Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #123

2015-09-19 15:35

J.T. Gross, nie jest uczciwym historykiem, opierającym się na bazie dokumentów archiwalnych. Cały dorobek oparty jest na chorej fikcji. Jedynym celem jest szkalowanie i pisanie fałszerstw na temat Polaków. Nie jest godny żadnych orderów