Harcerze ratują MDK nr 2

Poznań, 9 grudnia 2011r.

 

Szanowny Panie Prezydencie

Szanowni Państwo Radni Miasta Poznania

Jesteśmy ogromnie zaskoczeni informacjami jakie pojawiają się w mediach na temat pomysłu likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury lub zmian w sposobie ich zarządzania. Stanowczo jesteśmy temu przeciwni.

Hufiec ZHP PIAST Poznań STARE MIASTO jest długoletnim partnerem MDK nr 2 na ul. Za Cytadelą. Budynek, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest społecznym darem mieszkańców, budowanym dla harcerzy i między innymi przez harcerzy. W miejscu tym mieszkańcy spodziewają się pracy z dziećmi i młodzieżą, często z niezamożnych rodzin. Przez tyle lat MDK oraz harcerze dołożyli wszelkich starań, by społeczności lokalnej nie zawieść.

To już ponad czterdzieści lat jak w murach tego budynku rzesze dzieci i młodzieży mogą działać, bawić się i przeżyć swoją nie tylko harcerską przygodę. Nasza siedziba jest miejscem koordynacji działań ponad 150 instruktorów ZHP, ponad 36 różnych jednostek harcerskich, zrzeszających łącznie 673 członków (w tym w większości dzieci i młodzież z rejonu Starego Miasta).

Niepojęty jest dla nas brak zrozumienia dla wielkiej społecznej pracy jaką wkładamy w pracę z dziećmi. Nasza kadra realizuje program wychowawczy całkowicie społecznie, bez wynagrodzenia, oczekując tylko zadowolenia dzieci oraz ich rodziców. Nasze główne zadania to przygotowanie i realizacja średnio 70 różnorodnych zajęć tygodniowo dla zuchów i harcerzy naszego hufca. To przekłada się na ponad 450 godzin tygodniowo z planowania i organizacji zajęć w tym gier, zabaw, rajdów, biwaków czy też zimowisk i obozów letnich. Wszystko to w imię misji ZHP jaką jest wychowanie młodego człowieka.

Czy ktokolwiek w gabinecie Prezydenta Miasta czy któryś z Radnych, próbował policzyć ile trzeba by wydać pieniędzy by uzupełnić wyrwę po likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury? Czy jest ktoś kto doliczy się ile zyskało miasto oraz społeczność lokalna? Młodzieżowe Domy Kultury oraz ich partnerzy to wartość dodana do budżetu miasta, niepoliczalna wprost, a mimo to niosąca ogromne korzyści.

Jesteśmy dumni ze skuteczności naszej kadry. Dowodem na to niech będzie fakt, że już w 2013 roku Hufiec ZHP PIAST obchodzić będzie stulecie działalności na terenie miasta Poznania. Przez te wszystkie lata Związek Harcerstwa Polskiego był i jest organizacją NON PROFIT a wszystkie pozyskane pieniądze przekazuje na program oraz materiały do jego realizacji. Niepokoi nas fakt, że społeczne zaufanie, zaangażowanie młodych i lata wolontariackiej pracy mogą przegrać z nieprzemyślanymi decyzjami.

Zwracamy się z prośbą, by raz jeszcze dobrze rozważyć ewentualny plan dotyczący MDK. Dajcie nam nadzieję, że to co sami zbudowaliśmy nie zostanie nam zburzone.

 

Instruktorzy, członkowie, rodzice dzieci i młodzieży oraz przyjaciele Hufca ZHP PIAST POZNAŃ STARE MIASTO

 

 


Janusz Błaszczyk komendant hufca    Skontaktuj się z autorem petycji