AKT WOLI NARODU

webmaster

/ #44 BUDUJEMY NOWY DOM NA BAGNIE

2012-12-06 22:35

http://iddd.de/AktWoli/bagno.jpg...

Sterowanie gospodarką, przez rząd, przez globalny rynek, w istocie przez korupcję, pozbawia ludzi własności. Jakie szanse pozostaną młodym ludziom, gdy nie będzie już, co sprzedawać?

Budujemy Nowy Dom na bagnie.

Gdy chcemy budować, wtedy troszczymy się o możliwości finansowania budowy, znajdujemy kredyt budowlany. Kupujemy tanio działkę. Okazuje się, że wybrana działka znajduje się na bagnistym terenie. Koczujący przy rzece Cygan odpowiada na pytanie, co tu jest? Bagno!

Nikt na bagnie nie buduje chętnie, panuje wilgoć i tną komary. Oprócz noszenia szczelnego ubrania trzeba przeprowadzić badania gruntu, zdrenować, położyć płytę fundamentową, lub posadowić grubsze niż zwykle betonowe ławy, zainstalować stały drenaż.

Bagna nie możemy zamienić na tereny osuszone chyba, że wyjedziemy z kraju. Ale my się TU urodziliśmy, tu nasze miejsce.
Trzeba więc bagno osuszyć.

Winnych za bagno won, - jak mówi Wojciech Cejrowski Wszystkich won!


Czy jest to mowa nienawiści?

Czy Minister Michał Boni będzie mnie ścigał?


(Michał Boni, Minister Administracji I Cyfryzacji w rządzie Tuska wypowiedział się do mass mediów, aktualnie w temacie "mowy nienawiści":

"Rząd będzie monitorował mowę nienawiści, ksenofobię i dyskryminację.
Powstanie rządowa rada monitorująca przejawy mowy nienawiści, ksenofobii oraz agresji i dyskryminacji w życiu publicznym - Rada - jak poinformował Boni - będzie powołana w najbliższych tygodniach przez premiera. W jej skład wejdą przedstawiciele resortów: administracji i cyfryzacji, spraw wewnętrznych oraz edukacji.
Rada ma monitorować zjawiska dotyczące mowy nienawiści, agresji społecznej i dyskryminacji, a także podejmować działania ograniczające takie zdarzenia.")

By znaleźć odpowiedzi na te ważne pytania podałem tekst "AKT WOLI NARODU" do Prokuratury Generalnej RP. W odpowiedzi widać, że możemy budować legalnie!

"Jednocześnie informuję, że wobec skierowania tego pisma do właściwego adresata oraz braku podstaw do podjęcia działań przez jednostki prokuratury, złożono je do akt o sygn. PG VII Ko2 1264/12, bez dalszego biegu.
Prokurator
Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
delegowany do Prokuratury Generalnej
Mirosław Chłopik"

Sens tego tekstu jest taki, że jeżeli ponad 15 milionów ludzi podpisze AKT WOLI NARODU i opowie się za budowaniem Nowego Domu od fundamentów, to będziemy mieli przy pomocy Siły Narodu własną Polskę.

Budujemy Nowy Dom
Wszystkich i wszystko won!
We własnym interesie
I bez strzelania.
AKT WOLI NARODU