Domagamy się uwolnienia uwięzionych bezprawnie Polaków na Białorusi!

           Jako polscy nauczyciele, wraz z ludźmi dobrej woli, stanowczo protestujemy przeciwko represjom, które dotknęły  Annę Paniszewą, dyrektora Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, przewodniczącą Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Wraz z nią, aresztowano kolejne osoby: prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys oraz działaczy ZPB, Irenę Biernacką, Marię Tiszkowska  i Andrzeja Poczobuta.

Zostali uwięzieni bezpodstawnie, wyłącznie za propagowanie polskiej kultury i kultywowanie pamięci o polskich żołnierzach,  poległych w walce z okupantem. Od lat działali za zgodą i wiedzą władz Białorusi, tworząc legalne struktury społeczne, szkoły i organizacje  oraz upamiętniając ważne wydarzenia historyczne. Pielęgnowali także zwyczaje i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Nieoczekiwanie, w tym roku, władze podjęły ostre działania wyraźnie zmierzające do zniszczenia tych struktur. Tymczasem Polacy, jako mniejszość narodowa, mają pełne prawo do przekazywania kolejnym pokoleniom kultury i wartości, które wypracowali ich ojcowie oraz do poszanowania pamięci historycznej. Tym bardziej, że mieszkają na tych ziemiach od wielu wieków a zostali obywatelami Białorusi ze względu na polityczne, międzynarodowe  decyzje, zupełnie od nich niezależne.

                Obecna sytuacja jest kolejnym ogniwem w łańcuchu szykan w stosunku do polskiej mniejszości. Jak zauważył na Twitterze Andrzej Poczobut: „W ciągu ostatnich 5 lat władze zniszczyły naukę języka polskiego w państwowym systemie edukacji, teraz zabierają się za szkolnictwo społeczne.”  Na prawdziwość tych słów wskazują niekorzystne zmiany w prawie oświatowym oraz liczne kontrole przeprowadzone zarówno w szkole w Brześciu, jak i innych szkołach, w wyniku których rozpoczęto procedurę likwidacji pierwszej z wymienionych placówek. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, rzeczywiście zlikwidowano Polską Harcerską Szkołę Społeczną im. R. Traugutta w Brześciu, co potwierdza zamiar niszczenia polskiej oświaty przez władze białoruskie. 

Nas nauczycieli, szczególnie porusza  uderzenie w dzieci i młodzież, które bezpodstawnie pozbawiane są możliwości poznania kultury i tradycji swoich przodków. Z premedytacją podcinane są polskie korzenie i niszczona narodowa tożsamość, do których młode pokolenie ma pełne prawa.

                Solidarni z Rodakami, domagamy się natychmiastowego uwolnienia wszystkich uwięzionych bezprawnie osób: Anny Paniszewej, Andżeliki Borys, Ireny Biernackiej, Marii Tiszkowskiej i Andrzeja Poczobuta.

 

Żądamy ochrony praw mniejszości polskiej na Białorusi, w tym szczególnie możliwości uczenia się ojczystego języka i poznawania historii, w jej prawdziwym kształcie.

Dziękujemy polskim władzom za podjęte dotychczasowe działania w sprawie odzyskania wolności przez uwięzione osoby i prosimy o kontynuowanie poczynań w tym kierunku.

Prośbę o  interwencję kierujemy także do Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. Liczymy  na wsparcie przez pana Ministra uwięzionych nauczycieli i społeczników, pracujących z wielkim zaangażowaniem na rzecz środowiska polskiego  na Białorusi, którzy mimo trwających od lat represji, odważnie walczą o przetrwanie polskości, o zachowanie własnego języka, kultury i historii.20210421_171440.jpg

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Nauczyciele.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...