Chodnik przy drodze wojewódzkiej 876 do Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Marszałek Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

 

Petycja

Żądanie mieszkańców gminy Tarczyn niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa na drodze 876 na terenie gminy Tarczyn i powiatu piaseczyńskiego
Zgodnie z ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjach, składamy petycję w interesie publicznym i żądamy podjęcia następujących działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze nr 876 na terenie gminy Tarczyn i powiatu piaseczyńskiego:
1. Wykonania ciągów pieszo-rowerowych, które mogą być wykorzystywane przez pieszych i rowerzystów.
2. Wprowadzenia regularnych i częstych patroli policji oraz pomiarów prędkości na całym odcinku drogi na terenie gminy Tarczyn i powiatu piaseczyńskiego.
3. Wprowadzenie ograniczeń prędkości na terenach zamieszkałych.
4. Ustawienie ostrzeżeń przed zwierzyną oraz wprowadzenie odpowiednich ograniczeń prędkości na odcinkach drogi przebiegających przez lasy.
5. Wyznaczenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach oraz przy przystankach.
6. Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poszczególnych miejscowości położonych przy drodze 876 w celu sprecyzowania szczegółowych działań
wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Uzasadnienie

Droga wojewódzka 876 jest bardzo niebezpieczna. Pobocze jest rozorane śladami samochodów wypadających z drogi, oponami i elementami karoserii. Nagminnie dochodzi na niej do przekraczania dozwolonej prędkości oraz innych zachowań stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i utraty życia uczestników ruchu oraz mieszkańców. Bardzo długie, proste odcinki są wykorzystywane przez piratów drogowych. Pobocze słabo, bądź w ogóle nie utwardzone tłuczniem, nie spełnia potrzeb wynikających z ruchu rowerowego, pieszych korzystających z przystanków autobusowych, dzieci uczęszczających do szkoły oraz maszyn rolniczych poruszających się między uprawami. Także inne elementy infrastruktury, takie jak oznakowanie czy położenie istniejących przejść dla pieszych nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom i lokalnym uwarunkowaniom.


Irena Śmigasiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Irena Śmigasiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...