Gąski - Kruszarnia odpadów asfaltowych - odstąpienie oraz zablokowanie inwestycji.

Burmistrz Tarczyna

Sz. P. Dorota Lisicka

Ul. Stępkowskiego 17

 05-555 Tarczyn

  1. Petycja                 

 

 

My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Tarczyn zwracamy się z petycją o

odstąpienie oraz  zablokowanie

realizacji przedsięwzięcia polegającego na recyklingu materiałów odpadowych z rozbiórek przy budowie dróg, w celu przygotowania ich do ponownego zastosowania, które ma zostać ulokowane w miejscowości Gąski gm. Tarczyn, na działkach o nr ewidencyjnych 28/1, 30/1, 32/1 obręb Gąski.

            Uważamy, że nasza infrastruktura drogowa nie jest przygotowana na tego typu inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, że wiąże się to ze zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych. W naszym rejonie brakuje chodników, poboczy oraz dostosowanych skrzyżowań.

            Mamy wątpliwości co do szerokości spojrzenia na uciążliwość takiego przedsięwzięcia. Szczególnie kurzu, pyłu, zanieczyszczenia wód gruntowych, zapachów.

Wiemy o decyzji środowiskowej wydanej w przedmiotowej sprawie. Mamy roszczenia o wpływ inwestycji na spadek wartości okolicznych nieruchomości oraz komfort naszego życia. Szczególnie mówimy o oddziaływaniu hałasu z firmy recyklingowej oraz jeżdżących ciężarówek, z którym będziemy mieć do czynienia niemal przez całą dobę. W bardzo bliskim sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne oraz gospodarstwa sadownicze.  Dodatkowo w bardzo bliskiej okolicy znajduje się szkoła. Zaznaczamy, że inwestycja usytuowana jest przy drodze dzieci do szkoły, do której nie ma bezpiecznej drogi (chodnika i ścieżki rowerowej, a nawet utwardzonego pobocza).

Nie chcemy w Naszej Gminie takich inwestycji. Uważamy, że bardzo uprzykrzy to nam oraz naszym dzieciom życie. Stanowczo sprzeciwiamy się takim przedsięwzięciom i liczymy, że poprze nas Pani oraz uniemożliwi powstanie firmy recyklingowej w naszej pięknej okolicy.

 

 

Z poważaniem

Niżej podpisani mieszkańcy gminy Tarczyn


Ewelina Uzdowska Radny Tarczyna    Skontaktuj się z autorem petycji