List otwarty psychoterapeutów w sprawie sytuacji środowiska LGBT+ w Polsce

  List otwarty psychoterapeutów w sprawie sytuacji środowiska LGBT+ w Polsce

 

      My, niżej podpisani, psychoterapeutki i psychoterapeuci, wykształceni w różnych szkołach psychoterapeutycznych, poruszeni wydarzeniami związanymi z Marszem Równości w Białymstoku, wyrażamy swoje zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazło się w ostatnim czasie polskie środowisko LGBT+ i wyrażamy sprzeciw wobec działań, które do takich sytuacji doprowadzają.  

 Nie zgadzamy się na:

•     szerzenie nieprawdziwych informacji na temat osób LGBT+, w szczególności przez osoby i instytucje, których głos cieszy się dużym zaufaniem społecznym (m. in. przedstawicieli świata nauki, polityki, mediów i Kościoła). Sprzeciwiamy się dyskursowi sugerującemu lub wprost wskazującemu na związek homoseksualności z pedofilią. Wyniki badań[1] wskazują, że nie ma związku pomiędzy orientacją seksualną a pedofilią, która jest zaburzeniem preferencji seksualnych. Żadna orientacja seksualna nie jest zaburzeniem – jest uwarunkowana biologicznie i nie podlega zmianie. Orientacji nie można się „nauczyć” ani się nią „zarazić” od innych osób.

•     retorykę mającą na celu budzenie lęku i niechęci. Szczególne zaniepokojenie budzi stymulowanie przez osoby i instytucje obdarzone społecznym autorytetem wrogości wobec osób LGBT+ poprzez przedstawianie ich, niezgodnie z wiedzą naukową, jako zagrożenia dla instytucji rodziny czy bezpieczeństwa dzieci. Takie działania prowadzą do stygmatyzacji, niechęci i w konsekwencji do przemocy.

•     retorykę prowadzącą do polaryzacji społeczeństwa. Uważamy za ważne, żeby dostrzegać osoby, które mają wątpliwości, obawy, pytania lub niezrozumienie wobec środowiska LGBT+ oraz by nie identyfikować tych osób ze środowiskami skrajnymi. Wątpliwości pojawiające się między innymi w obliczu szybkich zmian kulturowych i cywilizacyjnych, powinny znaleźć przestrzeń, żeby wybrzmiały i mogły być omówione w merytorycznej dyskusji. Tylko w ten sposób lęk nie zamieni się w przemoc, a jest nadzieja, że zostanie zastąpiony przez zrozumienie.

•     podejmowanie przez niektórych terapeutów prób prowadzenia tzw. terapii konwersyjnej (reparatywnej), która została uznana za nieetyczną i szkodliwą m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne[2], Polskie Towarzystwo Seksuologiczne[3] oraz większość znaczących organizacji ochrony zdrowia psychicznego na świecie[4].

Ubolewamy, że nawet wśród psychoterapeutek i psychoterapeutów są pojedyncze osoby, które głoszą poglądy na temat seksualności, będące niezgodne z wiedzą naukową i szkodliwe społecznie. Zauważamy, że tworzenie negatywnej atmosfery wobec orientacji nieheteroseksualnej i transpłciowości przyczynia się do zwiększenia ilości prób samobójczych w środowisku LGBT+. Życie w społeczeństwie, które przesiąka wrogością kreowaną przez działania i wypowiedzi polityków, mediów i innych wpływowych osób, skutkuje aktami samobójczymi, będącymi dramatem całych rodzin i grup społecznych.  

Apelujemy: 

•   do wszystkich osób publicznych, a zwłaszcza do mediów: o wzięcie odpowiedzialności za modelowanie postaw i sposobu komunikacji, o unikanie sensacji, kształtowanie dialogu opartego na szacunku i chęci usłyszenia każdej ze stron oraz zaniechanie pogłębiania konfliktów i podziałów.

  •   do rządu: o wprowadzenie do szkół rzetelnej, opartej na podstawach naukowych, dostosowanej do wieku uczniów edukacji seksualnej.

•   do wszystkich środowisk naukowych i wszystkich specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego: o popularyzację wiedzy na temat LGBT+, niepowielanie stereotypów i uprzedzeń, dementowanie nieprawdziwych informacji oraz łagodzenie obaw i lęków społecznych.

•   do wszelkich organizacji działających w zakresie edukacji, jak również indywidualnych pedagogów i nauczycieli: o empatię i uczenie empatii wobec osób LGBT+ oraz rzetelne dzielenie się wiedzą naukową na temat orientacji seksualnych i transpłciowości z uczniami, studentami i pozostałymi członkami naszego społeczeństwa.

     Deklarujemy chęć udzielania rzetelnej informacji i edukowania na temat LGBT+. Jednocześnie wyrażamy gotowość do udzielania wsparcia wszystkim osobom LGBT+ i ich rodzinom stosownie do swoich kompetencji i roli zawodowej.    

List przygotowali: -

Agnieszka Kurdzielewicz 

Aga Szczypior-Bulanda 

Bartłomiej Taurogiński 

Krzysztof Błażejewski

 

 Wyraz poparcia dla powyższej treści udzielili Sygnatariusze tego listu.

 

 

 

[1]Liczne badania przytoczone i przeanalizowne przykładowo w: https://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_molestation.html?fbclid=IwAR0dkuoCKCMxO7mNp71X8gVNNF4CJeD8ING1LM7WuXBXGPX3IfVi4RrHPhw (dostęp 23 lipca 2019) oraz  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00344/full?fbclid=IwAR3iQytGcpPbvl6mMsi9WO_we3m210M1sO9V74OK1A7DztjQxnSeHfA6j68 (dostęp 23 lipca 2019)

[2]Pełna treść stanowiska PTP jest dostępna pod adresem: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=659 (dostęp: 25 lipca 2019 r.)

[3]Pełna treść stanowiska PTS jest dostępna pod adresem: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/59/stanowiskoptsna-temat-zdrowia-osob-o-orientacji-homoseksualnej (dostęp: 25 lipca 2019 r.)

[4]Pełna lista instytucji, wraz z zacytowanymi fragmentami ich stanowisk jest dostępna (jeżeli nie wskazano inaczej) pod adresem: https://medium.com/@florence.ashley/list-of-professional-organisations-opposingconversion-or-reparative-therapy-targeting-transgender-f700b4e02c4e (dostęp: 25 lipca 2019 r.).


Krzysztof Błażejewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Błażejewski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...