List poparcia dla upamiętnienia kaszubskiej emigracji do Kanady

Ja, niżej podpisany/a, udzielam pełnego poparcia dla inicjatywy ustawienia tablicy, upamiętniającej pierwszą kaszubską emigrację do Kanady.

Ta historyczna pamiątka będzie przypominać o wkładzie jaki naród kaszubski włożył w rozwój Wilna, Barry’s Bay i okolic Round Lake Centre. Historia tych osad sięga roku 1858, kiedy to pierwsi kaszubscy pionierzy przybyli do Kanady ze swojej kaszubskiej ojczyzny w Europie.

Liczę, że dzięki pomocy i zaangażowaniu lokalnych i gminnych władz, uda się szybko zrealizować ten ważny projekt.

* * *

Lëst wspiarcégò dlô ùpamiãtnieniégò kaszëbsczi emigracje do Kanadë

Jô, niżi pòdpisóny/ô, dôwóm fùl pòpiarcé dlô jinicjatiwë wëstawieniégò tôflë, jakô mô bëc pamiątką pierszi kaszëbsczi emigracje do Kanadë.

Ta historëcznô pamiątka mdze przëbôcziwac ò robòce, jaką kaszëbsczi nôród mô zrobioné dlô rozwiju Wilna, Barry’s Bay ë òkòlégò Round Lake Centre. Historiô nëch wsów sygô 1858 rokù, czej pierszi kaszëbsczi pijonérowie przëjachelë do Kanadë ze swòji kaszëbsczi tatczëznë w Eùropie.

Jô rechùjã, że dzãka pòmòcë ë zaangażowaniémù môlowëch i gminowëch wëszëznów, dô sã chùtkò zrealizowac nen wôżny projecht.

* * *

(więcej o inicjatywie dowiedzieć się można na stronie http://goo.gl/6K1C7x)

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Labuda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook