Do Pani Premier Ewy Kopacz i członków rządu w sprawie alimentów

Szanowna Pani Premier,
w mediach pojawiła się informacja, że rząd planuje znieść obowiązek rejestrowania dłużników zalegających z alimentami ponad pół roku. Jako powód podaje się brak skuteczności obecnych przepisów, które nie poprawiają niskiej ściągalności alimentów - w ubiegłym roku udało się ściągnąć tylko 7.8% długów wobec Funduszu Alimentacyjnego.
Ten pomysł to skandal i kpina z państwa prawa. Alimenty są zasądzane przez sądy i nie ma żadnego powodu, by dłużnicy byli traktowani inaczej niż ktoś kto nie płaci raty za mieszkanie czy telefon. Co więcej, w przypadku alimentów okrada się i państwo i własne dzieci. Czy rząd chce to tolerować?
Przepisy nie działają same - trzeba wysiłku ze strony gmin, policji, prokuratury i komorników by je wdrażać. A rolą rządzących jest monitorować i usprawniać działanie tych wszystkich instytucji, tak by wyroki sądów były szanowane i wprowadzane w życie.
Domagamy się by rząd wycofał się z tej propozycji i dołożył wszystkich starań by ściągalność alimentów w Polsce była coraz większa. Przepisy już są - dłużników można dyscyplinować np. poprzez zbieranie przez gminy informacji o dochodach, aktywizację zawodową bezrobotnych, zatrzymanie prawa jazdy. Wpisanie do rejestru długów jest jednym z ważnych instrumentów tego sytemu. Domagamy się aby wszystkie te instrumenty były z całą mocą stosowane wobec wszystkich osób, które zalegają z alimentami w Polsce. Na tym polega państwo prawa. I zwykła sprawiedliwość.

z wyrazami szacunku
Stowarzyszenia Dla naszych Dzieci
Porozumienia Kobiet 8 Marca
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Fundacja Feminoteka
Fundacja Mama
Codziennik Feministyczny
Kongres Kobiet
Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy

Fundacja Pro-Eko-Femina