List otwarty psychoterapeutów w sprawie sytuacji środowiska LGBT+ w Polsce

  List otwarty psychoterapeutów w sprawie sytuacji środowiska LGBT+ w Polsce

 

      My, niżej podpisani, psychoterapeutki i psychoterapeuci, wykształceni w różnych szkołach psychoterapeutycznych, poruszeni wydarzeniami związanymi z Marszem Równości w Białymstoku, wyrażamy swoje zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazło się w ostatnim czasie polskie środowisko LGBT+ i wyrażamy sprzeciw wobec działań, które do takich sytuacji doprowadzają.  

 Nie zgadzamy się na:

•     szerzenie nieprawdziwych informacji na temat osób LGBT+, w szczególności przez osoby i instytucje, których głos cieszy się dużym zaufaniem społecznym (m. in. przedstawicieli świata nauki, polityki, mediów i Kościoła). Sprzeciwiamy się dyskursowi sugerującemu lub wprost wskazującemu na związek homoseksualności z pedofilią. Wyniki badań[1] wskazują, że nie ma związku pomiędzy orientacją seksualną a pedofilią, która jest zaburzeniem preferencji seksualnych. Żadna orientacja seksualna nie jest zaburzeniem – jest uwarunkowana biologicznie i nie podlega zmianie. Orientacji nie można się „nauczyć” ani się nią „zarazić” od innych osób.

•     retorykę mającą na celu budzenie lęku i niechęci. Szczególne zaniepokojenie budzi stymulowanie przez osoby i instytucje obdarzone społecznym autorytetem wrogości wobec osób LGBT+ poprzez przedstawianie ich, niezgodnie z wiedzą naukową, jako zagrożenia dla instytucji rodziny czy bezpieczeństwa dzieci. Takie działania prowadzą do stygmatyzacji, niechęci i w konsekwencji do przemocy.

•     retorykę prowadzącą do polaryzacji społeczeństwa. Uważamy za ważne, żeby dostrzegać osoby, które mają wątpliwości, obawy, pytania lub niezrozumienie wobec środowiska LGBT+ oraz by nie identyfikować tych osób ze środowiskami skrajnymi. Wątpliwości pojawiające się między innymi w obliczu szybkich zmian kulturowych i cywilizacyjnych, powinny znaleźć przestrzeń, żeby wybrzmiały i mogły być omówione w merytorycznej dyskusji. Tylko w ten sposób lęk nie zamieni się w przemoc, a jest nadzieja, że zostanie zastąpiony przez zrozumienie.

•     podejmowanie przez niektórych terapeutów prób prowadzenia tzw. terapii konwersyjnej (reparatywnej), która została uznana za nieetyczną i szkodliwą m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne[2], Polskie Towarzystwo Seksuologiczne[3] oraz większość znaczących organizacji ochrony zdrowia psychicznego na świecie[4].

Ubolewamy, że nawet wśród psychoterapeutek i psychoterapeutów są pojedyncze osoby, które głoszą poglądy na temat seksualności, będące niezgodne z wiedzą naukową i szkodliwe społecznie. Zauważamy, że tworzenie negatywnej atmosfery wobec orientacji nieheteroseksualnej i transpłciowości przyczynia się do zwiększenia ilości prób samobójczych w środowisku LGBT+. Życie w społeczeństwie, które przesiąka wrogością kreowaną przez działania i wypowiedzi polityków, mediów i innych wpływowych osób, skutkuje aktami samobójczymi, będącymi dramatem całych rodzin i grup społecznych.  

Apelujemy: 

•   do wszystkich osób publicznych, a zwłaszcza do mediów: o wzięcie odpowiedzialności za modelowanie postaw i sposobu komunikacji, o unikanie sensacji, kształtowanie dialogu opartego na szacunku i chęci usłyszenia każdej ze stron oraz zaniechanie pogłębiania konfliktów i podziałów.

  •   do rządu: o wprowadzenie do szkół rzetelnej, opartej na podstawach naukowych, dostosowanej do wieku uczniów edukacji seksualnej.

•   do wszystkich środowisk naukowych i wszystkich specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego: o popularyzację wiedzy na temat LGBT+, niepowielanie stereotypów i uprzedzeń, dementowanie nieprawdziwych informacji oraz łagodzenie obaw i lęków społecznych.

•   do wszelkich organizacji działających w zakresie edukacji, jak również indywidualnych pedagogów i nauczycieli: o empatię i uczenie empatii wobec osób LGBT+ oraz rzetelne dzielenie się wiedzą naukową na temat orientacji seksualnych i transpłciowości z uczniami, studentami i pozostałymi członkami naszego społeczeństwa.

     Deklarujemy chęć udzielania rzetelnej informacji i edukowania na temat LGBT+. Jednocześnie wyrażamy gotowość do udzielania wsparcia wszystkim osobom LGBT+ i ich rodzinom stosownie do swoich kompetencji i roli zawodowej.    

List przygotowali: -

Agnieszka Kurdzielewicz 

Aga Szczypior-Bulanda 

Bartłomiej Taurogiński 

Krzysztof Błażejewski

 

 Wyraz poparcia dla powyższej treści udzielili Sygnatariusze tego listu.

 

 

 

[1]Liczne badania przytoczone i przeanalizowne przykładowo w: https://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_molestation.html?fbclid=IwAR0dkuoCKCMxO7mNp71X8gVNNF4CJeD8ING1LM7WuXBXGPX3IfVi4RrHPhw (dostęp 23 lipca 2019) oraz  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00344/full?fbclid=IwAR3iQytGcpPbvl6mMsi9WO_we3m210M1sO9V74OK1A7DztjQxnSeHfA6j68 (dostęp 23 lipca 2019)

[2]Pełna treść stanowiska PTP jest dostępna pod adresem: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=659 (dostęp: 25 lipca 2019 r.)

[3]Pełna treść stanowiska PTS jest dostępna pod adresem: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/59/stanowiskoptsna-temat-zdrowia-osob-o-orientacji-homoseksualnej (dostęp: 25 lipca 2019 r.)

[4]Pełna lista instytucji, wraz z zacytowanymi fragmentami ich stanowisk jest dostępna (jeżeli nie wskazano inaczej) pod adresem: https://medium.com/@florence.ashley/list-of-professional-organisations-opposingconversion-or-reparative-therapy-targeting-transgender-f700b4e02c4e (dostęp: 25 lipca 2019 r.).


Krzysztof Błażejewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Krzysztof Błażejewski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...