List otwarty w sprawie przywrócenia uczciwych procesów wyborczych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Warszawa 19.04.2024

 

Szanowny Panie Rektorze, 

Jako członkowie społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) ze zrozumieniem przyjmujemy Pana decyzję o wycofaniu się z kandydowania na stanowisko Rektora WUM na kadencję 2024-2028.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ostatnie działania, w tym próba wyeliminowania z rywalizacji drugiego kandydata, Prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, poprzez udzielenie Jej kary upomnienia, zdumiewają i wydają się podważać reputację stanowiska Rektora, a tym samym całej naszej Uczelni. Działania te, oprócz tego, że budzą duże wątpliwości natury proceduralnej i prawnej, zakłócają proces wyborczy tuż przed jego kulminacyjnym momentem – wielkim świętem demokracji.

Wcześniej zapewniał nas Pan, że takie sytuacje nie będą miały miejsca na naszej Uczelni i że wszystkie procedury demokratyczne będą respektowane. Obserwowane w trakcie bieżącej kampanii wyborczej dyskredytowanie kontrkandydatki napawa nas głębokim niepokojem. Demokratycznych zasad uznawanych przez środowiska uniwersyteckie nie można naruszać.

Procesy demokratyczne w naszej społeczności akademickiej, oparte na postanowieniach Statutu WUM oraz obowiązujących ustawach i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziły nominację dwóch kandydatów na stanowisko Rektora WUM. Decyzja o nałożeniu kary upomnienia na kontrkandydatkę tuż przed finałem wyborczym oraz próby dyskredytacji osób wspierających Prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską dowodzą, że posługuje się Pan metodami dalekimi od standardów europejskich.

Oczekujemy przywrócenia demokratycznego procesu zgodnego z kalendarzem wyborczym oraz decyzjami Uczelnianej Komisji Wyborczej. Cztery lata temu, wygrywając wybory i przyjmując zaszczytną funkcję Rektora naszej Uczelni, zobowiązał się Pan do przestrzegania uniwersyteckich zasad i transparentności postępowania.

W związku z oświadczeniem wydanym przez Pana kontrkandydatkę żądamy wycofania się z próby nałożenia kary upomnienia na Panią Prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską. 

Z poważaniem 

Paweł Andruszkiewicz

Anna Badowska-Kozakiewicz

Aleksandra Banaszkiewicz

Adrian Barzyc

Łukasz Biały

Michał Biały

Halszka Boguszewska-Gutenbaum

Kasper Buczma

Agnieszka Bzikowska-Jura

Katarzyna Charazińska-Carewicz

Bogdan Ciszek

Katarzyna Czarzasta

Maciej Czerniuk

Aleksandra Czerw

Andrzej Deptała

Paweł Derlatka

Piotr Dziechciarz

Jacek Dziedziak

Dorota Dziewulska

Izabella Domitrz

Monika Dybicz

Wojciech Feleszko

Piotr Fiedor

Aleksandra Gąsecka van der Pol

Laretta Grabowska-Derlatka

Aneta Grzeszkowska-Bakun

Andrea Horvath

Anna Hyc

Anna Jagielska

Tomasz Jakimowicz

Katarzyna Jama

Maciej Janiszewski

Robert Jarowicz

Marcin Kaczor

Małgorzata Kalita

Emilia Kamińska

Katarzyna Kamińska

Agata Karpińska

Kaja Kasarełło

Katarzyna Kępczyńska

Magdalena Kleszczewska

Maciej Kołodziej

Łukasz Koperski

Jolanta Kostrzewa-Janicka

Oskar Kornasiewicz

Michał Kowara

Rafał Krenke

Marek Kuch

Zbigniew Kucharski

Magdalena Kucia

Edyta Lalik

Anna Majewska

Jacek Malejczyk

Anna Marszałek

Agnieszka Mielczarek

Dagmara Mirowska-Guzel

Andrzej Miśkiewicz

Daniel Młocicki

Izabela Młynarczuk-Biały

Piotr Myrcha

Justyna Niderla

Kazimierz Niemczyk

Grażyna Nowicka

Aneta Nitsch-Osuch

Mieszko Olczak

Dorota Olczak-Kowalczyk

Anna Osiecka-Iwan

Gabriela Olędzka

Aleksandra Paź

Joanna Peradzyńska

Małgorzata Pieścik-Lech

Maria Pokorska-Śpiewak

Liana Puchalska

Artur Pytlakowski

Mariusz Ratajczak

Piotr Regulski

Dariusz Rolski

Rusłan Sałamatin

Włodzimierz Sawicki

Aleksandra Sędzikowska

Jacek Sieńko

Paweł Skowronek

Iwona Sobiech

Piotr Sobiech

Marta Struga

Jacek Szaflik

Mirosław Szczepański

Grzegorz Szczęsny

Kazimierz Szopiński

Beata Tarnacka

Maciej Trzaskowski

Anna Turska-Szybka

Paulina Walczak-Wieteska

Monika Wanke-Rytt

Aleksandra Wesołowska

Przemysław Witek

Renata Węgrzyn

Paweł Włodarski

Marcin Wojnar

Kamila Wróbel-Bednarz

Łukasz Wróblewski

Agnieszka Wsół

Małgorzata Zadurska

Paweł Zalewski

Paweł Zawadzki

Tymoteusz Żera  


Pracownicy WUM podpisani w petycji    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Pracownicy WUM podpisani w petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...