List otwarty w sprawie  nikłej  egzekwowalności  prawa budowlanego oraz zaproszenie do debaty o nieprawidłowościach lokalizacji i budowy A-1/S10 pod Toruniem w latach 1991-2013.

 
List otwarty w sprawie  dotychczasowej  powszechnej nikłej  egzekwowalności  obowiązującego prawa budowlanego oraz zaproszenie do społeczno-merytorycznej debaty o poważnych nieprawidłowościach popełnianych w latach 1991-2013  podczas lokalizacji autostradu a-1  i budowy dróg krajowych w okolicach Torunia i dotychczasowe ich nie wyjaśnianie  .
 
Szanowni Państwo  
W kontekście trwających właśnie w całym kraju  po tragicznej śmierci 5 nastolatek w Koszalinie kontroli badających spełnianie wymogów prawa budowlanego i przepisów p.poż w "Escape roomach" 
chciałbym Państwa zaprosić  do merytoryczno-społecznej  wieloaspektowej debaty internetowej o wieloletnim chaosie urbanistyczno-komunikacyjnym stwarzającym od 30 lat trwałe potencjalne  zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym  na toruńskim odcinku a-1 
 oraz w Toruniu od 2003 r jawnej  niegospodarności inwestycyjnej  projektów przeforsowywanych metodami manipulacyjnymi za sprawą i za odpowiedzialnością  ( również karną w rozumieniu art 231 kk i 271 , 272 , 273  w związku z art 2 kk) przez  Prezydenta  Michała Zaleskiego a także jawnie naruszając art 6, 8, 10 13 Europejskiej konwencji prawa człowieka( obowiązujących Polskę od maja  1998 r)    co w przypadku autostrady a-1 pod Toruniem  podnoszę już od 1998. http://www.zb.eco.pl/publication/torunska-a-1-arogancja-urzednicza-grozna-dla-ludzi-i-srodowiska-p2766l1
 
Dziś komendant policji w Koszalinie poinformował, że osoba prowadząca  " Eskape  roomu" została zatrzymana, a Komendant Główny Straży Pożarnej stwierdził ,że wprawdzie w internecie pojawiały się wpisy krytyczne wobec warunków panujących w tym Eskape roomie , ale nikt oficjalnie nie zgłaszał  odpowiednim instytucjom żadnych nieprawidłowości! Tak tylko że w Polsce wciąż nie ma uchwalonej ustawy o "sygnaliście społecznym", a ze strony urzędników , co udowadnia moja 20 letnia akcja prawna  , nie są wcale traktowani jako osoby działające społecznie w interesie społecznym , ale wręcz jak w czasach PRL był traktowany każdy kto ośmielał się krytykować władze i obowiązujący ustrój PRL. Tymczasem jak dziś powiedział Premier Mateusz Morawiecki  na specjalnej konferencji prasowej poświęconej wynikom dochodzenia w sprawie przyczyn tragedii w Eskape room w Koszalinie , potrzebna jest powszechna świadomość społeczna , profilaktyka oraz społeczne przyzwolenie , a nawet nakaz , by wszelkie spostrzeżone nieprawidłowości natychmiast zgłaszać odpowiednim instytucjom . 
I rzeczywiście art 304 kpk wyraźnie stwierdza :
Art. 304. § 1Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

 
A przecież  wina  mężczyzny  który zaprojektował Escape rooom w Koszalinie  za tragedię jest ewidentnie oczywista (w rozumieniu  odpowiedzialności skutkowej art 2 kk kogoś na kim ciążył szczególny obowiązek zapobieżenia skutkowi ) ,i dziś już zostały mu przez prokuraturę postawione zarzuty umyślnej winy stworzenia zagrożenia życia dla chęci szybkiego zysku oraz nieumyślnego spowdowania smierci 5 osób. Bo przecież  przepisy o wymogach technicznych są przecież  zero- jedynkowe( spełnia /nie spełnia lub wymogów). A wymogi p. poż. w polskich i europejskich normach są jednoznacznie określone:   
"Dla każdego pomieszczenia  sprzedaży  lub pomieszczenia pobytowego   muszą  być minimum 2 drogi ewakuacji  prowadzące  możliwie w przeciwnych kierunkach  - do wyjść prowdzące mozliwie w 2 przeciwnych kierunkach." A   pomieszcznia Escoape room w Koszalinie tego nie miało w ogóle zapewnionego.  
  
To   co w takim razie powiedzieć o odpowiedzialności toruńskich i  kujawsko-pomorskich urzędników wobec trwającego  już ponad 30 lat  równie ewidentnym (bo też zero-jedynkowym)  nie spłenianiu wymogów technicznych z 1999 jakim muszą odpowiadać drogi krajowe , ekspresowe i autostrady, to znaczy np na autostradzie muszą być zastosowane projektowo łuki o R > 2000 m,
podczas gdy w węźle w Czerniewicach A-1 skręca po ostrym łuku o R= 750 m, i bez wątpienia z tego powodu sytuacja ta stwarza  zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym!
 _a1_kraksa.JPG
 
Co gorsza w rozumieniu art 231 kk ponieważ te ewidentnie i liczne  nieprawidłowości toruńskiego układu komunikacyjnego ( takie jak brak połączenia węzła Czerniewice z DK91 wezel-czerniewice.blogspot.com są od 15 lat  publicznie znane , a urzędnicze tłumaczenie dlaczego , mimo rozlicznych petycji , apeli i naprawczych pomysłów politycznych  nic przez 15 lat rzekomo nie można z tym zrobić, po prostu  od lat  "nie trzy mają się w ogóle kupy".
Dlaczego w takim razie dotąd żaden dotąd  minister infrastruktur nie odebrał koncesji koncesjonariuszowi ( jak to sugerowałem już w Liście otwartym do Prezydenta Torunia z 17.12.2002 załączonym poniżej)!
_A1_Czerniewice_rozbudowa1.JPG
 
Mamy więc  tu do czynienia   nie tylko z bezczynnością i niekompetencją  odpowiedzialnych urzędników (otrzymujących nie małe  państwowe lub samorządowe wynagrodzenia) , ale  również z wieloletnimi manipulacji i matactwami  w tej sprawie,  ale jeszcze  na dodatek z sytuacją  metodycznego medialnego (a także w moim przypadku np urzędniczego i stronniczo-sądowego niszczenia  osób  zgłaszających  nieprawidłowości komunikacyjnych  metodą "systematycznego ataku ad  personam" , a w rezultacie  zmuszenia mnie w 2011 r  do faktycznej banicji z Torunia   naruszającego art 8 europejskiej konwencji praw człowieka  co bez najmniejszego trudu można obecnie dowieść przed ETPC  w Strasburgu, a także nawet być może skutecznie spróbować na te bezsporne  fakty dokumenty , (jako droga dowodowo) uzyskać nawet w kontekście toczącego się przeciw Polsce postępowania z art 7 traktatu UE .... azyl polityczny i status osoby prześladowanej we własnym mieście ( a więc i w kraju )      https://wiadomosci.wp.pl/ekshumacje-smolenskie-polska-naruszyla-art-8-konwencji-praw-czlowieka-jest-prawomocny-wyrok-6335374211049089a
 
Taka proponowana dyskusja merytoryczno-społeczno-urbanistycnzo -architektoniczna powinna się odbyć wielokrotnie wcześniej np :
-w 2004 kiedy prezydent  Michała Zaleski( (i jego ekipy urzędniczej oraz popierających go od wielu lat dla własnych korzyści politycznych radnych Czasu Gospodarzy+ PO + PiS w Toruniu ) z powołanym przez siebie ( na zasadzie kodeksu cywilnego a nie konkursu mającego wyłonić najbardziej kompetentnego kandydata)pełnomocnika ds Inwestycji Bernarda Kwiatkowskiego postanowili odejść odbudowy mostu w cągu ul Waryńskiego a wybudować most w Ciągu ul Wschodniej 
-podczas wydawania pozwolenia na budowę w 2005 S10 jako  południowej obwodnicy Torunia
-przed uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Torunia z 2006 r
w 2009 podczas konsultacji społecznych oceny oddziaływania na środowisko trasy Wschodniej 
-podczas wydawania pozwolenia na budowę 2 nitki a-1 w 2011 r 
- przed wyborami samorządowymi w 2010 , 2014 i 2018 r  
podczas wydawania decyzji pozwoleni na budowę obwodnicy 
-przy rozstrzyganiu wiosna 2016 konkursu na zagospodarowanie i przebudowę bulwarów filadelfijskich o wartości projektu za kwotę 1, 5 miliona
-przy omawianiu zamówionej za 150 tys zł u dr inż arch Czesława Bieleckiego nie wykonalnej koncepcji zabudowy osiedla Winnicy kolo mostu Wschodniego   
-podczas wydawania pozwoleń na budowę kolejnych etapów trasy średnicowej, trasy chełmińskiej  itd
-podczas konsultacji społecznych od 2012 przebudowy placu Rapackiego i remontu Mostu im Piłsudskiego  
 
Ale jak wiemy dotychczas nie były to ani  uczciwe ani faktyczne debaty społeczno -merytoryczne. dlatego że społeczeństwem które nie ma pełnych informacji lub które stale słyszy powtarzane zmanipulowane i fragmentaryczne informację stosunkowo łatwo jest socjotechnicznie i administracyjnie manipulować. - i na skutek tego od 16 lat many takie a nie inne wyniki  wyborów samorządowych w Toruniu 
 
 
Czas jest wiec uporządkować  i upowszechnić wiedzę o faktach  ( i dokumentach jakie można odtworzyć z tych których nie udało się zniszczyć , nawet jeżeli nie zostały przekazane do archiwów)  miły miejsce w byłym   województwie toruńskim od 1991 -1998 a następnie w Toruniu po reformie administracyjnej 1999 w związku z lokalizacją i budową dróg krajowych pod Toruniem i w Toruniu
 
 _A1_Czerniewice1.JPG
 
 
Jestem przekonany ,że żeby efektywnie  odbyć taką debatę najpierw warto w gronie osób zaproszonych do takiej dyskusji uporządkować  podstawową wiedzę o urbanistyce i architekturze oraz drogownictwie i budowie i eksploatacji mostów i tuneli wg istniejącego stanu prawnego, ( bo przecież nie ma co wyważać w tej debacie otwartych drzwi" )
 
Temu celowi może posłużyć stworzona i prowadzona przeze mnie i zaproszonego do jej współprowadzenia  architekta  ( jako woluntariuszy mnie już  przed pół roku  i co tydzień emitowane  w lokalnej telewizji na Youtube audycja "Żółta poziomica" dlatego zapraszam do ich obejrzenia i wysłuchania.
 
 
 
Chciałbym  też zwrócić  uwagę na  ogłoszoną w czwartek  decyzja o konieczności całkowitej przebudowy newralgicznych odcinków A-2 i A4 do 2x 3 pasm oraz tragedia w Escape room  , oraz  tysiące rocznie zatruć czadem potwierdzają  bardzo  duży  sens i potrzebę prowadzenia w takiej audycji szerokiej edukacji architektoniczno -energetyczno-ekologicznej. 
Bo przecież jak można było  dopuścić do  prowadzenia   lokalu ogrzewany butlami gazowymi  bez żadnej wentylacji tego typu działalność gospodarczą.
 
 
Pozdrawiam 
 
Józef Czerny 
 

Do wiadomości :

Każdy czyjego interesu sprawa dotyczy 
 
PS .
Czy znacie Państwo anegdotę o turyście i bacy siedzącego na drzewie obcinającego gałąź na której siedział?   
Jak wiecie gdy baca w końcu z hukiem spadł wstał i powiedział  o turyście  "prorok jaki czy co? 
A znacie Państwo anegdotę o 'komputerowym wirusie albańskim":
"Państwa komputer została właśnie zaatakowany naszym wirusem komputerowym. Ale ponieważ Albania skąd pochodzimy nie jest jeszcze zbyt zaawansowanym technologicznie krajem , prosimy o samodzielne wykasowanie swoich danych z dysku , w geście solidarnościowej  pomocy w rozwoju technologicznego naszego kraju. "   
 
Przecież Prezydent Torunia Michał Zaleski i  Bernard Kwiatkowski nie mogą mieć do nikogo jak tylko do siebie pretensje, podobnie jak i obecny Wojewoda i Marszałek Kujawsko- pomorski, jak  i  Dyrektorzy GDDKiA w Bydgoszczy i Warszawie  ,  jeżeli gdyby  sprawa ta nadal nie została  do maja 2019 wyjaśniona w Polse że w każdej chwili może ona podbnie jak sprawa budowy S8 Via baltika przez Doline rozpudy w 2008 r)    trafić do ETPC w Strasburgu o nauruszanie od 1998 w tej sprawie art 6,8 10 13 ekpc lub do zbadania przez Komisję UE i Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu czy w tej sprawie wystąpiły znamion naruszenia art 7 traktatu UE,.
 
Bo przecież całkiem jawnie od 1998 r  w mediach (np Zielone Brygady w powyżej podanych linkach ) ogłaszałem od samego początku  mojej akcji prawno -dziennikarskiej w latach 1999 -2002 jaki może być finał tej sprawy przed ETPC w Strasburgu lub przez ETS w Luksemburgu. Zresztą udowodniłem  taką możliwość  nie tylko skutecznym ( choć wtedy tylko sondażowym z art 6 ekpc jako odbierania prawa do sadu ) zgłoszeniem "sprawy żab na A-1 pod Toruniem"  w 1999 do ETS w Strasburgu. Podobnie w 2008  wziąłem bezpośredni udział (  poprzez wyjazd na pół roku do Białegostoku)  w zgłaszaniu sprawy budowy S8 przez Dolinę Rospudy o Trybunału W Luksemburgu , w wyniku czego 14.08.2008  GDDK sama podjęła decyzje o " skasowała inwestycji" na która wydano  26 mln zł (niemal zupełnie jak w anegdocie o wirusie albańskim ! )
Bardzo też się dziwie mieszkańcom Torunia że ponownie  wybrali na Prezydenta Michła Zaleskiego , zapewne licząc że będzie dalej jak dotychczas skutecznie pozyskiwał na dalsze inwestycje dotacji UE , gdy tym czasem faktycznie już popełnionych i nadal nie wyjaśnianych nieprawidłowości lokalizacji  i budowy  dróg i mostów jest tak wiele i są one  tak poważne ( np fakt że oba przebiegi dróg krajowych DK91 i Dk15 zostały poprowadzone drogą o kategorii drogi głównej , a nie jak nakazuje tp ustawa drogą kategorii GP. drogi głównej przyspieszonej.
Dlatego jeżeli te trasy dróg nie  zostaną one naprawione,  w obecnej sytuacji prawno -politycznej , nie ma absolutnie żadnych szans by by ktokolwiek pozytywnie zaopiniował dla tych inwestycje jakiekolwiek dalsze dotacje U E!  
J. C.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Józef Czerny będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...