Kamienica w Krakowie przy ul. Krakowskiej 19 - dla organizacji pozarządowych

            W związku z powiększeniem zasobów komunalnych Krakowa o przekazaną miastu przez Skarb Państwa kamienicę przy ul. Krakowskiej 19 my, czyli organizacje, wynajmujące lokale w tej kamienicy, zwrócilismy się z wnioskiem do władz miasta o zachowanie dotychczasowego charakteru tej kamienicy i wynajmowanie jej pomieszczeń wyłącznie organizacjom działającym w zakresie pożytku publicznego.

            Obecnie w tej kamienicy działa Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa i Stowarzyszenie Monar, a wiele organizacji pozarządowych w Krakowie boryka się z problemami lokalowymi. Działania ich często wymagają lokalizacji w centrum miasta. Obecna sytuacja budynku stwarza dobre możliwości do tego. 

             Korzyści, wynikające z przeznaczenia kamienicy przy ul. Krakowskiej 19 na cele organizacji pozarządowych, byłyby wielostronne:

* mieszkańcy i mieszkanki miasta mieliby lepszy dostęp do oferty pomocowej oraz kulturalnej i edukacyjnej organizacji pozarządowych;

* organizacje pozarządowe, zlokalizowane blisko siebie, mogłyby ściślej ze sobą współpracować, inspirować się nawzajemi i rozwijać;

* gmina Kraków znajdzie w organizacjach pozarządowych odpowiednich gospodarzy, ktorzy będą umieli zadbać o zrujnowaną kamienicę. Korzystając z funduszy regionalnych, krajowych i unijnych, mogą zapewnić uzupełnienie środków z funduszy gminnych, które potrzebne są dla wyremontowania kamienicy. Przykładem tego jest gruntowny remont lokalu na parterze, który przeprowadził MONAR w oparciu o fundusze regionalne.

Istotne jest również, że w czasie, gdy trwa gentryfikacja krakowskiego Kazimierza, by mieszkańcy dzielnicy i miasta uzyskali lepsze możliwości dla angażowania się w działalność społeczną i obywatelską.

Zwracamy się do krakowskich organizacji, grup nieformalnych oraz indywidualnych osób z prośbą o wsparcie naszego wniosku do władz miasta.

 

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie MONAR, Fundacja Kobieca eFKa

 

 


Sławomira Walczewska, Fundacja Kobieca eFKa    Skontaktuj się z autorem petycji