List otwarty nauczycielek i nauczycieli do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!

Chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec działań  Pana i Pańskiego rządu na granicy Polski i Białorusi. Protestujemy przeciw nielegalnej praktyce pushback wobec obcokrajowców, którzy przedostali się na terytorium Rzeczypospolitej i chcą skorzystać z prawa do pomocy międzynarodowej. Potępiamy bezduszne działania skazujące ludzi na śmierć w wyniku głodu i wychłodzenia. Są one w całkowitej sprzeczności z wartościami, które w oparciu o Prawo oświatowe przekazujemy naszym uczniom i uczennicom.

Preambuła ustawy Prawo oświatowe odwołuje się bezpośrednio do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Zgodnie z nimi życie człowieka jest najwyższą wartością, a łamanie praw człowieka nie ma żadnych uzasadnień. Próby tworzenia takich usprawiedliwień przez Pański rząd są skrajnie demoralizujące. Skutki dzisiejszych pańskich działań wobec uchodźców na granicy mogą być tragiczne dla przyszłości naszej i naszych uczniów i uczennic.

Każdego dnia swojego urzędowania prowadzi Pan publiczną otwartą lekcję wychowawczą, a słuchaczami i widzami są wszyscy obywatele i obywatelki, w tym uczniowie i uczennice polskich szkół. W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami haniebnej lekcji na granicy polsko-białoruskiej. Ponosi Pan odpowiedzialność za skutki tej fatalnej edukacji.  Będziemy się z nimi borykać w dalszej pracy wychowawczej, a co gorsza, będziemy je odczuwać w przyszłości. Ostatnie wydarzenia mogą skutkować u młodych ludzi obniżeniem poziomu empatii, zaburzoną zdolnością do rozpoznawania dobra i zła, obniżeniem lub nawet utratą wrażliwości i uważności na drugiego człowieka. Tak ukształtowani, będą w przyszłości tworzyć społeczeństwo ze zwiększoną skłonnością do agresji, niezdolne do budowania szczęśliwej wspólnoty, w której ludzie wzajemnie dbają i troszczą się o siebie.

Panie Premierze! Wzywamy Pana do przestrzegania prawa międzynarodowego i do natychmiastowego udzielenia pomocy humanitarnej każdemu człowiekowi, który znajduje się na terenie naszego państwa.

Z wyrazami szacunku

nauczycielki i nauczyciele

Edukacja w Działaniu
NIE dla chaosu w szkole
My, nauczyciele
Protest z Wykrzyknikiem

Dodaj_Panie_Premierze!_Wzywamy_Pana_do_przestrzegania_prawa_międzynarodowego_i_do_natychmiastowego_udzielenia_pomocy_humanitarnej_każdemu_człowiekowi,_który_znajduje_się_na_terenie_naszego_państwa.nagłówek_(3)_.png

 


fot. Maciej Moskwa, Polska, Podlasie, 9.10.2021


ORP Obywatelska Rada Pedagogiczna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ORP Obywatelska Rada Pedagogiczna do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...