List otwarty Farmaceutów Aptek Gemini do NRA oraz MZ, dotyczący ostatnich ataków medialnych na Apteki Gemini.

Polska, Lipiec 2020

List otwarty Farmaceutów Aptek Gemini do Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Ministra Zdrowia, dotyczący ostatnich ataków medialnych na Apteki Gemini.

Naczelna Rado Aptekarska, Szanowny Panie Ministrze,

my, Farmaceuci zatrudnieni w aptekach Gemini wyrażamy stanowczo swoje negatywne stanowisko wobec ostatnich działań medialnych Naczelnej Izby Aptekarskiej podjętych przeciwko aptekom, w których pracujemy. Mimo tego, że przedstawiciele naszego samorządu powinni reprezentować wszystkich Farmaceutów, również tych etatowych zatrudnionych w aptekach sieciowych oraz bronić naszych interesów, dbając przy tym o wizerunek naszego zawodu to widzimy, że od dłuższego czasu Samorząd Aptekarski jest narzędziem do reprezentowania interesów określonej grupy przedsiębiorców prowadzących własne apteki indywidualne. Z naszego punktu widzenia jest to skrajnie niebezpieczne zjawisko, a ostatnie wydarzenia medialne są tylko dowodem na pogłębiającą się polaryzację naszego środowiska.

Wspieranie negatywnych działań medialnych skierowanych między innymi przeciwko jednemu z najbardziej szanowanych pracodawców na rynku aptek uderza również w nas – Farmaceutów zatrudnionych w aptekach Gemini.

Apteki Gemini to nowatorski projekt wśród polskich aptek. Swoją siłę i pozycję zawdzięcza niespotykanej symbiozie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. W naszym przypadku pracodawca zapewnia, możliwość rozwoju, niezależność przy podejmowaniu decyzji, brak presji, oraz pełne wsparcie jeżeli chodzi o narzędzia do pracy czy zapewnienie szerokiej dostępności do asortymentu. My w zamian dajemy maksymalne wsparcie merytoryczne i największe możliwe zaangażowanie na czym tylko od lat zyskują nasi Pacjenci. Apteki Gemini zatrudniają dużą liczbę farmaceutów (5-6 magistrów farmacji zatrudnionych w jednej aptece nie jest niczym nadzwyczajnym, a są miejsca gdzie jest nas jeszcze więcej), w związku z czym pracuje się dość komfortowo i nie ma problemu z zapewnieniem dostępu Pacjentów do odpowiedniej jakościowo porady farmaceutycznej. Promowana jest samodzielność, kreatywność i odwaga. To my budujemy te apteki i to głównie my włącznie ze świetnymi Technikami Farmaceutycznymi, Pomocami Aptecznymi i Kierownikami Regionalnymi (którzy de facto są również Farmaceutami lub Technikami Farmaceutycznymi, wywodzącymi się z aptek stacjonarnych) zbudowaliśmy ich sukces. Zawsze przyświecał nam największy szacunek do drugiego człowieka – czy to Pacjenta czy Współpracownika.

Nie możemy zgodzić się na szkalowanie dobrego imienia Gemini ponieważ takie działanie w pośredni sposób uderza również w nas – Farmaceutów. Nie możemy pozwolić, żeby w związku z pojawieniem się jednego artykułu opartego na domysłach, a nie faktach i wspieraniem zasięgu tego artykułu przez naszych „kolegów” z samorządu, nazywano nas „przygłupami”, a naszą pracę określano jako nieetyczną. Nie możemy pozwolić, ażeby udostępniony do publicznej wiadomości mail (jakkolwiek on nie brzmiał) od jednego z naszych kolegów dotyczący wewnętrznego i co warte podkreślenia dobrowolnego konkursu, zwiększającego zasięg aplikacji budował o nas opinię niewolników.

Jednocześnie nie możemy się nie zgodzić z działaniami podjętymi przez organy władzy państwowej. Jako Farmaceuci otwarci na nowe rozwiązania uważamy, że receptagemini.pl to bardzo dobre, a w dobie pandemii bardzo pomocne i na pewno niezbędne w przyszłości narzędzie. Ufamy, że Gemini uruchamiając aplikację dochowało wszelkiej staranności żeby projekt był zgodny z prawem i bezpieczny z punktu widzenia pacjenta ale i pracownika. Rozumiemy jednak potrzebę weryfikacji, tym bardziej po takim ataku medialnym. Myślimy, że sprawdzenie tej aplikacji pod względem bezpieczeństwa dla pacjentów to bardzo sprawiedliwe i obecnie potrzebne rozwiązanie. Uważamy również, że zgłaszanie wątpliwości do działania aplikacji przez Samorząd Aptekarski mieści się w jego kompetencji. Mamy jednak wrażenie, że działacze samorządu celem ataku na Gemini nie dochowali odpowiedniej dociekliwości oraz sprawiedliwości w ocenie. Wyrok stwierdzający winę został już wydany zanim zaczęło się wyjaśnianie sprawy. A tak nie powinno być, tym bardziej w przypadku zawodów zaufania publicznego. To podważa nasz autorytet.

Wielkimi krokami zbliża się moment wejścia w życie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, a wraz z nią wdrożenie oczekiwanej przez nas od lat Opieki Farmaceutycznej. Jak Farmaceuta ma być postrzegany przez społeczeństwo kiedy nasz własny samorząd przy każdej okazji na siłę robi z części z nas w oczach opinii publicznej nieetycznych i niekompetentnych niewolników – co jest ewidentną bzdurą?

Nie zgadzamy się z takimi działaniem, czujemy się pokrzywdzeni i niegodnie reprezentowani. W naszej ocenie w tej konkretnej sytuacji ale też wielu innych obecny samorząd nie dotrzymuje swojego podstawowego ustawowego obowiązku jakim jest reprezentowanie i ochrona wszystkich farmaceutów, w tym nas zatrudnionych w aptekach Gemini.

Domyślamy się, że wiele osób kopiując schemat myślenia części członków samorządu oceni ten list jako „centralny” przymus celem ochrony interesów Gemini. Musicie jednak uwierzyć nam na słowo – jesteśmy wolni, mamy swoje zdanie i swoje odczucia i nie boimy się zabierać głosu w ważnych dla nas sprawach. A wszelkie opinie o zmuszaniu nas do nieetycznych działań to mit. Ten list to nasza odpowiedź na postępujące sztuczne dzielenie rynku na apteki sieciowe i indywidualne, na lepszych i gorszych. Nie możemy pozwolić na budowanie negatywnego wizerunku dużej części aptek oraz pracowników. Mamy moralne prawo, a nawet obowiązek żeby się z tym nie zgadzać.

Żądamy zmiany kierunku w jakim idzie nasz samorząd, żądamy wsparcia merytorycznego, walki o dobre rozwiązania, tworzenia odpowiednich procedur przy wdrażaniu Opieki Farmaceutycznej, promowaniu nowoczesnych rozwiązań, ochrony miejsc pracy oraz pomocy w trudnych sytuacjach. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojen – to jest nam niepotrzebne, tym bardziej teraz.       

Z poważaniem   

 

      W imieniu Farmaceutów Aptek Gemini

               Mgr farm. Mariusz Kisiel,        

        farmaceuta, kierownik regionalny,

współwłaściciel 3 aptek franczyzowych Gemini


mgr farm. Mariusz Kisiel    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook