LEKARZE NIE PO ZAWODÓWCE- LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI

Warszawa, 23.11.2021

Porozumienie Rezydentów
Komisja ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej

ADRESAT: Sz.P. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

   Lekarze_nie_po_zawodówce.png

Szanowny Panie Prezydencie,          

   Niniejszy list adresujemy do Pana w odpowiedzi na niedawne obrady Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, na których uchwalono ustawę dotyczącą zmian w procesie kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy i lekarek, otwierając tym samym drogę do tworzenia kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych na uczelniach zawodowych. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że takie działania nie doprowadzą do obniżenia poziomu wykształcenia i kompetencji przyszłych medyków, jednak w naszej opinii jest to błąd, który odbije się negatywnym echem nie tylko na środowisku medycznym, ale także na wszystkich obywatelach i obywatelkach– na naszych Pacjentach. 

   Kształcenie wyższe w Polsce zdecydowanie wymaga dofinansowania i modernizacji – nie na papierze, ale w rzeczywistości. W obecnej sytuacji tworzenie dodatkowych miejsc szkoleniowych to poświęcenie jakości względem ilości. W obliczu niedoborów kadrowych podejmowane są próby szybkiego naprawienia sytuacji, jednak ludzie to nie liczby. To nie dyplom ukończenia studiów czyni z nas lekarzy – to droga, którą przeszliśmy, trudności, które pokonaliśmy, lata wyrzeczeń.

   Właściwe wykształcenie lekarza, to gwarancja bezpieczeństwa Pacjenta. Nie ogranicza się ono tylko do wyposażenia go w kompetencje czysto zawodowe, ale obejmuje także jego ukształtowanie kontekście humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem postawy etycznej, uformowanie tożsamości zawodowej oraz właściwej postawy względem pacjentów i środowiska medycznego. Kształcenie lekarzy i lekarek wymaga ponadto wielokierunkowej i doświadczonej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów, stałego dostępu do najnowszej wiedzy medycznej i badań naukowych, solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które w całości mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach uniwersyteckich. 

   Naszym zdaniem dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty osób z wykształceniem uzyskanym na uczelni zawodowej podważy zaufanie społeczne do wszystkich osób wykonujących te zawody i doprowadzi do podziału w środowisku lekarskim.Co więcej przy procedowaniu projektu omawianej ustawy doszło do jaskrawego naruszenia ustawy o izbach lekarskich, gdyż zapis umożliwiający otwieranie kierunków lekarskich w szkołach zawodowych został wprowadzony z pominięciem konsultacji publicznych, przy całkowitym lekceważeniu opinii Samorządu Lekarskiego.           

   Zdajemy sobie sprawę, że Polska wymaga zmian – publiczną ochronę zdrowia zaniedbywano od wielu lat, czego efekty możemy obserwować dzisiaj. Jednak przez ostatnie pół roku Ministerstwo Zdrowia podejmuje kroki, które są gwałtowne i niezrozumiałe dla środowiska medycznego. Nasze zdanie zostało wielokrotnie zignorowane lub pominięte w procesie legislacyjnym. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia od dawna utrzymuje jedynie pozory dialogu, które mają sprawiać wrażenie, że trwa i jest konstruktywny, a w rzeczywistości wprowadza zmiany degradujące i dyskryminujące zawody medyczne świadomie przyczyniając się do obniżenia dostępności jakości świadczeń medycznych .        

   Podejmowane są działania mające na celu likwidację stażu podyplomowego dla lekarzy, odebrano nam przynależność do grona wolnych zawodów, ignoruje się nasze wołania o stworzenie norm zatrudnienia, a rozliczenia za pracę w warunkach styczności Covid-19 ma prowadzić medyk – na podstawie zmierzonego co do minuty czasu. Jeszcze niedawno płynęły w naszym kierunku podziękowania i oklaski. Dzisiaj, spotykamy się co najwyżej z cichą aprobatą, jeśli kierowane są do nas prośby. Mamy wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia jest na pierwszej linii frontu z nami, a nie z pandemią. Jesteśmy medykami – nasze miejsce jest w szpitalach i przychodniach, wraz z pacjentami, a nie na ulicach i salonach. Przykry jest fakt, że zostajemy zmuszeni do takiej formy „współdziałania” i tylko w ten sposób nasz głos staje się słyszalny.          

   Szanowny Panie Prezydencie, stanowczo apelujemy o złożenie weta w sprawie „Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.; druk nr 1569”. To rozwiązanie, jak i pozostałe wymienione powyżej, to krok w złą stronę. Jego następstwa będą trudne do odwrócenia i upłynie wiele czasu, zanim uda nam się je naprawić. Wierzymy, że zdrowie i życie milionów Polek i Polaków jest dla Pana tak istotne jak dla nas.


Porozumienie Rezydentów, Mateusz Szulca, Dawid Żyrek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Porozumienie Rezydentów, Mateusz Szulca, Dawid Żyrek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...