List otwarty i apel o zatrzymanie trwających badań klinicznych na dzieciach

List_otwarty_i_apel_o_zatrzymanie_trwających_badań_klinicznych_na_dzieciach._(1)_1.png

Szanowny Panie Profesorze Andrzeju Fal,

Apeluję do Pana oraz do wszystkich ludzi, organizacji i instytucji dobrej woli o zatrzymanie toczącego się eksperymentu na dzieciach, który nazwał Pan potężnym skandalem.

Nawiązując do Pana słów, odnoszących się do badań klinicznych prowadzonych z udziałem dzieci poniżej 12-tego roku życia, wypowiedzianych w programie „Gość Wydarzeń” stacji Polsat w dniu 30 czerwca 2021 roku[1], które pozwalam sobie przytoczyć:

„W przypadku młodzieży, to znaczy od 12 roku życia są tryby prowadzenia badań i Polska nie ma tutaj wybitnego prawodawstwa, mamy dokładnie to samo prawodawstwo wywodzące się z GCP[2], obowiązujące mniej więcej na całym świecie. W związku z powyższym mamy badania i mamy możliwość podawania dwunastolatkom+, natomiast przesunięcie tej granicy w dół będzie bardzo trudne bądź prawie niemożliwe, właśnie z powodów prawnych, jak i formalnych prowadzenia badań. Pogłoski, że te badania są prowadzone na 6-miesięcznych dzieciach na razie uważam za pogłoski, i jeśli tak się okaże, to będzie to potężny skandal.”

informuję zarówno Pana, jak i opinię publiczną o tym, że aktualnie w Polsce toczy się badanie kliniczne nad szczepionkami przeciwko Covid-19 z udziałem dzieci od 6 miesiąca życia. Oficjalną informację o rozpoczęciu tego badania podał Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Pan Grzegorz Cessak:

„Polska jest jednym z państw, w których Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził również badania kliniczne w zakresie stosowania szczepionki firmy Pfizer od 6. miesiąca życia, do 12. roku życia, które rozpoczęły się pod koniec kwietnia. Faza II/III badań klinicznych oceni bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność z grupą kontrolną otrzymującą placebo, przy wybranym poziomie dawki z fazy I badania klinicznego. W całym badaniu weźmie udział około 4500 dzieci z ośrodków w USA, Hiszpanii, Finlandii i Polski." [3]

Jak Pan wie, Urząd ten zajmuje się zatwierdzaniem i wyrażaniem zgody na przeprowadzanie badań klinicznych w Polsce. Pan Prezes Grzegorz Cessak jest więc z pewnością osobą poinformowaną, która nie szerzy pogłosek, a podaje do informacji publicznej informacje pewne i sprawdzone. W pełni zgadzam się z Panem, że zatwierdzenie i prowadzenie tego badania jest to potężny skandal.

Informuję także Pana, że już od chwili pojawienia się pierwszych informacji na temat badań z udziałem najmłodszych dzieci, grupy aktywistów i lekarzy podejmowały działania zmierzające do nagłośnienia problemu i wyjaśnienia sytuacji. Jednakże nawet grupa lekarzy, która próbowała wyjaśnić sprawę drogą formalną i pozyskać informacje o badaniu nie otrzymała żadnych wyjaśnień, ani nie doczekała się żadnej reakcji ze strony powołanych do tego organów.

Uważam, że toczące się badanie powinno zostać jak najszybciej zawieszone i zakończone z uwagi na naruszenie standardów prawnych i proceduralnych, o których wspomniał Pan w swoim wystąpieniu. Przede wszystkim jednak powinno zostać zamknięte ze względów etycznych. Ponieważ mamy do czynienia z potężnym skandalem, jedyną racjonalną drogą jest gruntowne wyjaśnienie wszystkich aspektów sprawy. Tylko wyjaśnienie wszystkich okoliczności i poinformowanie o wynikach ustaleń opinii publicznej, pozwoli zapobiec w przyszłości kolejnym naruszeniom standardów etycznych, prawnych i proceduralnych na szkodę najmłodszych dzieci.

