droga

Uwaga, ważna informacja: po podpisaniu petycji odszukaj na swoim emailu wiadomość (przesłaną z adresu info@petycjeonline.com) z prośbą o potwierdzenie podpisania petycji i kliknij w link znajdujący się w tej wiadomości. Bez tego potwierdzenia system nie zatwierdzi Twojego podpisu pod petycją. 

Droga_2_JPG.jpg.

.

Warunki_techniczne.png

Do Zarządu i Radu Powiatu 
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, 
ul. Kościuszki 129, 50-440 Wrocław


PETYCJA
W SPRAWIE BUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2026D
na odc. drogi gruntowej: Zabrodzie - Nowa Wieś Wrocławska


W imieniu mieszkańców i przedsiębiorców z Pietrzykowic, Gądowa, Jaszkotla, Zabrodzia, Nowej Wsi Wrocławskiej, których podpisy przedstawiamy w załączeniu, składamy niniejsze pismo zbiorowe, prosząc by w IV kwartale br. ponownie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”. Ponadto składamy wniosek do budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2021 r. o zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych zw. z budową ww. odcinka drogi, w tym zwłaszcza na prace budowlane dzięki którym powstanie nawierzchnia bitumiczna, zgodnie z ukończonym już projektem odcinka tej drogi.

UZASADNIENIE

Na wstępie chcielibyśmy podnieść, że w przyszłym roku minie 10 lat naszych starań o budowę ww. odcinka drogi, licząc od złożenia przez nas pierwszych wniosków w tej sprawie i zainteresowania jej budową dziennikarzy z Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Wrocław, które zorganizowało godzinną audycję na żywo z udziałem mieszkańców i reprezentantów Starostwa Powiatowego.

Usilnie zabiegamy o tą inwestycję, albowiem nieprzejezdność drogi powiatowej 2026D - na odcinku około 950 m pomiędzy Zabrodziem a Nową Wieś Wrocławską - jest dużym utrudnieniem, zarówno dla okolicznych spółek jak i dla mieszkańców. Z punktu widzenia przedsiębiorców, problematyczny jest czas dojazdu klientów, kontrahentów i pracowników, szczególnie z rejonu wrocławskiego os. Klecina. Skutkuje to problemami w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, m.in. w kontekście pozyskiwania pracowników i utrzymania zatrudnienia, co szczególnie dotyczy osób korzystających z komunikacji zbiorowej, której trasy i rozkład są niekorzystne z powodu konieczności objazdów.

Natomiast mieszkańcy na co dzień nadkładają drogi, m.in. robiąc zakupy w Auchan przy ul. Francuskiej we Wrocławiu czy podwożąc dzieci w różne miejsca. Najbardziej przykry dla nas wszystkich jest fakt, że z powodu brakującego odcinka drogi, karetki pogotowia - kierowane z 4 Szpitala Wojskowego we Wrocławiu do Nowej Wsi Wrocławskiej i Gądowa, a także do pobliskiego Jaszkotla - mają do przejechania 3-4 km drogi więcej, co w przypadku zatrzymania krążenia zmniejsza szanse na uratowanie pacjenta aż o 25-40%, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy nt. resuscytacji. W zw. z tym na ostatnim zebraniu wiejskim w Nowej Wsi Wrocławskiej pojawił się nawet postulat zakupu defibrylatora z funduszu sołeckiego.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że droga 2026D jest obiektywnie najgorszą wśród wszystkich dróg powiatowych klasy "L" na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, z uwagi na najdłuższy odcinek miękkiej nawierzchni, tj. 950 m. Co więcej, stan techniczny tego odcinka umożliwia pokonanie go rowerem lub pieszo, natomiast jest on całkowicie nieprzejezdny dla samochodów z powodu głębokich dziur i kolein (przy czym brakuje jakichkolwiek oznaczeń drogowych, takich jak D4a „droga bez przejazdu”, A30 „inne niebezpieczeństwa” czy B1 „zakaz ruchu”).

Należy również podnieść, że w okolicy, przez którą przebiega droga 2026D, znajduje się ponad 150 hektarów gruntów Skarbu Państwa oraz około 20 hektarów gruntów Powiatu Wrocławskiego, które w planach miejscowych nie zostały przeznaczone pod zabudowę. W tym kontekście bardzo istotny wydaje się fakt, ze bezpośrednia komunikacja z Zabrodzia na zachód możliwa jest obecnie jedynie w kierunku węzła autostradowego w Cesarzowicach (również planowana komunikacja). Natomiast wybudowanie nieprzejezdnego odcinka rzeczonej drogi mogłoby okazać się pomocne w ukierunkowaniu przyszłych, gminnych prac planistycznych na udostępnienie gruntów państwowych i powiatowych pod zabudowę kubaturową.

Z uwagi na terminarz prac nad przyszłorocznym budżetem Powiatu Wrocławskiego, w załączeniu przekazujemy jedynie pierwszą część podpisów pod petycją a pozostałe udostępnimy wkrótce, w formie dodatkowej korespondencji.

 

Dnia 30 września 2020 r.

 

Uwaga, ważna informacja: po podpisaniu petycji odszukaj na swoim emailu wiadomość (przesłaną z adresu info@petycjeonline.com) z prośbą o potwierdzenie podpisania petycji i kliknij w link znajdujący się w tej wiadomości. Bez tego potwierdzenia system nie zatwierdzi Twojego podpisu pod petycją. 


Społeczność mieszkańców i przedsiębiorców Gądowa, Pietrzykowic, Jaszkotla, Zabrodzia, Nowej Wsi Wrocławskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Społeczność mieszkańców i przedsiębiorców Gądowa, Pietrzykowic, Jaszkotla, Zabrodzia, Nowej Wsi Wrocławskiej do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook