Zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu sportowego przy Kołowej 18 oraz dostępności dla funkcjonujących tam grup sportowych.

Szanowny Pan

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy 

pl. Bankowy 3/5, 

00-950 Warszawa

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

 

Szanowna Pani

Małgorzata Kwiatkowska

Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Szanowny Pan 

Michał Jamiński 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

mail: michal.jaminski@interia.pl  

 

Petycja

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) żądamy: zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu sportowego przy Kołowej 18 oraz dostępności dla funkcjonujących tam grup sportowych.

Jako Mieszkańcy zaniepokojeni jesteśmy kierunkiem działań Arthouse_Kołowa w zakresie funkcjonowania obiektu Kołowa 18. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie w maksymalnym zakresie sportowego charakteru obiektów przy Kołowa 18 oraz umożliwienie ciągłości funkcjonowania i pracy grup sportowych.

Proponowanym rozwiązaniem jest wybudowanie hali pneumatycznej i jej wyposażenia pozwalające na prowadzenie zajęć sportowych.

Mamy świadomość rozmiaru planowanych inwestycji, ale brak właściwej komunikacji pomiędzy Mieszkańcami, których dzieci uczęszczają na zajęcia sportowe a władzami Dzielnicy Targówek i m.st. Warszawy niesie za sobą brak poczucia bezpieczeństwa kontynuacji zajęć sportowych. Wnosimy o zapewnienie rzetelnej informacji np. na stronie internetowej http://www.arthousekolowa.pl/ na której obecnie poza kilkoma hasłami nie możemy znaleźć deklaracji co do planowanych inwestycji czy harmonogramu wykonania planowanych prac. Mamy prawo wiedzieć jakie działania są planowane i jak w przyszłości ma funkcjonować placówka.

Przestrzeń kulturalno-rekreacyjna powinna obejmować potrzeby Mieszkańców. Oczekujemy dialogu w zakresie proponowanych rozwiązań, organizacji i przyszłej działalności na terenie Kołowa 18.

Na terenie Kołowa 18 funkcjonują kluby sportowe posiadające wieloletnią tradycję a wychowankowie osiągają znakomite rezultaty na arenie krajowej i międzynarodowej.

Intencją mieszkańców jest zachowanie ciągłości funkcjonowania obiektu i kontynuację wieloletniej tradycji.


Andrzej Grabowski    Skontaktuj się z autorem petycji