Żądamy dymisji Dyrektora MZD za brak kompetencji i zupełny paraliż miasta!

376851615_789072773224252_9119525627479296364_n1.jpg

Szanowny Pan Prezydent miasta Kielce - Bogdan Wenta

My, mieszkańcy i mieszkanki Miasta Kielce, zwracamy się do Pana z głębokim zaniepokojeniem i niezadowoleniem w sprawie obecnej sytuacji w Miejskim Zarządzie Dróg. Jako obywatele naszego miasta, uważamy, że jest obowiązkiem nas wszystkich troszczyć się o bezpieczeństwo, efektywność i funkcjonowanie naszej infrastruktury drogowej oraz zapewnić płynność ruchu w centrum miasta.

MZD Kielce oraz Inżynierowi Ruchu są wyśmiewani na arenie krajowej, szczególnie podczas m.in. Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach. Pokazywane są kuriozalne, niezgodne z wiedzą inżynierską rozwiązania. Każde propozycje zmian są przez MZD odrzucane, mimo wielu przykładów z innych miast.

Zwracamy się do Pana z prośbą o rozważenie odwołania obecnego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Grzegorza Staszewskiego, z uwagi na szereg poważnych problemów, które zaistniały w jego okresie zarządzania:

  1. Nieudolne zarządzanie: Uważamy, że obecny Dyrektor nie wykazuje się wystarczającym profesjonalizmem i umiejętnościami kierowniczymi. Wiele działań podejmowanych pod jego przywództwem skutkowało chaosem i dezorganizacją na naszych drogach. Prace drogowe często prowadzone są w sposób przypadkowy, bez odpowiedniej koordynacji, co prowadzi do niepotrzebnych utrudnień i opóźnień.

  2. Kompletny paraliż centrum: Centrum miasta stało się praktycznie nieprzejezdne w godzinach szczytu, a także poza nimi. To nie tylko utrudnia życie mieszkańcom, ale także wpływa negatywnie na rozwój biznesu i atrakcyjność naszego miasta jako miejsca do życia i pracy. W ramach budowy ITS MZD nie spełnia podstawowych zasad pracy zarządcy drogi - dbania o jej uczestników. Dopuszczono prace w godzinach szczytu, skutkujące kompletnym paraliżem centrum miasta i całego przyległego układu drogowego. Skandaliczne decyzje, które w innych miastach nie mają miejsca! Wszelkie prace drogowe (poza remontami długotrwałymi) są dopiszczone tylko poza godzinami szczytu, a ścisłym centrum tylko nocami i w weekendy. Po raz kolejny MZD dopuszcza się łamania podstawowych zasad zarządzania miastem.

  3. Brak umiejętności prawidłowego ustawienia sygnalizacji świetlnych: Niestety, często dochodzi do sytuacji, w których światła sygnalizacji są źle dostrojone, co prowadzi do zakorkowania ruchu, zwiększa ryzyko wypadków i frustrację kierowców oraz pieszych. To jest nie do przyjęcia w mieście naszego rozmiaru.

  4. Złe organizacje ruchu prowadzące do sytuacji niebezpiecznych: Obserwujemy, że wiele miejsc w naszym mieście jest źle zaprojektowanych i źle oznakowanych, co stwarza potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Przykłady takich miejsc są liczne, co jest nie do zaakceptowania.

W związku z powyższymi problemami, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań w celu odwołania obecnego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i powołania na to stanowisko osoby, która wykaże się profesjonalizmem, umiejętnościami zarządzania oraz troską o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Miasta Kielce. Nasze miasto zasługuje na skuteczną i odpowiedzialną administrację drogową, która będzie dbać o dobro nas wszystkich.

Dziękujemy za uwzględnienie naszych obaw i zaangażowanie w rozwiązanie powyższych problemów.

376851615_789072773224252_9119525627479296364_n.jpg


Kielecka Platforma Komunikacyjna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Kielecka Platforma Komunikacyjna będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...