LEKARZE NIE PO ZAWODÓWCE- LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI

Warszawa, 23.11.2021

Porozumienie Rezydentów
Komisja ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej

ADRESAT: Sz.P. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

   Lekarze_nie_po_zawodówce.png

Szanowny Panie Prezydencie,          

   Niniejszy list adresujemy do Pana w odpowiedzi na niedawne obrady Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, na których uchwalono ustawę dotyczącą zmian w procesie kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy i lekarek, otwierając tym samym drogę do tworzenia kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych na uczelniach zawodowych. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że takie działania nie doprowadzą do obniżenia poziomu wykształcenia i kompetencji przyszłych medyków, jednak w naszej opinii jest to błąd, który odbije się negatywnym echem nie tylko na środowisku medycznym, ale także na wszystkich obywatelach i obywatelkach– na naszych Pacjentach. 

   Kształcenie wyższe w Polsce zdecydowanie wymaga dofinansowania i modernizacji – nie na papierze, ale w rzeczywistości. W obecnej sytuacji tworzenie dodatkowych miejsc szkoleniowych to poświęcenie jakości względem ilości. W obliczu niedoborów kadrowych podejmowane są próby szybkiego naprawienia sytuacji, jednak ludzie to nie liczby. To nie dyplom ukończenia studiów czyni z nas lekarzy – to droga, którą przeszliśmy, trudności, które pokonaliśmy, lata wyrzeczeń.

   Właściwe wykształcenie lekarza, to gwarancja bezpieczeństwa Pacjenta. Nie ogranicza się ono tylko do wyposażenia go w kompetencje czysto zawodowe, ale obejmuje także jego ukształtowanie kontekście humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem postawy etycznej, uformowanie tożsamości zawodowej oraz właściwej postawy względem pacjentów i środowiska medycznego. Kształcenie lekarzy i lekarek wymaga ponadto wielokierunkowej i doświadczonej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów, stałego dostępu do najnowszej wiedzy medycznej i badań naukowych, solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które w całości mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach uniwersyteckich. 

   Naszym zdaniem dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty osób z wykształceniem uzyskanym na uczelni zawodowej podważy zaufanie społeczne do wszystkich osób wykonujących te zawody i doprowadzi do podziału w środowisku lekarskim.Co więcej przy procedowaniu projektu omawianej ustawy doszło do jaskrawego naruszenia ustawy o izbach lekarskich, gdyż zapis umożliwiający otwieranie kierunków lekarskich w szkołach zawodowych został wprowadzony z pominięciem konsultacji publicznych, przy całkowitym lekceważeniu opinii Samorządu Lekarskiego.           

   Zdajemy sobie sprawę, że Polska wymaga zmian – publiczną ochronę zdrowia zaniedbywano od wielu lat, czego efekty możemy obserwować dzisiaj. Jednak przez ostatnie pół roku Ministerstwo Zdrowia podejmuje kroki, które są gwałtowne i niezrozumiałe dla środowiska medycznego. Nasze zdanie zostało wielokrotnie zignorowane lub pominięte w procesie legislacyjnym. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia od dawna utrzymuje jedynie pozory dialogu, które mają sprawiać wrażenie, że trwa i jest konstruktywny, a w rzeczywistości wprowadza zmiany degradujące i dyskryminujące zawody medyczne świadomie przyczyniając się do obniżenia dostępności jakości świadczeń medycznych .        

   Podejmowane są działania mające na celu likwidację stażu podyplomowego dla lekarzy, odebrano nam przynależność do grona wolnych zawodów, ignoruje się nasze wołania o stworzenie norm zatrudnienia, a rozliczenia za pracę w warunkach styczności Covid-19 ma prowadzić medyk – na podstawie zmierzonego co do minuty czasu. Jeszcze niedawno płynęły w naszym kierunku podziękowania i oklaski. Dzisiaj, spotykamy się co najwyżej z cichą aprobatą, jeśli kierowane są do nas prośby. Mamy wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia jest na pierwszej linii frontu z nami, a nie z pandemią. Jesteśmy medykami – nasze miejsce jest w szpitalach i przychodniach, wraz z pacjentami, a nie na ulicach i salonach. Przykry jest fakt, że zostajemy zmuszeni do takiej formy „współdziałania” i tylko w ten sposób nasz głos staje się słyszalny.          

   Szanowny Panie Prezydencie, stanowczo apelujemy o złożenie weta w sprawie „Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.; druk nr 1569”. To rozwiązanie, jak i pozostałe wymienione powyżej, to krok w złą stronę. Jego następstwa będą trudne do odwrócenia i upłynie wiele czasu, zanim uda nam się je naprawić. Wierzymy, że zdrowie i życie milionów Polek i Polaków jest dla Pana tak istotne jak dla nas.


Porozumienie Rezydentów, Mateusz Szulca, Dawid Żyrek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Porozumienie Rezydentów, Mateusz Szulca, Dawid Żyrek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...