DrzewaNaFali

My, niżej podpisani obywatele, popieramy inicjatywę na rzecz objęcia specjalną ochroną prawną dwóch drzew (dąb szypułkowy i jesion wyniosły) rosnących w obrębie zieleńca między ul. Mickiewicza a kinem Fala w Giżycku (działka nr 1452 obręb 0002 Giżycko - miasto). Z uwagi na wysoką wartość przyrodniczo – kulturową tych drzew, wnioskujemy o uznanie ich za pomniki przyrody.


Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska    Skontaktuj się z autorem petycji