Wolny dostęp do Parku Natolińskiego

Wolny dostęp do Parku Natolińskiego / Ogłoszenia / Książka twórcy Parku Natolińskiego do dziś aktualna. Naukowcy wyjaśniają jak należy dbać o drzewa w rezerwacie na przykładzie KPN. Brak dostępu światła degraduje pomnikowe drzewa. Wyjaśnienie zdjęć w komentarzu. Las trzeba pielęgnować. / Komentarze

Piotr

#1 Dawny Park Natoliński ulega degradacji przyrodniczej

2021-07-27 06:04

1) Zdjęcia po lewej ukazują drzewa zaniedbane, zarośnięte samosiejkami. Po prawej drzewa które uzyskały dostęp do światła. Są to drzewa parkowe. Dzięki zabiegom dendrologicznym rozwijają się, zyskują na średnicy, mają piękne korony.
2) Po prawej dendrolog z Kampinoskiego Parku Narodowego opisująca te zabiegi i zjawiska
3) Po lewej książka twórcy Parku Natolińskiego Stanisława Kostki Potockiego. Opisywał w swojej pracy marnotę arystokratycznej administracji i zacofanie edukacyjne społeczeństwa. Był ministrem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...