Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP

killerus

/ #170

2015-09-20 13:41

Ponieważ musimy walczyć z zakłamywaniem historii!