Dziś do Warszawy, jutro do Strasburga - 5h elektroradiologów

Zwracam się z wnioskiem do Zarządu Głównego Ogólnoplskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii o złożenie w moim imieniu skargi i reprezentowanie mnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie uzyskania rekompensaty za utracone prawa słusznie nabyte, tj. prawo do skróconej dobowej normy czasu pracy w radiologii i radioterapii, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.


Dziś do Warszawy, jutro do Strasburga    Skontaktuj się z autorem petycji