidemicznego może doprowadzić do naruszenia na masową skalę podstawowych praw człowieka i obywatela, chronionych przez Konstytucję RP, takich jak prawo do życia, zdrowia oraz prawo do sądu, a także wygeneruje wiele nowych spraw o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych.

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o podjęcie niezwłocznej inicjatywy ustawodawczej we wskazanym zakresie.

JEŚLI SIĘ Z TYM ZGADZASZ - PODPISZ PETYCJĘ


Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris Kamilla Kasprzak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris Kamilla Kasprzak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...