W imieniu dzieci, na których obecnie toczy się badanie, a które nie mają obecnie swojego rzecznika, apeluję zarówno do Pana, Panie Profesorze, jak i do wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie do osób ze środowiska lekarskiego i prawniczego, oraz do wszystkich organizacji, które mają na celu ochronę praw człowieka oraz zajmujących się ochroną praw dzieci, jak i do wszystkich organów państwowych powołanych w celu sprawowania kontroli nad badaniami klinicznymi, jak również czuwających nad bezpieczeństwem dzieci o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań zmierzających do zawieszenia i zakończenia badania oraz do wyjaśnienia okoliczności jego dopuszczenia i prowadzenia.

Zwracam się także do mediów, aby w obliczu potężnego skandalu, jak słusznie określił sytuację, która obecnie ma miejsce, Szanowny Profesor Fal, media sumiennie i rzetelnie wypełniły swoją rolę, nie tylko informując opinię publiczną o zaistniałej sytuacji, ale także aktywnie włączając się w proces wyjaśnienia tego skandalu. Zarówno poprzez relacjonowanie postępów prac organów, które zaangażują się w wyjaśnianie sprawy, ale także poprzez aktywne uczestnictwo i przeprowadzenie własnych dziennikarskich dochodzeń, które z pewnością mogą przyczynić się nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale także do ochrony praw osób najmłodszych i zatrzymania toczącego się eksperymentu.

Według szacunków opartych o oficjalne i medialne informacje, badanie jest prowadzone na grupie liczącej nie mniej niż tysiąc dzieci. To tysiąc dzieci, które nie mając możliwości wyrażenia świadomej zgody, ani ochrony swoich praw, uczestniczą w eksperymencie zorganizowanym z naruszeniem przepisów prawa, przepisów proceduralnych, a przede wszystkim z naruszeniem wszelkich zasad moralnych i etycznych. Eksperymencie prowadzonym na zdrowych dzieciach, który to eksperyment nigdy nie powinien mieć miejsca, nie tylko w państwie przestrzegającym standardów prawnych i etycznych, ale w żadnym miejscu na ziemi.

W obliczu tak potężnego skandalu, nikt nie powinien pozostać bierny. Dlatego apeluję również do osób, które nie mają możliwości zaangażowania się w działania zmierzające do przerwania skandalicznego eksperymentu na dzieciach o podpisanie niniejszego apelu, tak abyśmy wszyscy stali się rzecznikami dzieci poddanych eksperymentowi i wspólnie je wspierali. W obliczu takiego zła jesteśmy solidarni z każdym krzywdzonym dzieckiem, jednoznacznie opowiadamy się po stronie moralności i etyki i jednoznacznie opowiadamy się przeciwko łamaniu podstawowej i wspólnej dla całej ludzkości zasady, jaką jest ochrona praw osób najmłodszych, dzieci.

[1] https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-06-29/prof-andrzej-fal-i-dr-katarzyna-ratkowska-w-programie-gosc-wydarzen-transmisja-od-1920/

[2] GCP (Good Clinical Practice), tj. reguły Dobrej Praktyki Klinicznej - aby chronić bezpieczeństwo i prawa osób uczestniczących w badaniach klinicznych oraz zapewnić rzetelność uzyskiwanych danych, opracowano i wdrożono zasady GCP. Zasady te obowiązują także w Polsce. Więcej informacji na stronie: www.gcppl.org.pl  

[3] https://pulsmedycyny.pl/grzegorz-cessak-zakonczyly-sie-badania-kliniczne-dot-szczepionek-przeciw-covid-19-dla-dzieci-od-12-do-15-roku-zycia-1115728

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Karolina Kubak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )