List Otwarty do Komendy Głównej Policji w sprawie działań pod Sejmem 20 lipca br.

37604595_10216681515779071_5115281520977772544_n.jpg

Film pokazujący nadużycia Policji: [link]

 

List Otwarty do Komendy Głównej Policji
Do wiadomości Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciele środowiska akademickiego i środowiska ludzi kultury z uznaniem przyjmujemy oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego, wyrażającego wątpliwości co do oddelegowania przedstawicieli Państwa służby pod Sejmem w dniach od 18 do 20 VII. W jego oświadczeniu czytamy: „Kolejne wydarzenia pod Sejmem i wezwanie Policji do ochrony Parlamentu – [czynią] mój apel sprzed 2 lat nadal aktualnym (…) Jesteśmy apolityczną formacją i włączanie Policji w polityczną retorykę jest niedopuszczalne, spowoduje to utratę zaufania Polaków do naszej formacji, zaufania, które budowane jest codzienną trudną służbą tysięcy policjantów. (…). Nie mam też wątpliwości, że od ochrony Sejmu RP jest Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa”

Obserwujemy od początku lipcową inicjatywę protestacyjną polskich policjantów. Popieramy jej postulaty. Wspieraliśmy także postulaty godnościowe oraz socjalne innych grup zawodowych stających w obronie należnych im praw. Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z profesjonalnym postępowaniem funkcjonariuszy Państwa służby podczas codziennych sytuacji, jak i obywatelskich protestów. Doceniamy standardy etyczne prezentowane przez wielu z Was oraz pomoc, jaką potrafiliście okazywać nam w nie zawsze komfortowej dla Was i dla nas sytuacji.

Podczas protestów 20 VII pod budynkiem Sejmu przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym doszło wszakże do zatrzymania co najmniej 4 osób i brutalnego pobicia Bartka Adamczyka i Dawida Winiarskiego. Poturbowanych zostało kilkanaście innych osób. Nie akceptujemy takiego postępowania i domagamy się wyjaśnień. Użycie siły przez Policję było w naszej ocenie nieadekwatne a proporcja obecnych funkcjonariuszy do protestujących sprawiała, że to ci ostatni mieli prawo czuć się zagrożeni. Protestujemy wobec używania przez Policję przemocy wobec demonstrantów i demonstrantek.

Nie chcemy, aby odium za te skandaliczne zdarzenia spadło na wszystkich polskich policjantów. Podzielamy wątpliwości samych funkcjonariuszy Policji, wyrażone przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów, co do ich obecności w tamtym miejscu. Okoliczność ta w połączeniu z zamykaniem przestrzeni budziła wśród protestujących – nie bez powodu – silne skojarzenia historyczne z militaryzacją i stanem wyjątkowym w chwili, gdy wyrażali oni legalny sprzeciw wobec zmian o charakterze ustrojowym.

Nie chodzi nam o zajęcie przez Państwa stanowiska w trwającym obecnie sporze politycznym, ale o kwestię zawodowej etyki. Niezależnie od opisanych tutaj okoliczności mamy w pamięci tekst roty przysięgi policyjnej składanej według art. 27. „Ustawy o policji”, który mówi o zobowiązaniu policji do tego, by „chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny”, w którego obronie przybyli wówczas również pod Sejm sami Obywatele i Obywatelki.

Domagamy się, aby w sytuacji protestu obywatelskiego nie stosować wobec manifestujących środków przymusu bezpośredniego. Czynimy to również w imię zachowania zaufania społecznego do policji, która na swoje dobre imię pracowała prawie 30 lat. Prosimy Komendę Policji, aby w sprawie dalszych „działań prewencyjnych” wobec manifestujących pod Parlamentem wzięła także pod uwagę wyrażony już głos samych policjantów, i stanowczo wykluczyła bicie i podduszanie demonstrujących, jakich Policja dopuściła się w ostatnich dniach.

 • Monika Kostera, Linnaeus University, Szwecja
 • Tomasz Majewski, Uniwersytet Jagielloński
 • Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski
 • Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Rusinek, Wydział Polonistyki UJ
 • Hanna Gil-Piątek, aktywistka miejska
 • Anna Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński
 • Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS
 • Maciej Trzebeński, Fabryka Sztuki, Łódź
 • Tomasz Załuski, Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Justyna Kowalska-Leder, IKP Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Koryl, Wydział Polonistyki UJ
 • Urszula Pieczek, Miesięcznik „Znak”
 • Paweł Bukowiec, Wydział Polonistyki UJ
 • Tomasz Z. Majkowski, Wydział Polonistyki UJ
 • Maria Kobielska, Wydział Polonistyki UJ
 • Kahna Horabik, Wydział Polonistyki, UJ
 • Anna Svetlova, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Oczko, Wydział Polonistyki, UJ
 • Marta Rutkowska, Wydział Polonistyki, UJ
 • Łukasz Zaremba, IKP UW
 • Magdalena Szcześniak, IKP UW
 • Marta Kotkowska Wydział Polonistyki, UJ
 • Aleksandra Łozińska Wydział Polonistyki, UJ
 • Agnieszka Dauksza, Wydział Polonistyki, UJ
 • Łucja Iwanczewska, Wydział Polonistyki, UJ
 • Tadeusz Gadacz, IFiS PAN, AGH
 • Agata Skórzyńska, Instytut Kulturoznawstwa UAM
 • Iwona Kurz, UW
 • Katarzyna Bojarska, IBL PAN
 • Krzysztof Pijarski,  PWSFTviT w Łodzi
 • Michał Koza, Wydział Polonistyki UJ
 • Anna Pekaniec, Wydział Polonistyki, UJ
 • Karolina Kurando, Wydział Polonistyki, UJ
 • Dominika Ciesielska, Wydział Polonistyki UJ
 • Łukasz Kraj Wydział Polonistyki, UJ
 • Micha Zając, UJ
 • Karina Jarzyńska Wydział Polonistyki UJ
 • Jakub Muchowski, Wydział Historyczny UJ
 • Alicja Dusza, Wydział Polonistyki UJ
 • Piotr Konecki, Wydział Polonistyki UJ
 • Tomasz Kozak, UMCS
 • Anna Marjankowka Wydział Polonistyki UJ
 • Patrycja Oleś, Wydział Polonistyki UJ
 • Kamila Burchart, Wydział Polonistyki UJ
 • Katarzyna Limanówka, Wydział Polonistyki UJ
 • Aleksandra Goral, Wydział Polonistyki UJ
 • Monika Gromala Wydział Polonistyki UJ
 • Dezydery Barłowski Wydział Polonistyki UJ
 • Marta Świetlik, Wydział Polonistyki UJ
 • Patrycja Oleś, Wydział Polonistyki UJ
 • Ryszard Kluszczyński, IKW Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Kosowska, Uniwersytet Śląski
 • Anna Gomóła, Uniwersytet Śląski
 • Beata Abdallah-Krzepkowska, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Majewska, filozofka UW
 • Maciej Kuster, Wydział Polonistyki UJ
 • Maciej Zarych, Wydział Filozofii UJ
 • Aleksandra Krasoń, WP UJ
 • Ewelina Twardoch-Raś, WZiKS UJ
 • Olga Sabała, WP UJ
 • Gabriela Sułkowska, WP UJ
 • Jakub Czernik, WP UJ
 • Jakub Fereński, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Wiatr, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Rejniak-Majewska, Uniwersytet Łódzki
 • Izabela Wagner, Wydział Filozofii i Socjologii UW
 • Marek Wilczyński, Uniwersytet Warszawski
 • Regina Lubas-Bartoszyńska, em. prof. Uniwerytet Pedagogiczny
 • Iwona Góralczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 

 


Tomasz Majewski, Wydział Polonistyki UJ    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomasz Majewski, Wydział Polonistyki UJ do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...